Views
8 months ago

Sony SCD-XB770 - SCD-XB770 Istruzioni per l'uso

Sony SCD-XB770 - SCD-XB770 Istruzioni per l'uso

Spela skivor I det här

Spela skivor I det här kapitlet beskrivs olika sätt att spela upp skivor på. Kompatibla skivtyper Du kan spela följande skivor i denna spelare. Välj lämplig indikator, beroende på vilken skiva som ska spelas upp, genom att trycka på SACD/CD eller MULTI/ 2CH (sidan 14). Klassificering efter lagerkonfiguration Super Audio CD (skiva med ett lager) Denna skiva består av ett HD (hög lagringstäthet, High Density)-lager. När du spelar upp den här skivan ställs spelaren automatiskt in på uppspelningsläget för Super Audio CDskivor. HD-lager (Super Audio CD) Super Audio CD (skiva med dubbla lager) Denna skiva består av dubbla HD-lager och har därför kapacitet att spela upp under längre tid. När du spelar upp den här skivan ställs spelaren automatiskt in på uppspelningsläget för Super Audio CDskivor. Eftersom skivan har dubbla HD-lager på en sida behöver du inte vända på skivan. HD-lager (Super Audio CD) HD-lager (Super Audio CD) Konventionell CD-skiva Skivan är i standardformat. När du spelar upp den här skivan ställs spelaren automatiskt in på uppspelningsläget för vanliga CDskivor. CD-lager 12 SE

Super Audio CD + CD (Hybridskiva) Denna skiva består av ett HD- och ett CD-lager. Välj vilket lager du vill lyssna på genom att trycka på SACD/CD. Eftersom båda lagren finns på en och samma sida behöver du inte vända på skivan. Du kan spela upp CD-lagret med en konventionell CD-spelare. CD-lager HD-lager (Super Audio CD) 2-kanalig + flerkanalig Super Audio CD-skiva Den här skivan är uppbyggd av både ett 2-kanaligt och ett flerkanaligt uppspelningsområde. Välj det uppspelningsområde som du vill lyssna på genom att trycka på MULTI/2CH. 2-kanaligt uppspelningsområde Flerkanaligt uppspelningsområde Du kan välja standardområde (2-kanaligt eller flerkanaligt). Klassificering efter kanalkonfiguration för Super Audio CD-skivor 2-kanalig Super Audio CD-skiva Den här skivan är uppbyggd av ett 2-kanaligt uppspelningsområde. När du spelar upp den här skivan ställs spelaren automatiskt in på uppspelningsläget för 2-kanalig uppspelning. 2-kanaligt uppspelningsområde 1 Tryck på MENU i stoppläge. 2 Vrid på l AMS L tills “M/2CH SELECT” visas i teckenfönstret. 3 Tryck på l AMS L. Det aktuella uppspelningsområdet visas. 4 Vrid på l AMS L för att välja önskat uppspelningsområde och tryck sedan på l AMS L. Icke-kompatibla skivor Den här spelaren kan inte spela följande skivor. Om du försöker spela dem visas felmeddelandet “TOC Error” eller “NO DISC” eller så hörs inget ljud. • CD-ROM • DVD osv. Spela skivor Flerkanalig Super Audio CD-skiva Den här skivan är uppbyggd av ett flerkanaligt uppspelningsområde. När du spelar upp den här skivan ställs spelaren automatiskt in på flerkanaligt uppspelningsläge. Flerkanaligt uppspelningsområde 13 SE