Views
8 months ago

Sony SCD-XB770 - SCD-XB770 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony SCD-XB770 - SCD-XB770 Istruzioni per l'uso Polacco

Een multikanaals

Een multikanaals Super Audio CD beluisteren 7 Druk op l AMS L. Het balansregeldisplay verschijnt. In de stopstand produceert de gekozen luidspreker de testtoon. Voorbeeld: Wanneer u “SURR BALANCE” kiest in de stopstand, wordt de testtoon geproduceerd door de voorluidsprekers en de surround luidsprekers. 5 Druk op ENTER. Het balansregeldisplay verschijnt. In de stopstand produceert de gekozen luidspreker de testtoon. Voorbeeld: Wanneer u “SURR BALANCE” kiest in de stopstand, wordt de testtoon geproduceerd door de voorluidsprekers en de surround luidsprekers. MULTI CH SACD DISC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FRT:_____:SURR MULTI CH SACD DISC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FRT:_____:SURR CD’s afspelen 8 TDraai aan l AMS L om het uitgangsniveau te regelen. MULTI CH SACD DISC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FRT:_____:SURR 6 Druk herhaaldelijk op ./> om het uitgangsniveau te regelen. MULTI CH SACD DISC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FRT:_____:SURR 9 Druk op l AMS L. De speler keert terug naar de toestand in stap 6. Herhaal stap 6 tot 9 voor extra instellingen. 10 Druk op MENU na het verrichten van alle instellingen. De normale indicatie wordt hersteld. Het uitgangsniveau regelen met de afstandsbediening Z U kunt het uitgangsniveau van elke luidspreker vanuit de luisterpositie regelen met behulp van de meegeleverde afstandsbediening. 1 Druk op LEVEL ADJ in de weergave- of stopstand. Ga naar stap 4 tijdens de weergave. 2 Druk herhaaldelijk op ./> tot “TONE ON” verschijnt in het uitleesvenster. 3 Druk op ENTER. De luidsprekers produceren achtereenvolgens de testtoon, waarbij het betreffende luidsprekertype telkens verschijnt in het uitleesvenster. 4 Druk herhaaldelijk op ./> tot het gewenste item verschijnt in het uitleesvenster. Kies uit “CNTR BALANCE”, “SURR BALANCE” of “SW BALANCE”. Opmerking Wanneer u de subwoofer instelt op “––” in de multikanaalsweergavestand (page 22) verschijnt “SW BALANCE” niet. “CNTR BALANCE” of “SURR BALANCE” verschijnt evenmin wanneer u elke luidspreker instelt op “––”. 7 Druk op ENTER. De speler keert terug naar de toestand in stap 4. Herhaal stap 4 tot 7 voor extra instellingen. 8 Druk op LEVEL ADJ na het verrichten van alle instellingen. De normale indicatie wordt hersteld. 24 NL

Aanvullende informatie Dit hoofdstuk bevat aanvullende informatie die u zal helpen uw Super Audio CD-speler beter te begrijpen en te onderhouden. Voorzorgsmaatregelen Veiligheid • Opgelet — De optische instrumenten waarmee dit toestel is uitgerust, kunnen schadelijk zijn voor de ogen. • Mocht er een voorwerp of vloeistof in het apparaat terechtkomen, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat door een erkende vakhandelaar nakijken voordat u het weer in gebruik neemt. • Het netsnoer mag alleen door bevoegd vakpersoneel worden vervangen. • Het toestel blijft onder (net) spanning staan zolang de stekker in het stopcontact zit, ook al is het toestel zelf uitgeschakeld. Stroomvoorziening • Controleer, vóór u de CD-speler in gebruik neemt, of het voltage overeenkomt met de plaatselijke stroomvoorziening. Het voltage vindt u op het typeplaatje aan de achterzijde van het apparaat. • Zolang het netsnoer van de CD-speler op het stopcontact is aangesloten, staat het apparaat onder spanning, ook als het apparaat zelf is uitgeschakeld. • Als u denkt de CD-speler langere tijd niet te gebruiken, verwijdert u het netsnoer uit het stopcontact. Houd het netsnoer bij de stekker vast als u het wilt verwijderen. Trek nooit aan het snoer. Plaatsing • Zorg voor een goede ventilatie rondom de CD-speler om oververhitting van het apparaat te voorkomen. • Plaats de CD-speler niet op een zachte ondergrond, zoals een kleed. Hierdoor kunnen de ventilatie-openingen aan de onderzijde van het apparaat worden geblokkeerd. • Zet het apparaat niet in de buurt van een warmtebron of op een plaats waar het wordt blootgesteld aan direct zonlicht, overmatig stof of mechanische schokken. Gebruik • Wanneer de CD-speler direct vanuit een koude in een warme omgeving wordt geplaatst of in een zeer vochtige ruimte staat, kan er condensvorming optreden op de lenzen in het apparaat. In dat geval is het mogelijk dat het apparaat niet naar behoren functioneert. Verwijder de CD en laat het apparaat ongeveer een uur lang ingeschakeld staan totdat het vocht is verdampt. • Wanneer het toestel ingeschakeld is, kan wat ruis te horen zijn wanener de disc in de Super Audio CD-speler wordt ingebracht. Dit is geen defect. Aanvullende informatie Opmerkingen ten aanzien van het volume • Ga het volume niet te hoog zetten tijdens het beluisteren van zeer zachte muziekpassages of wanneer er geen audiosignaal wordt aangeboden. Als er plotseling een zeer luide passage wordt afgespeeld (hoog piekniveau), kunnen de luidsprekers beschadigd raken. 25 NL