Views
7 months ago

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso Croato

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso Croato

Početak Korak 1:

Početak Korak 1: Punjenje baterije HDR-CX300E/CX305E/CX350E/CX350VE/CX370E DC IN priključnica Baterija DC priključak Mrežni adapter Mrežni kabel (kabel napajanja) Indikator (/CHG (bljeskalica/punjenje) U zidnu utičnicu HDR-XR350E/XR350VE DC IN priključnica Baterija DC priključak Indikator(/CHG (bljeskalica/punjenje) Mrežni adapter Mrežni kabel (kabel napajanja) U zidnu utičnicu 12

Bateriju "InfoLITHIUM" (serije V) možete puniti nakon što je spojite na kamkorder. Napomena ➇ Na kamkorder se ne može spojiti nijedna druga "InfoLITHIUM" baterija osim one serije V. 1 Isključite kamkorder tako da zatvorite LCD zaslon. 2 Pričvrstite bateriju tako da poravnate priključke baterije ( 1) i gurnete bateriju u smjeru strelice (2) sve dok ne klikne na mjesto. 3 Spojite mrežni adapter i kabel napajanja na kamkorder te u zidnu utičnicu. ➇ Poravnajte oznaku v na DC priključku s oznakom na DC IN priključnici. Svijetli indikator (/CHG (bljeskalica/punjenje) i započinje punjenje. Indikator (/CHG (bljeskalica/punjenje) se isključuje kad je baterija dokraja napunjena. Početak 4 Kad je baterija napunjena, odspojite mrežni adapter iz DC IN priključnice na kamkorderu. Savjeti ➇ Pogledajte str. 96 za podatke o vremenu snimanja i reprodukcije. ➇ Dok je kamkorder uključen možete provjeriti približni preostali kapacitet baterije pomoću indikatora stanja baterije u gornjem lijevom kutu LCD zaslona. Trajanje punjenja Približno potrebno vrijeme (u minutama) za potpuno punjenje potpuno prazne baterije. Baterija NP-FV50 (priložena) 155 NP-FV70 195 NP-FV100 390 ➇ Vrijeme izmjereno s kamkorderom na 25 °C. Preporuča se 10 °C do 30 °C. Vađenje baterije Trajanje punjenja Zatvorite LCD zaslon. Držite pritisnutu tipku PUSH (otpuštanje baterije) (2) i uklonite bateriju u smjeru strelice (2). 13