Views
8 months ago

Sony SCD-XB770 - SCD-XB770 Istruzioni per l'uso

Sony SCD-XB770 - SCD-XB770 Istruzioni per l'uso

Odtwarzanie

Odtwarzanie wielokanałowej płyty SACD (funkcja zarządzania wielokanałowego) Wybór odtwarzania w trybie 2-kanałowym Odtwarzanie płyt kompaktowych Odtwarzacz posiada funkcję zarządzania wielokanałowego, która umożliwia ustawienie trybu odtwarzania płyty SACD za pomocą systemu DSD-DSP (wbudowanego w odtwarzacz) zgodnie z rozmieszczeniem lub wielkością posiadanych głośników. Przykład rozmieszczenia głośników Głośniki przednie L L Głośniki dźwięku przestrzennego (surround) MENU Subwoofer Głośnik środkowy Aby ustawić funkcję zarządzania wielokanałowego: 1 Wybierz tryb odtwarzania spośród zaprogramowanych trybów (dla odtwarzania dwukanałowego lub wielokanałowego). 2 Ustaw balans poziomu wyjściowego sygnału każdego głośnika (tylko po wybraniu trybu odtwarzania wielokanałowego). Uwagi • Funkcja ta działa wyłącznie w przypadku odtwarzania płyt SACD. • Nie można ustawić balansu poziomu sygnału wyjściowego w zależności od wybranego trybu rozmieszczenia głośników. l AMS L ENTER LEVEL ADJ ./> 22 PL R R 1 Naciśnij przycisk MENU. 2 Obracaj pokrętło l AMS L, aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik “2CH SPK MODE”. 3 Naciśnij pokrętło l AMS L. Zostanie wyświetlony tryb odtwarzania. Tryb odtwarzania 2CH Direct 2CH + SW 4 Obracaj pokrętło l AMS L, aż na wyświetlaczu pojawi się żądany tryb odtwarzania. 5 Naciśnij pokrętło l AMS L. Uwaga Funkcja ta nie działa, jeśli odtwarzacz znajduje się w trybie odtwarzania płyt CD lub w trybie odtwarzania wielokanałowego. Z funkcji tej należy korzystać, gdy odtwarzacz znajduje się w trybie odtwarzania 2-kanałowych płyt SACD, szuflada płyt kompaktowych jest otwarta lub w odtwarzaczu nie ma płyt. Wybór odtwarzania w trybie wielokanałowym 1 Naciśnij przycisk MENU. 2 Obracaj pokrętło l AMS L, aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik “MCH SPK MODE”. 3 Naciśnij pokrętło l AMS L. Zostanie wyświetlony tryb odtwarzania. Tryb odtwarzania MCH Direct 5 – Large + SW 5 – Large 5 – Small + SW FRT – Large +SW FRT – Large No – CNTR + SW No – CNTR Głośniki przednie a Głośniki przednie Large Large Small Large Large Large Large Głośnik środkowy Large Large Small Small Small –– –– Subwoofer Wszystkie sygnały dochodzą bezpośrednio z głośników przednich. Sygnał z subwoofera nie jest odtwarzany. a Głośniki dźwięku przestrzennego (surround) Large Large Small Small Small Large Large Sub woofer Każdy sygnał dochodzi bezpośrednio z każdego głośnika. a –– a a –– a ––

