Views
8 months ago

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso Croato

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso Croato

Ako se na fotografijama

Ako se na fotografijama pojavljuju bijele kružne mrlje Pojava je uzrokovana česticama (prašina, pelud i sl.) koje lebde u blizini objektiva. Kad ih naglasi bljeskalica kamkordera, vide se na slici kao okrugle bijele mrlje. Kako biste smanjili pojavu bijelih mrlja, osvijetlite prostoriju i snimajte bez bljeskalice. Objekt Čestice (prašina, pelud i sl.) u zraku Dobivanje podataka o lokaciji putem GPS-a (HDR-CX350VE/XR350VE) Kad podesite prekidač GPS (str. 72) na ON, na LCD zaslonu se prikazuje Ǚ i kamkorder preuzima podatke o lokaciji s GPS satelita. Preuzimanje podataka o lokaciji omogućuje vam uporabu funkcija kao što je Map Index. Indikator se mijenja prema jačini prijema GPS signala. ➇ Prekidač GPS trebate podesiti na OFF kod polijetanja i slijetanja zrakoplovom. ➇ Vrijeme obrade može biti kraće ukoliko u kamkorder učitate GPS pomoćne podatke koristeći isporučeni "PMB" softver. Instalirajte "PMB" na vaše računalo (str. 34) i spojite računalo na internet. Zatim spojite kamkorder na računalo i GPS pomoćni podaci će se automatski ažurirati. ➇ GPS pomoćni podaci možda neće biti djelotvorni u sljedećim slučajevima: – Ako se GPS pomoćni podaci ne ažuriraju 30 ili više dana – Ako datum i vrijeme kamkordera nisu ispravno podešeni – Kad se kamkorder premjesti na veoma udaljeno mjesto ➇ Ugrađene karte omogućile su sljedeće tvrtke; kartu Japana ZENRIN CO., LTD., druga područja NAVTEQ. 24

Reprodukcija na kamkorderu Prema standardnoj postavci se videozapisi i fotografije snimaju na sljedeći medij i reproduciraju s njega. HDR-CX300E/CX305E/CX350E/CX350VE/CX370E: Ugrađena memorija HDR-XR350E/XR350VE: Ugrađen tvrdi disk Savjet ➇ Za promjenu medija za snimanje, pogledajte str. 17. 1 Otvorite LCD zaslon na kamkorderu. Otvara se pokrov objektiva i kamkorder se uključuje. ➇ Za isključivanje kamkordera dok je LCD zaslon već otvoren, pritisnite tipku POWER (str. 15). 2 Pritisnite (VIEW IMAGES). Prikazuje se izbornik VISUAL INDEX nakon nekoliko sekundi. ➇ Izbornik VISUAL INDEX možete također prikazati dodirom na ų (VIEW IMAGES) na LCD zaslonu. Snimanje/reprodukcija 3 Dodirnite ili Р (A) t željeni videozapis (B) za reprodukciju videozapisa. Dodirnite v (fotografija) (A) t željenu fotografiju (B) za prikaz fotografije. Videozapisi se prikazuju i sortiraju prema datumu snimanja. A Mijenja prikaz funkcijskih tipaka. B U izbornik MENU C Prikaz izbornika vrste indeksnog prikaza ([DATE INDEX]/ Ƶ MAP] (HDR-CX350VE/ XR350VE)/[F FILM ROLL]/[G FACE]). D Ŵ/ŵ : Prikaz videozapisa snimljenih prethodnog/sljedećeg datuma.* 25