Views
7 months ago

Sony SCD-XB770 - SCD-XB770 Istruzioni per l'uso

Sony SCD-XB770 - SCD-XB770 Istruzioni per l'uso

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder Angående skivor Sätta i en CD-skiva • Ett visst mekanisk ljud kan höras från CD-spelaren. Detta ljud hörs när CD-spelaren automatiskt justerar inspelningsmekanismen för den aktuella skivan. Om du sätter in en skev skiva kan det också hända att du hör ett mekaniskt ljud från spelaren. Hantering av skivor • Håll skivan i dess kanter; rör inte ytan. • Klistra aldrig papper eller tejp på skivan. Rengöring • Rengör hölje, panel och kontroller med en mjuk duk som fuktats lätt med en mild rengöringslösning. Använd inte slipmedel, skurpulver eller lösningsmedel som alkohol eller bensin. Transport • Se till att du har tagit bort skivan från skivfacket. • Se till att skivfacket är stängt. Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om du har frågor eller problem med din CD-spelare. • Använd bara runda skivor. Om du använder en skiva som inte har standardform (t.ex. stjärn- eller hjärtformade, fyrkantiga eller liknande) kan spelaren skadas. • Använd inte skivor med sigill eller försegling av något slag som kan finnas på t.ex. begagnade skivor eller skivor som är avsedda för uthyrning. Förvaring av skivor • Utsätt inte skivor för direkt solljus eller värmekällor som t.ex. varmluftutsläpp. • När du har spelat en skiva bör du genast lägga tillbaka den i sitt fodral. Om du travar oskyddade skivor på varandra är risken stor att de skadas. Hur du placerar skivor på skivtallriken • Se till att skivan ligger ordentligt centrerad på skivtallrikens. Om den placeras fel finns risk för att spelaren eller skivan skadas. Rengöring • Skivor som är smutsiga (fingeravtryck och damm) kan ge sämre kvalitet på utsignalen. • Innan du spelar skivan bör du torka av den med en rengöringsduk. Torka skivan från mitten och ut mot kanten. Ytterligare information • Rengör skivan med en mjuk duk lätt fuktad med vatten och torka torrt med en torr duk. • Använd aldrig lösningsmedel som bensin, thinner, rengöringsmedel för skivor eller antistatspray. Om uppspelning av CD-R/CD-RW-skivor • Skivor som spelats in på CD-R/CD-RW-enheter kanske inte kan spelas upp. Det kan bero på repor, smuts, inspelningsförhållandena eller enhetens specifikationer. Skivor som inte stängts efter inspelningen (görs via inspelningsprogrammet) kan inte spelas upp. 26 SE

Felsökning Specifikationer Om något av följande inträffar när du använder spelaren kan du använda detta felsökningsschema för att lokalisera och åtgärda felet. Skulle något problem kvarstå, kontaktar du din närmaste Sony-återförsäljare. Inget ljud hörs. , Kontrollera att spelaren är korrekt ansluten. , Se till att förstärkaren är rätt inställd. , När du använder hörlurar ställer du in ljudvolymen med PHONES LEVEL. Inget ljud hörs från DIGITAL (CD) OUTanslutningarna. , Ljudsignalerna från super audio CD-skivor kan inte sändas via DIGITAL (CD) OUT-utgångarna. Skivan spelas inte upp. , Det finns ingen CD-skiva i spelaren. , Du har lagt CD-skivan upp och ned på skivtallriken. , Placera CD-skivan på skivtallriken med etiketten uppåt. , Skivan har placerats snett. Sätt in skivan på nytt. , Rengör CD-skivan (se sidan 26). , Det har bildats kondens i spelaren. Ta ur skivan och låt spelaren stå påslagen under ungefär en timme. , En inkompatibel skiva har lagts på skivtallriken (se sidan 13). Fjärrkontrollen fungerar inte. , Kontrollera att det inte finns något hinder mellan fjärrkontrollen och spelaren. , Rikta fjärrkontrollen mot fjärrsensorn på spelaren. , Om batterierna i fjärrkontrollen är svaga byter du ut dem mot nya. Det går inte att få ut något ljud från SUB WOOFER-kontakten. , Välj uppspelningsläge så att subwoofern ställs på “a” (sidan 22). , När du spelar upp ett spår som inte har en LFEsignal, matas signalen bara ut från SUB WOOFERutgången ut bara när du valt “5 – Small + SW” eller “FRT – Large + SW” för det flerkanaliga uppspelningsläget (sidan 23). Uppspelning av super audio CD-skivor Frekvens för ljudåtergivningen 2 Hz till 100 kHz Frekvensomfång 2 Hz till 50 kHz (–3 dB) Dynamikomfång 104 dB eller mer Total harmoniskt distorsion 0,0018 % eller mindre Svaj och fladder Mätbart värde (±0,001 % W. PEAK) eller mindre Uppspelning av CD-skivor Frekvensomfång 2 Hz till 20 kHz Dynamikomfång 99 dB eller mer Total harmonisk distorsion 0,002 % eller mindre Svaj och fladder Mätbart värde (±0,001 % W. PEAK) eller mindre Utgångar ANALOG OUT DIGITAL (CD) OUT OPTICAL* Kontakttyp Fyrkantig optisk anslutning för utsignaler Phonokontakter DIGITAL (CD) Koaxialanslutning OUT COAXIAL* för utsignaler PHONES Stereophonostekker Utnivå 2 Vrms (vid 50 kOhm) –18 dBm 0,5 Vp-p 10 mW *Sänder bara ut ljudsignalerna från CD-skivan Belastningsimpedans Över 10 kOhm Emitterat ljus, ( ) våglängd: 660 nm 75 ohm 32 ohm Allmänt Laser Halvledarlaser (SACD: λ = 650 nm) (CD: λ = 780 nm) Emission: Kontinuerlig Laseruteffekt: 5,47 uW vid 650 nm *Dessa värden är uppmätta på ett avstånd av ca. 200 mm från ytan på den optiska pickupens objektiv. Strömförsörjning 230 V AC, 50/60 Hz Strömförbrukning 25 W Dimensioner (b/h/d) 430 × 111 × 283 mm inklusive utskjutande delar Vikt (ca.) 5,8 kg Ytterligare information Medföljande tillbehör Se sidan 4. Rätt till ändringar av design och specifikationer förbehålles. 27 SE