Views
2 months ago

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso Croato

Sony HDR-CX370E - HDR-CX370E Istruzioni per l'uso Croato

➇ U ovom priručniku

➇ U ovom priručniku se DVD disk snimljen sa slikom kvalitete high definition (HD) naziva AVCHD disk. ➇ Dizajn i tehničke značajke kamkordera i pribora podložni su promjenama bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške. Provjera naziva modela kamkordera ➇ Naziv modela navodi se u ovim uputama kad postoji razlika u značajkama između modela. Provjerite naziv modela na donjoj strani kamkordera. ➇ Glavne razlike u značajkama tih modela su sljedeće. HDR- CX300E HDR- CX305E HDR- CX350E/ HDR- CX350VE* HDR- CX370E HDR- XR350E/ HDR- XR350VE* Medij za snimanje Ugrađena memorija + memorijska kartica Kapacitet ugrađenog medija za snimanje USB priključnica 16 GB Ulaz/izlaz Samo izlaz 32 GB Ulaz/izlaz 64 GB Ugrađen 160 GB tvrdi disk + memorijska kartica Model s oznakom * opremljen je GPS sustavom. Napomene o uporabi ➇ Nemojte učiniti nešto od sljedećeg. U suprotnom može doći do oštećenja medija za snimanje, snimke se možda neće moći reproducirati ili će se izbrisati, ili se mogu pojaviti druge pogreške u radu. – vaditi memorijsku karticu dok indikator pristupa (str. 19) svijetli ili trepće – odspajati bateriju ili mrežni adapter s kamkordera ili izlagati kamkorder udarcima ili vibracijama dok indikatori u (videozapis)/v (fotografija) (str. 20) ili indikator pristupa (str. 19) svijetle ili trepću ➇ Pri uporabi remena za nošenje na ramenu (opcija) pazite da ne udarite kamkorderom o nešto. ➇ Nemojte kamkorder koristiti na vrlo glasnim mjestima. O senzoru za slučaj pada (HDR-XR350E/ XR350VE) ➇ Kamkorder ima funkciju senzora za pad kako bi se zaštitio ugrađeni tvrdi disk. U slučaju ispuštanja ili u uvjetima bez gravitacije mogu se također snimiti blok-smetnje kad kamkorder aktivira ovu funkciju. Ako taj senzor često očitava uvjete slične onima koji se javljaju pri padu, može zaustaviti snimanje/reprodukciju. Napomena o uporabi kamkordera na velikim visinama (HDR-XR350E/XR350VE) ➇ Kamkorder nemojte uključivati u predjelima s niskim tlakom ili iznad 5000 metara nadmorske visine. To može oštetiti ugrađeni tvrdi disk vašeg kamkordera. 8

Postupak uporabe Početak (str. 12) Pripremite izvor napajanja i memorijsku karticu. Snimanje videozapisa i fotografija (str. 20) Snimanje videozapisa , str. 21 z Promjena načina snimanja z Očekivano vrijeme snimanja (MEDIA INFO) Snimanje fotografija , str. 23 Reprodukcija videozapisa i fotografija Reprodukcija na kamkorderu , str. 25 Reprodukcija snimaka na TV prijemniku , str. 28 Pohranjivanje snimaka Pohranjivanje videozapisa i fotografija pomoću računala , str. 33 Pohranjivanje videozapisa i fotografija na vanjski medij , str. 44 Pohranjivanje snimaka pomoću DVD snimača/rekordera , str. 46 Brisanje videozapisa i fotografija (str. 31) Izbrišete li snimke koje su pohranjene na računalo ili disk, možete dalje snimati na slobodan prostor na mediju. 9

 • Page 1 and 2: 4-171-505-12(1) Sadržaj 10 Početa
 • Page 3 and 4: ZA KORISNIKE U EUROPI Ovime Sony Co
 • Page 5 and 6: LCD zaslon Isporučeni pribor Broje
 • Page 7: Diskovi snimljeni u HD (high defini
 • Page 11 and 12: Pohrana snimaka pomoću vanjskog ur
 • Page 13 and 14: Bateriju "InfoLITHIUM" (serije V) m
 • Page 15 and 16: Korak 2: Uključivanje i podešavan
 • Page 17 and 18: Korak 3: Priprema medija za snimanj
 • Page 19 and 20: Otvorite pokrov i umetnite memorijs
 • Page 21 and 22: Snimanje videozapisa Pritisnite STA
 • Page 23 and 24: Snimanje fotografija Standardna je
 • Page 25 and 26: Reprodukcija na kamkorderu Prema st
 • Page 27 and 28: Za podešavanje glasnoće zvuka vid
 • Page 29 and 30: G Reproducirajte videozapise i foto
 • Page 31 and 32: Kako dobro iskoristiti značajke ka
 • Page 33 and 34: Pohranjivanje videozapisa i fotogra
 • Page 35 and 36: H Uključite kamkorder i zatim spoj
 • Page 37 and 38: Odabir načina kreiranja diska (na
 • Page 39 and 40: Kreiranje diska jednim dodirom (One
 • Page 41 and 42: Kreiranje AVCHD diska Možete kreir
 • Page 43 and 44: 4 Na vrhu prozora kliknite na t [Cr
 • Page 45 and 46: 6 Nakon završetka postupka, dodirn
 • Page 47 and 48: Običan DVD uređaj Uređaj za repr
 • Page 49 and 50: 4 Dodirnite ű t [YES] na zaslonu k
 • Page 51 and 52: E Nakon završetka postupka, dodirn
 • Page 53 and 54: Osobno podešavanje kamkordera Upor
 • Page 55 and 56: Uporaba izbornika OPTION Izbornik O
 • Page 57 and 58: ǔ Kategorija (PHOTO SETTINGS) SEL
 • Page 59 and 60:

