Views
8 months ago

Sony SCD-XB770 - SCD-XB770 Istruzioni per l'uso

Sony SCD-XB770 - SCD-XB770 Istruzioni per l'uso

Spela upp en skiva

Spela upp en skiva Normal uppspelning och hur du använder de grundläggande uppspelningsfunktionerna beskrivs nedan. POWER SACD/CD A OPEN/CLOSE H X x Grundläggande operationer under uppspelning För att Tryck på Stoppa uppspelningen x Göra paus i uppspelningen X lAMSL Återuppta uppspelning efter paus Hitta ett efterföljande spår Hitta början av det aktuella spåret eller ett föregående spår Mata ut skivan X eller H Vrid lAMSL medurs Vrid lAMSL moturs A OPEN/CLOSE Spela skivor 1 Slå på förstärkaren. Sänk ljudvolymen till minimum. 2 Välj enhet med hjälp av ingångsväljaren på förstärkaren. 3 Slå på spelaren genom att trycka på POWER. 4 Öppna skivfacket genom att trycka på A OPEN/ CLOSE, och sätt in en skiva. z Om du slår på spelaren när en skiva redan är laddad Uppspelningen startar automatiskt. Om du ansluter en timer (finns att köpa i handeln) kan du ställa in den så att skivan spelas vid en tidpunkt som du själv önskar. z För att välja vilket lager du vill lyssna på när du spelar upp en hybridskiva (sidan 13) Stoppa först uppspelningen med x och tryck sedan på SACD/ CD flera gånger så att antingen ”SACD“- eller ”CD“-indikatorn lyser. Med etiketten vänd uppåt 5 Tryck på SACD/CD och välj SACD eller CD. För varje tryckning på knappen visas omväxlande SACD och CD i teckenfönstret. Välj inställning efter vilken typ av CD-skiva som ligger i skivfacket. Mer information finns på sidan 12. 6 Tryck på H. Uppspelningen startar från det första spåret. Om du vill starta från ett visst spår väljer du spårnummer genom att vrida på lAMSL innan du trycker på H. 7 Justera volymen på förstärkaren. z För att välja ett uppspelningsområde vid uppspelning av en 2-kanalig + flerkanalig Super Audio CD-skiva (sidan 13) Stoppa först uppspelningen med x och tryck sedan på MULTI/ 2CH flera gånger så att antingen ”MULTI CH“- eller ”2 CH“- indikatorn lyser. Obs! Under uppspelningen ökar du volymen gradvis med början från den lägsta nivån. Utsignalen från den här enheten kan ha en bandbredd som omfattar områden utanför det område som örat kan uppfatta. Detta kan orsaka skador på såväl öron som högtalare. 14 SE

Använda teckenfönstret Teckenfönstret visar information av olika slag om skivan eller spåret som spelas upp. Det här avsnittet beskriver den aktuella skivinformationen och informationen som visas för de olika uppspelningslägena. MENU lAMSL Skivinformation när du har satt in en skiva Beroende på vilken typ av skiva som är laddad visar teckenfönstret följande: 2-kanalig Super Audio CD-skiva 2 CH SACD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Flerkanalig Super Audio CD-skiva DISPLAY MODE TIME/TEXT MULTI 5.1CH SACD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Under uppspelning av en 5.1 kanalers Super Audio-CD Vanlig CD-skiva eller MULTI 5 CH SACD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Under uppspelning av en 5 kanalers Super Audio-CD eller MULTI CH SACD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Under uppspelning av andra Super Audio CD-skivor samt i stoppläge Spela skivor CD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Visa information medan spelaren är i stoppläge Z Tryck på TIME/TEXT. Teckenfönstret visar totala antalet spår och total speltid. Totalt antal spår Total speltid 1 0 45.28 MULTI CH SACD TRACK MIN SEC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 SE