Uwagi dotyczące głośników określanych jako “Large” (duży) lub „Small” (mały) Głośnik “Large” jest głośnikiem, który umożliwia odtwarzanie niskich częstotliwości w pełnym brzmieniu. W przypadku wybrania opcji “Small” (mały) dla głośników dźwięku przestrzennego (surround) niskie częstotliwości głośników przestrzennych będą odtwarzane za pomocą głośników przednich lub (i) subwoofera. Do normalnego użytku wybierz ustawienie “MCH Direct” lub ustawienie, przy którym wszystkie głośniki są ustawione jako “Large” (duży) (np. “5 – Large + SW”, “5 – Large” itp.). Jeśli podczas odtwarzania wielokanałowej płyty SACD występują szumy lub funkcja odtwarzania wielokanałowego nie działa efektywnie, należy zmienić ustawienia odpowiednich głośników na opcję “Small” (mały). 4 Obracaj pokrętło l AMS L, aż na wyświetlaczu pojawi się żądany tryb odtwarzania. 5 Naciśnij pokrętło l AMS L. Zostanie wyświetlony obraz służący do ustawiania balansu poziomu sygnału wyjściowego. Po ustawieniu balansu poziomu sygnału wyjściowego przejdź do punktu 4 sekcji “Regulacja balansu poziomu sygnału wyjściowego na panelu przednim odtwarzacza” na stronie 23 lub punktu 2 sekcji “Regulacja poziomu wyjściowego za pomocą pilota” na stronie 24. Aby przywrócić normalny stan wyświetlacza, naciśnij przycisk MENU. Uwagi • Funkcja zarządzania wielokanałowego nie działa po wybraniu opcji “MCH Direct” (nie można ustawić balansu poziomu sygnału wyjściowego każdego głośnika). • Po wybraniu ustawienia “––” dla subwoofera, głośnik przedni jest automatycznie ustawiany jako “Large” (duży). • Podczas odtwarzania utworu, który nie zawiera sygnału LFE* sygnał dla subwoofera nie jest wysyłany. Dlatego też po wybraniu opcji “MCH Direct”, “5 – Large + SW” lub “No – CNTR + SW” z subwoofera nie dochodzi żaden sygnał. Jednak w przypadku wybrania opcji “5 – Small + SW” lub “FRT – Large + SW” (po ustawieniu dla głośnika opcji “Small”) częstotliwości basowe będą odtwarzane przez subwoofer. * LFE (Low Frequency Enhancement): rozszerzenie niskich częstotliwości (opisanego jako “.1 CH”) Regulacja balansu poziomu sygnału wyjściowego każdego głośnika Funkcja zarządzania wielokanałowego umożliwia regulację następujących elementów: CNTR BALANCE Względny balans poziomu sygnału wyjściowego pomiędzy głośnikami przednimi (FRONT L/R) i głośnikiem środkowym (CENTER) SURR BALANCE Względny balans poziomu sygnału wyjściowego pomiędzy głośnikami przednimi (FRONT L/R) i głośnikami przestrzennymi (SURR L/R) SW BALANCE Względny balans poziomu sygnału wyjściowego pomiędzy głośnikami przednimi (FRONT L/R) i subwooferem (SUB WOOFER) Uwaga W przypadku wybrania niektórych trybów odtwarzania wielokanałowego pewne regulacje mogą nie działać. Regulacja balansu poziomu sygnału wyjściowego na panelu przednim odtwarzacza Balans poziomu sygnału wyjściowego każdego głośnika można regulować w trakcie odtwarzania utworów. Regulacji tej można również dokonać, słuchając dźwięku testowego w trybie zatrzymania. 1 Naciśnij przycisk MENU. 2 Obracaj pokrętło l AMS L, aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik “LEVEL ADJUST”. 3 Naciśnij pokrętło l AMS L. Podczas odtwarzania przejdź do punktu 6. 4 Obracaj pokrętło l AMS L, aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik “TONE ON”. 5 Naciśnij pokrętło l AMS L. Z głośników dochodzi po kolei dźwięk testowy, a typ głośnika, z którego emitowany jest dźwięk testowy, pokazywany jest na wyświetlaczu. 6 Obracaj pokrętło l AMS L, aż na wyświetlaczu pojawi się żądana pozycja. Wybierz odpowiednią pozycję spośród “CNTR BALANCE”, “SURR BALANCE” lub “SW BALANCE”. Odtwarzanie płyt kompaktowych Uwaga Po ustawieniu dla subwoofera opcji “––” w trybie odtwarzania wielokanałowego (strona 22) wskaźnik “SW BALANCE” nie jest wyświetlany. Podobnie, na wyświetlaczu nie pojawiają się wskaźniki “CNTR BALANCE” lub “SURR BALANCE” w przypadku ustawienia dla tych głośników opcji “––”. 23 PL