Views
9 months ago

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso Croato

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso Croato

Prvo pročitajte Prije

Prvo pročitajte Prije uporabe uređaja, pažljivo pročitajte ovaj priručnik te ga sačuvajte za buduću uporabu. UPOZORENJE Kako biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, nemojte izlagati uređaj kiši ili vlazi. Nemojte izlagati baterije visokim temperaturama, primjerice od izravnog sunčeva svjetla, otvorenog plamena i sl. Mrežni adapter Adapter tijekom uporabe nemojte držati u uskom prostoru, kao što je između zida i namještaja. Kod uporabe mrežnog adaptera, upotrijebite obližnju zidnu utičnicu. Odmah odspojite adapter iz zidne utičnice ako se tijekom uporabe kamkordera pojave problemi. Čak i dok je kamkorder isključen, mrežno napajanje se ne prekida sve dok je adapter spojen u zidnu utičnicu. OPREZ Baterija Ako se baterijom pogrešno rukuje, baterija može eksplodirati, uzrokovati požar ili kemijske opekline. Pridržavajte se sljedećih mjera opreza. ➇ Nemojte rastavljati bateriju. ➇ Nemojte je razbijati niti izlagati silama, udarcima čekića, ispuštati na tlo ili stajati na nju. ➇ Nemojte kratko spajati bateriju niti dozvoliti kratki spoj njezinih kontakata. ➇ Nemojte izlagati bateriju temperaturama iznad 60 °C, primjerice izlaganjem izravnom suncu ili ostavljanjem u vozilu parkiranom na suncu. ➇ Nemojte je spaljivati ili bacati u vatru. ➇ Nemojte rukovati oštećenim baterijama ili litij-ionskim baterijama koje su procurile. ➇ Bateriju punite isključivo originalnim punjačem tvrtke Sony ili uređajem koji služi za punjenje baterija. ➇ Držite bateriju izvan dosega male djece. ➇ Bateriju držite suhom. ➇ Zamijenite bateriju isključivo jednakom ili ekvivalentnom kakvu preporučuje tvrtka Sony. ➇ Zbrinite isluženu bateriju odmah, u skladu s uputama u nastavku. Zamijenite bateriju isključivo novom baterijom navedenog tipa. U suprotnom može doći do požara ili ozljeda. 2

ZA KORISNIKE U EUROPI Ovime Sony Corporation izjavljuje da je digitalni HD kamkorder HDR-CX350VE, HDR-XR350VE usklađen s osnovnim zahtjevima i drugim primjenjivim odredbama smjernice 1999/5/EC. Za detalje posjetite sljedeći URL: http://www.compliance.sony.de/ Napomena za korisnike u zemljama koje primjenjuju EU smjernice Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva pogledajte adresu na jamstvenom listu. PAŽNJA Elektromagnetsko polje na određenim frekvencijama može utjecati na sliku i zvuk ovog uređaja. Ovaj proizvod je ispitan i potvrđena je usklađenost sa smjernicom EMC za uporabu spojnih kabela kraćih od 3 m. Napomena Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prouzroči prekid prijenosa podataka, ponovo pokrenite aplikaciju ili odspojite i ponovo spojite komunikacijski kabel (USB, i sl.). Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj Uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavima zbrinjavanja) Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda pomažete u sprječavanju mogućih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih može doći uslijed nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod. Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač Zbrinjavanje starih baterija (primjenjuje se u Europskoj Uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavima zbrinjavanja) Zbrinjavanje starih baterija (primjenjuje se u Europskoj Uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavima zbrinjavanja) Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se baterija koja je isporučena uz ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. Na određenim baterijama uz ovu oznaku može se pojaviti kemijski simbol. Kemijski znak za živu (Hg) ili olovo (Pb) stavlja se na bateriju ako ona sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. 3

 • Page 1: 4-171-505-12(1) Sadržaj 10 Početa
 • Page 5 and 6: LCD zaslon Isporučeni pribor Broje
 • Page 7 and 8: Diskovi snimljeni u HD (high defini
 • Page 9 and 10: Postupak uporabe Početak (str. 12)
 • Page 11 and 12: Pohrana snimaka pomoću vanjskog ur
 • Page 13 and 14: Bateriju "InfoLITHIUM" (serije V) m
 • Page 15 and 16: Korak 2: Uključivanje i podešavan
 • Page 17 and 18: Korak 3: Priprema medija za snimanj
 • Page 19 and 20: Otvorite pokrov i umetnite memorijs
 • Page 21 and 22: Snimanje videozapisa Pritisnite STA
 • Page 23 and 24: Snimanje fotografija Standardna je
 • Page 25 and 26: Reprodukcija na kamkorderu Prema st
 • Page 27 and 28: Za podešavanje glasnoće zvuka vid
 • Page 29 and 30: G Reproducirajte videozapise i foto
 • Page 31 and 32: Kako dobro iskoristiti značajke ka
 • Page 33 and 34: Pohranjivanje videozapisa i fotogra
 • Page 35 and 36: H Uključite kamkorder i zatim spoj
 • Page 37 and 38: Odabir načina kreiranja diska (na
 • Page 39 and 40: Kreiranje diska jednim dodirom (One
 • Page 41 and 42: Kreiranje AVCHD diska Možete kreir
 • Page 43 and 44: 4 Na vrhu prozora kliknite na t [Cr
 • Page 45 and 46: 6 Nakon završetka postupka, dodirn
 • Page 47 and 48: Običan DVD uređaj Uređaj za repr
 • Page 49 and 50: 4 Dodirnite ű t [YES] na zaslonu k
 • Page 51 and 52: E Nakon završetka postupka, dodirn
 • Page 53 and 54:

  Osobno podešavanje kamkordera Upor

 • Page 55 and 56:

