Views
9 months ago

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso Croato

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso Croato

Za reprodukciju snimaka

Za reprodukciju snimaka s vanjskog medija na kamkorderu 1 Dodirnite [Play without copying.] u koraku 5 gore. Prikazuje se izbornik VISUAL INDEX za vanjski medij. 2 Reproducirajte snimku (str. 25) ➇ Snimke možete također pogledati na TV-u spojenom na kamkorder (str. 28). ➇ Videozapise sa slikom high definition (HD) kvalitete možete reproducirati na računalu koristeći [Player for AVCHD]. Otvorite [Player for AVCHD] (str. 41) i u [Settings] odaberite pogon na koji je spojen vanjski medij. Napomene ➇ Indeksni prikaz datuma i karte (HDR-CX350VE/ XR350VE) fotografija ne može se prikazati. ➇ Ako vaš kamkorder ne prepoznaje vanjski medij, pokušajte primijeniti sljedeće postupke. – Ponovno spojite adapterski USB kabel na računalo – Ako vanjski medij ima kabel napajanja, spojite ga u zidnu utičnicu. Za prekid veze s vanjskim medijem 1 Dodirnite u izborniku VISUAL INDEX za vanjski medij. 2 Odspojite adapterski USB kabel. Kreiranje diska pomoću DVD snimača ili rekordera Odabir načina kreiranja diska Ovdje se opisuje nekoliko načina kreiranja AVCHD diska ili diska sa slikom standard definition (SD) kvalitete iz videozapisa u high definition (HD) kvaliteti ili fotografija snimljenih na kamkorder. Odaberite način koji će odgovarati vašem uređaju za reprodukciju diska. Napomene ➇ Za kreiranje diska pripremite DVD disk, npr. DVD-R. ➇ Za kreiranje Blu-ray diska pogledajte str. 42. ➇ Za pohranu snimaka na vanjski medij pogledajte str. 44. Uređaj koji podržava format AVCHD Uređaj za reprodukciju ➇ Sony Blu-ray uređaj ➇ PlayStation ® 3 i sl. Uređaj za snimanje diska ➇ DVD snimač, DVDirect Express (str. 47) ➇ DVD snimač i sl. koji nije DVDirect Express (str. 50) Vrsta diska ➇ AVCHD disk (s high definition (HD) kvalitetom slike) 46

Običan DVD uređaj Uređaj za reprodukciju ➇ DVD uređaj ➇ Računalo koje može reproducirati DVD-ove i sl. Uređaj za snimanje diska ➇ DVD snimač, DVDirect Express (str. 47) ➇ DVD snimač koji nije DVDirect Express (str. 50) ➇ Rekorder i sl. (str. 51) Vrsta diska ➇ Diskovi sa standard definition (STD) kvalitetom slike Kreiranje diska pomoću namjenskog DVD snimača, DVDirect Express Pomoću namjenskog DVD snimača, DVDirect Express (opcija), možete kreirati disk i reproducirati snimke s kreiranog diska. Također pogledajte upute za uporabu DVD snimača. Napomene ➇ Za ovaj način rada spojite kamkorder na mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera (str. 14). ➇ Mogu se upotrebljavati samo nekorišteni diskovi sljedeće vrste: – 12 cm DVD-R – 12 cm DVD+R ➇ Uređaj ne podržava dvoslojne diskove. ➇ U ovom odlomku se DVDirect Express naziva "DVD snimač". Napomene ➇ Uvijek ažurirajte svoj PlayStation ® 3 najnovijom verzijom sistemskog softvera za PlayStation ® 3. ➇ PlayStation ® 3 možda nije dostupan u nekim državama/regijama. ➇ Obrišite demo videozapis tijekom presnimavanja ili izrade diskova. Ako se ne obriše, kamkorder možda neće ispravno raditi. Imajte na umu da ne možete obnoviti demo videozapis nakon što ga obrišete. ➇ AVCHD disk može se reproducirati samo na uređajima kompatibilnim s AVCHD formatom. ➇ AVCHD disk ne smije se koristiti u DVD uređajima/rekorderima. Budući da DVD uređaji/ rekorderi ne podržavaju AVCHD format, možda nećete moći izvaditi disk iz njih. ➇ AVCHD disk ne možete kreirati iz videozapisa snimljenog u načinu [HD FX] iz [u REC MODE]. Videozapis snimljen u načinu [HD FX] pohranite na Blu-ray diskove ili vanjske uređaje za pohranu (str. 44). A Spojite mrežni adapter i kabel napajanja na DC IN priključnicu kamkordera te u zidnu utičnicu (str. 14). B Uključite kamkorder i spojite DVD snimač na (USB) priključnicu kamkordera pomoću USB kabela iz DVD snimača. Pohrana snimaka pomoću vanjskog uređaja 47