Views
8 months ago

Sony SCD-XB770 - SCD-XB770 Istruzioni per l'uso

Sony SCD-XB770 - SCD-XB770 Istruzioni per l'uso

Delarnas och

Delarnas och funktionernas placering Beskrivning av frontpanelen I det här kapitlet finns beskrivningar av var du finner de olika knapparna och kontrollerna på de främre och bakre panelerna, liksom på den medföljande fjärrkontrollen. Mer information finns på de sidor som anges inom parentes. Här finns också beskrivning av den information som visas i teckenfönstret. 1 POWER (14) Tryck för att slå på spelaren. 2 TIME/TEXT-knapp(15) Varje gång du trycker på knappen visas uppspelningstiden för spåret, den återstående tiden för skivan eller TEXT-information i teckenfönstret. 3 SACD/CD-knapp (12) För varje tryckning på knappen visas omväxlande “SACD” och “CD” i teckenfönstret. Välj inställning efter vilken typ av CD-skiva som du tänker spela upp. 4 Skivfack (14) Du stänger och öppnar skivfacket genom att trycka på A OPEN/CLOSE. 5 Flerkanalindikator Aktiveras när du slår på spelaren eller när du satt in en flerkanalig Super Audio CD-skiva och väljer flerkanalig uppspelning genom att trycka på MULTI/ 2CH. 8 SE

POWER PHONES PHONE LEVEL MIN MAX TIME/TEXT SACD/CD MENU MULTI/2CH OPEN CLOSE AMS PUSH ENTER Delarnas och funktionernas placering 6 A OPEN/CLOSE knapp (14) Tryck på den här knappen när du vill öppna skivfacket. 7 H knapp (14) Tryck för att starta uppspelningen. 8 X knapp (14) Tryck för att göra paus i uppspelningen. 9 x knapp (14) Tryck för att avbryta uppspelningen. 0 l AMS L-kontroll (AMS: Automatisk musiksökning) (13) Du går tillbaka till föregående spår genom att vrida l AMS L-kontroll moturs ett steg; du hoppar till nästa spår genom att vrida på l AMS L-kontroll medurs ett steg. qa m/M knappar (18) Tryck för att hitta en viss del i ett spår som du vill spela upp. qs Teckenfönster (15) Visar blandad information. qd MULTI/2CH-knapp (12) Tryck på knappen för att välja uppspelningsområde när du har satt in en 2-kanalig + flerkanalig Super Audio CD-skiva (sidan 13). qf MENU-knapp (13) Tryck för att öppna menyn. qg PHONES LEVEL Ställ in hörlursvolymen. qh PHONES Anslut hörlurarna. Under uppspelning av en flerkanalig Super Audio CD-skiva sänds den signal, som sänds ut från ANALOG 5.1CH FRONT L/R-kontakten, också ut via PHONES-kontakterna. 9 SE