Views
8 months ago

Sony SCD-XB770 - SCD-XB770 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony SCD-XB770 - SCD-XB770 Istruzioni per l'uso Polacco

Beskrivning av den bakre

Beskrivning av den bakre panelen Delarnas och funktionernas placering L R ANALOG 2CH OUT 5.1CH OUT OUT FRONT SURR CENTER COAXIAL OPTICAL L R SUB WOOFER DIGITAL(CD) 1 ANALOG 2CH OUT L/R-kontakter (6) Anslut till en ljudkomponent (stereo/2 kanaler) med ljudkabeln. 2 ANALOG 5.1CH OUT-kontakter (5) Anslut till en förstärkare med 5.1CH-ingångar (flerkanalig förstärkare, AV-förstärkare eller liknande) med ljudkablarna. Obs! Endast ljudsignalerna från CD-spelaren kan skickas från DIGITAL (CD) OUT-anslutningarna som visas i 3 och 4. Signalerna från Super Audio CD kan inte sändas via DIGITAL (CD) OUT. 3 DIGITAL (CD) OUT COAXIAL-anslutning (7) Anslut till en ljudkomponent med den digitala koaxialkabeln. 4 DIGITAL (CD) OUT OPTICAL-anslutning (7) Anslut till en ljudkomponent med en digital optisk kabel. 10 SE

Beskrivning av fjärrkontrollen 1 CONTINUE-knapp (20) Tryck för att återgå till normal uppspelning från slumpvis uppspelning (Shuffle Play) eller programmerad uppspelning (Programme Play). SHUFFLE-knapp (20) Tryck för att välja slumpvis uppspelning (Shuffle Play). PROGRAM-knapp (21) Tryck för att välja programmerad uppspelning (Programme Play). 2 DISPLAY MODE-knapp (16) Tryck för att stänga av informationen. 3 TIME/TEXT-knapp (15) Varje gång du trycker på knappen visas uppspelningstiden för spåret, den återstående tiden för skivan eller TEXT-information i teckenfönstret. 4 Sifferknappar (18) Tryck för att mata in spårnumren. 5 i10 knapp (18) Tryck för att finna spårnummer högre än 10. qd MULTI/2CH-knapp (12) Tryck på knappen för att välja uppspelningsområde när du har satt in en 2-kanalig + flerkanalig Super Audio CD-skiva (sidan 13). qf ENTER-knapp (24) Tryck för att bekräfta önskat val. qg CLEAR-knapp (21) Tryck för att radera ett programmerat spårnummer. qh LEVEL ADJ-knapp (24) Tryck på den här knappen för att justera utnivåbalansen för funktion för hantering av flerkanaliga uppspelningar (sidan 22). qj CHECK-knapp (21) Tryck för att kontrollera den programmerade ordningen. Delarnas och funktionernas placering 6 REPEAT-knapp (19) Tryck flera gånger för att spela alla spåren eller bara ett spår på skivan. 7 AyB knapp (20) Tryck för att välja upprepad spelning (Repeat A-B Play). 8 H knapp (14) Tryck för att påbörja uppspelning. X knapp (14) Tryck för att göra paus i uppspelning. x knapp (14) Tryck för att avbryta uppspelning. 9 AMS ./> (AMS: Automatisk musiksensor) knappar (18) Tryck för att hitta ett specifikt spår. 0 m/M knappar (18) Tryck för att hitta en viss del i ett spår som du vill spela upp. qa INDEX >/. knappar (18) Tryck för att hitta en viss punkt markerad med en indexsignal när du spelar upp en skiva som innehåller indexsignaler. qs SACD/CD-knapp (12) För varje tryckning på knappen visas omväxlande “SACD” och “CD” i teckenfönstret. Välj inställning efter vilken typ av CD-skiva som du tänker spela upp. PLAY MODE CONTINUE SHUFFLE PROGRAM SACD/CD TIME/TEXT MULTI/2CH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >10 ENTER 10/0 REPEAT A B AMS INDEX DISPLAY/ MODE CHECK CLEAR LEVEL ADJ 11 SE