  Χ Kategorija (GENERAL SET) SOUND/D

 • Page 61 and 62:

  Dodatne informacije Ŝ U slučaju p

 • Page 63 and 64:

  Mjere opreza ➇ Datoteka s podacim

 • Page 65 and 66:

  Tehnički podaci Napomene o odlagan

 • Page 67 and 68:

  Punjiva baterija NP-FV50 Maksimalan

 • Page 69 and 70:

  Zaštitni znakovi ➇ "Handycam" i

 • Page 71 and 72:

  Dijelovi i kontrole Indikator ƒ ů

 • Page 73 and 74:

  HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/C

 • Page 75 and 76:

  Lista izbornika se nalazi na str. 5

 • Page 77 and 78:

  4-171-501-12(1) Sadržaj 9 Početak

 • Page 79 and 80:

  O podešavanju jezika ➇ Za objaš

 • Page 81 and 82:

  ➇ Pri uporabi remena za nošenje

 • Page 83 and 84:

  Savjet za uspješno snimanje x Za p

 • Page 85 and 86:

  Sadržaj Prvo pročitajte . . . . .

 • Page 87 and 88:

  ƶ PLAYBACK (Opcije za reprodukciju

 • Page 89 and 90:

  Bateriju "InfoLITHIUM" (serije V) m

 • Page 91 and 92:

  Korak 2: Uključivanje i podešavan

 • Page 93 and 94:

  Korak 3: Priprema medija za snimanj

 • Page 95 and 96:

  Otvorite pokrov i umetnite memorijs

 • Page 97 and 98:

  HDR-XR350E/ XR350VE HDR-CX300E/CX30

 • Page 99 and 100:

  B Pritisnite PHOTO lagano za izošt

 • Page 101 and 102:

  Prepoznavanje potresanja kamkordera

 • Page 103 and 104:

  Napomena ➇ Lice koje se dotaknuli

 • Page 105 and 106:

  E Ŷ/ŷ : Prikaz prethodnog/sljede

 • Page 107 and 108:

  Korisne funkcije za reprodukciju vi

 • Page 109 and 110:

  Za zaustavljanje funkcije Highlight

 • Page 111 and 112:

  Reprodukcija niza fotografija (slid

 • Page 113 and 114:

  Vrste spojnih kabela između kamkor

 • Page 115 and 116:

  Kako dobro iskoristiti značajke ka

 • Page 117 and 118:

  Dijeljenje videozapisa Skidanje za

 • Page 119 and 120:

  5 Dodirnite Ż t Ų. Presnimavanje/

 • Page 121 and 122:

  Uporaba playliste videozapisa C Oda

 • Page 123 and 124:

  4 Dodirnite ű t [YES] t ű t Ų.

 • Page 125 and 126:

  Dobivanje podataka o trenutačnoj l

 • Page 127 and 128:

  Automatsko podešavanje točnog vre

 • Page 129 and 130:

  6 Nakon završetka postupka, dodirn

 • Page 131 and 132:

  Običan DVD uređaj Uređaj za repr

 • Page 133 and 134:

  4 Dodirnite ű t [YES] na zaslonu k

 • Page 135 and 136:

  F Odspojite USB kabel. A/V Remote p

 • Page 137 and 138:

  Osobno podešavanje kamkordera Upor

 • Page 139 and 140:

  Uporaba izbornika OPTION Izbornik O

 • Page 141 and 142:

  Τ (OTHERS) kategorija ś YOUR LOCA

 • Page 143 and 144:

  WHITE FADER Prijelaz s bijelim efek

 • Page 145 and 146:

  FOCUS Možete izoštravati ručno.

 • Page 147 and 148:

  Ψ SHOOTING SET (Opcije za podešav

 • Page 149 and 150:

  Napomene ➇ Ovisno o uvjetima snim

 • Page 151 and 152:

  STEADYSHOT Možete kompenzirati pod

 • Page 153 and 154:

  B OFF Podaci se ne prikazuju. DATE/

 • Page 155 and 156:

  Φ MANAGE MEDIA (Opcije medija za s

 • Page 157 and 158:

  ➇ Ako otvorite LCD zaslon za 180

 • Page 159 and 160:

  x SUMMERTIME Možete prebaciti na l

 • Page 161 and 162:

  Dodatne informacije Ŝ U slučaju p

 • Page 163 and 164:

  Indikator preostalog trajanja bater

 • Page 165 and 166:

  SteadyShot ne radi. ➇ Podesite [

 • Page 167 and 168:

  Slika se prikazuje izobličena na 4

 • Page 169 and 170:

  e (Indikator upozorenja za memorijs

 • Page 171 and 172:

  c Reinsert the memory card. ➇ Ulo

 • Page 173 and 174:

  Videozapisi sa standard definition

 • Page 175 and 176:

  ➇ LP: Približno 5 Mbps (prosječ

 • Page 177 and 178:

  Podešavanje lokalnog vremena Može

 • Page 179 and 180:

  ➇ Podatke o lokaciji možda neće

 • Page 181 and 182:

  ➇ Savjetujemo kreiranje sigurnosn

 • Page 183 and 184:

  O x.v.Color ➇ x.v.Color je poznat

 • Page 185 and 186:

  Punjenje ugrađene punjive baterije

 • Page 187 and 188:

  O GNU GPL/LGPL softveru Uz kamkorde

 • Page 189 and 190:

  Dijelovi i kontrole Indikator Znač

 • Page 191 and 192:

  HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/C

 • Page 196:

  Dodatne informacije o ovom proizvod