Views
8 months ago

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso Croato

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso Croato

D Indikator snimanja

D Indikator snimanja Ovaj indikator svijetli crveno tijekom snimanja. Indikator trepće kad je na mediju ostalo još malo kapaciteta ili kad je baterija slaba. E Senzor daljinskog upravljača/Infracrveni senzor F Ugrađeni mikrofon HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/CX370E HDR-XR350E/XR350VE A LCD zaslon/zaslon osjetljiv na dodir Ako zakrenete LCD zaslon za 180 stupnjeva, možete ga zatvoriti tako da je LCD zaslon okrenut prema van. To je praktično kod reprodukcije. A Tipka x (VIEW IMAGES) (25) B Tipka u (DISC BURN) (39) C Tipka Ф (INTELLIGENT AUTO) D Tipka POWER (15) E HDMI OUT priključnica (28) F (USB) priključnica (35, 39, 40, 44, 47) HDR-CX305E: samo izlaz G Zvučnik H Prekidač GPS (HDR-CX350VE/XR350VE) I Tipka RESET Pritisnite RESET šiljatim predmetom. Pritisnite RESET kako biste resetirali sve postavke, uključujući i sat. 72

HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/CX370E E Indikator (/CHG (bljeskalica/punjenje) (12) F Baterija (12) G Tipka START/STOP (21) H DC IN priključnica (12) I A/V Remote priključnica (28) J Ručni remen (20) K Kukica za remen za nošenje na ramenu L Otvor za stativ Učvrstite stativ (opcija) u ovaj otvor pomoću vijka (opcija: duljina vijka mora biti manja od 5,5 mm). M Utor za memorijsku karticu (19) N Indikator pristupa za memorijsku karticu (19) Dok indikator svijetli ili trepće kamkorder očitava ili zapisuje podatke. O Tipka PUSH (otpuštanje baterije) (13) HDR-XR350E/XR350VE A Preklopka zuma B Tipka PHOTO (23) C Tipka MODE (20) D Indikatori u (videozapis)/v (fotografija) (20) Brzi pregled 73