Views
8 months ago

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso Croato

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso Croato

Diskovi koje možete

Diskovi koje možete koristiti sa softverom "PMB" Sa softverom "PMB" možete koristiti sljedeće vrste diskova promjera 12 cm. Za Blu-ray disk pogledajte str. 42. Vrsta diska DVD-R/DVD+R/DVD+R DL DVD-RW/DVD+RW Značajke Bez mogućnosti ponovnog snimanja Moguće ponovno snimanje Napomene ➇ Uvijek ažurirajte svoj PlayStation ® 3 najnovijom verzijom sistemskog softvera za PlayStation ® 3. ➇ PlayStation ® 3 možda nije dostupan u nekim državama/regijama. 38

Kreiranje diska jednim dodirom (One Touch Disc Burn) Videozapisi i fotografije snimljeni na računalo koji još nisu pohranjeni pomoću funkcije One Touch Disc Burn mogu se automatski snimiti na disk. Videozapisi i fotografije se snimaju na disk s kvalitetom slike u kojoj su snimljeni. 2 Uključite kamkorder i zatim spojite kamkorder s računalom pomoću priloženog USB kabela. Napomene ➇ AVCHD disk će sačinjavati videozapisi sa slikom high definition (HD) kvalitete (standardna postavka). ➇ AVCHD disk ne možete kreirati iz videozapisa snimljenih u načinu [HD FX] iz [u REC MODE]. ➇ Blu-ray disk ne možete kreirati funkcijom One Touch Disc Burn. ➇ Za kreiranje diska sa standard definition (STD) kvalitetom slike iz videozapisa s high definition (HD) kvalitetom slike, najprije prebacite videozapise na računalo (str. 40) i zatim kreirajte disk sa standard definition (STD) kvalitetom slike (str. 42). ➇ Prethodno instalirajte "PMB" (str. 34), ali nemojte pokretati "PMB". ➇ Za ovaj način rada spojite kamkorder na mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera (str. 14). ➇ Pomoću One Touch Disc Burn na kamkorderu možete snimati videozapise i fotografije samo iz ugrađenog medija za snimanje. 1 Uključite računalo i stavite prazan disk u DVD pogon. ➇ Pogledajte str. 38 za popis vrsta diskova koje možete upotrebljavati. ➇ Ako se pokrene neki drugi softver uz "PMB", zatvorite ga. 3 Pritisnite u (DISC BURN). Slijedite upute na zaslonu 4 računala. Napomene ➇ Videozapisi i fotografije se ne snimaju na računalo kod uporabe funkcije One Touch Disc Burn. Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo 39