  Uporaba izbornika OPTION Izbornik O

 • Page 57 and 58:

  ǔ Kategorija (PHOTO SETTINGS) SEL

 • Page 59 and 60:

  Χ Kategorija (GENERAL SET) SOUND/D

 • Page 61 and 62:

  Dodatne informacije Ŝ U slučaju p

 • Page 63 and 64:

  Mjere opreza ➇ Datoteka s podacim

 • Page 65 and 66:

  Tehnički podaci Napomene o odlagan

 • Page 67 and 68:

  Punjiva baterija NP-FV50 Maksimalan

 • Page 69 and 70:

  Zaštitni znakovi ➇ "Handycam" i

 • Page 71 and 72:

  Dijelovi i kontrole Indikator ƒ ů

 • Page 73 and 74:

  HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/C

 • Page 75 and 76:

  Lista izbornika se nalazi na str. 5

 • Page 77 and 78:

  4-171-501-12(1) Sadržaj 9 Početak

 • Page 79 and 80:

  O podešavanju jezika ➇ Za objaš

 • Page 81 and 82:

  ➇ Pri uporabi remena za nošenje

 • Page 83 and 84:

  Savjet za uspješno snimanje x Za p

 • Page 85 and 86:

  Sadržaj Prvo pročitajte . . . . .

 • Page 87 and 88:

  ƶ PLAYBACK (Opcije za reprodukciju

 • Page 89 and 90:

  Bateriju "InfoLITHIUM" (serije V) m

 • Page 91 and 92:

  Korak 2: Uključivanje i podešavan

 • Page 93 and 94:

  Korak 3: Priprema medija za snimanj

 • Page 95 and 96:

  Otvorite pokrov i umetnite memorijs

 • Page 97 and 98:

  HDR-XR350E/ XR350VE HDR-CX300E/CX30

 • Page 99 and 100:

  B Pritisnite PHOTO lagano za izošt

 • Page 101 and 102:

  Prepoznavanje potresanja kamkordera

 • Page 103 and 104:

  Napomena ➇ Lice koje se dotaknuli

 • Page 105 and 106:

  E Ŷ/ŷ : Prikaz prethodnog/sljede

 • Page 107 and 108:

  Korisne funkcije za reprodukciju vi

 • Page 109 and 110:

  Za zaustavljanje funkcije Highlight

 • Page 111 and 112:

  Reprodukcija niza fotografija (slid

 • Page 113 and 114:

  Vrste spojnih kabela između kamkor

 • Page 115 and 116:

  Kako dobro iskoristiti značajke ka

 • Page 117 and 118:

  Dijeljenje videozapisa Skidanje za

 • Page 119 and 120:

  5 Dodirnite Ż t Ų. Presnimavanje/

 • Page 121 and 122:

  Uporaba playliste videozapisa C Oda

 • Page 123 and 124:

  4 Dodirnite ű t [YES] t ű t Ų.

 • Page 125 and 126:

  Dobivanje podataka o trenutačnoj l

 • Page 127 and 128:

  Automatsko podešavanje točnog vre

 • Page 129 and 130:

  6 Nakon završetka postupka, dodirn

 • Page 131 and 132:

  Običan DVD uređaj Uređaj za repr

 • Page 133 and 134:

  4 Dodirnite ű t [YES] na zaslonu k

 • Page 135 and 136:

  F Odspojite USB kabel. A/V Remote p

 • Page 137 and 138:

  Osobno podešavanje kamkordera Upor

 • Page 139 and 140:

  Uporaba izbornika OPTION Izbornik O

 • Page 141 and 142:

  Τ (OTHERS) kategorija ś YOUR LOCA

 • Page 143 and 144:

  WHITE FADER Prijelaz s bijelim efek

 • Page 145 and 146:

  FOCUS Možete izoštravati ručno.

 • Page 147 and 148:

  Ψ SHOOTING SET (Opcije za podešav

 • Page 149 and 150:

  Napomene ➇ Ovisno o uvjetima snim

 • Page 151 and 152:

  STEADYSHOT Možete kompenzirati pod

 • Page 153 and 154:

  B OFF Podaci se ne prikazuju. DATE/

 • Page 155 and 156:

  Φ MANAGE MEDIA (Opcije medija za s

 • Page 157 and 158:

  ➇ Ako otvorite LCD zaslon za 180

 • Page 159 and 160:

  x SUMMERTIME Možete prebaciti na l

 • Page 161 and 162:

  Dodatne informacije Ŝ U slučaju p

 • Page 163 and 164:

  Indikator preostalog trajanja bater

 • Page 165 and 166:

  SteadyShot ne radi. ➇ Podesite [

 • Page 167 and 168:

  Slika se prikazuje izobličena na 4

 • Page 169 and 170:

  e (Indikator upozorenja za memorijs

 • Page 171 and 172:

  c Reinsert the memory card. ➇ Ulo

 • Page 173 and 174:

  Videozapisi sa standard definition

 • Page 175 and 176:

  ➇ LP: Približno 5 Mbps (prosječ

 • Page 177 and 178:

  Podešavanje lokalnog vremena Može

 • Page 179 and 180:

  ➇ Podatke o lokaciji možda neće

 • Page 181 and 182:

  ➇ Savjetujemo kreiranje sigurnosn

 • Page 183 and 184:

  O x.v.Color ➇ x.v.Color je poznat

 • Page 185 and 186:

  Punjenje ugrađene punjive baterije

 • Page 187 and 188:

  O GNU GPL/LGPL softveru Uz kamkorde

 • Page 189 and 190:

  Dijelovi i kontrole Indikator Znač

 • Page 191 and 192:

  HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/C

 • Page 196:

  Dodatne informacije o ovom proizvod