Views
7 months ago

Sony SCD-XB770 - SCD-XB770 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony SCD-XB770 - SCD-XB770 Istruzioni per l'uso Olandese

Beschrijving onderdelen

Beschrijving onderdelen achterpaneel Plaats en functie onderdelen ANALOG 2CH OUT 5.1CH OUT OUT L R FRONT SURR CENTER COAXIAL OPTICAL L R SUB WOOFER DIGITAL(CD) 1 ANALOG 2CH OUT L/R aansluitingen (6) Verbinden met een audiocomponent (stereo/2- kanaals) met behulp van de audioverbindingskabel. 2 ANALOG 5.1CH OUT aansluitingen (5) Verbinden met een versterker voorzien van 5.1CH ingangen (multikanaalsversterker, AV-versterker, enz.) met behulp van de audioverbindingskabels. Opmerking Alleen de audiosignalen van een CD kunnen worden uitgevoerd via de DIGITAL (CD) OUT aansluitingen zoals afgebeeld in 3 en 4. Die van een Super Audio CD kunnen niet worden uitgevoerd via DIGITAL (CD) OUT. 3 DIGITAL (CD) OUT COAXIAL aansluiting (7) Voor aansluiting op een audiocomponent met de digitale coaxiaalkabel. 4 DIGITAL (CD) OUT OPTICAL aansluiting (7) Voor aansluiting op een audiocomponent met de optisch digitale kabel. 10 NL

Beschrijving onderdelen afstandsbediening 1 CONTINUE toets (20) Druk hierop om van willekeurige weergave (Shuffle Play) of geprogrammeerde weergave (Programme Play) terug te keren naar normale weergave. SHUFFLE toets (20) Druk hierop voor willekeurige weergave. PROGRAM toets (21) Druk hierop voor geprogrammeerde weergave. 2 DISPLAY MODE toets (16) Druk hierop om de informatie te doen verdwijnen. 3 TIME/TEXT toets (15) Bij elke druk op de toets verschijnt de speelduur van het muziekstuk, de totale resterende speelduur van de disc of de TEXT informatie op het uitleesvenster. 4 Cijfertoetsen (18) Druk hierop om de muziekstuknummers in te voeren. 5 i10 toets (18) Druk hierop om een muziekstuk met een nummer hoger dan 10 te zoeken. qd MULTI/2CH-toets (12) Indrukken om de weergavezone te kiezen wanneer een 2-kanaals + multikanaals Super Audio CD (pagina 13) is ingebracht. qf ENTER toets (24) Indrukken om de keuze te bevestigen. qg CLEAR toets (21) Druk hierop om een geprogrammeerd muziekstuknummer te wissen. qh LEVEL ADJ toets (24) Indrukken om de uitgangsniveaubalans voor de multikanaalsbeheerfunctie te regelen (pagina 22). qj CHECK toets (21) Druk hierop om de programmavolgorde te controleren. Plaats en functie onderdelen 6 REPEAT toets (19) Druk hier herhaaldelijk op om alle muziekstukken of slechts één muziekstuk op de disc af te spelen. 7 AyB toets (20) Druk hierop om Repeat A-B Play te kiezen. 8 H toets (14) Druk hierop om de weergave te starten. X toets (14) Druk hierop om de weergave te onderbreken. x toets (14) Druk hierop om de weergave te stoppen. 9 AMS ./> (AMS: Automatische muzieksensor) toetsen (18) Druk hierop om een bepaald muziekstuk te zoeken. 0 m/M toetsen (18) Druk hierop om een bepaalde passage van een muziekstuk af te spelen. qa INDEX >/. toetsen (18) Druk hierop om bij het afspelen van een disc met index-signalen een bepaald punt te zoeken dat is aangeduid met een index-signaal. qs SACD/CD toets (12) Bij elke druk op de toets verschijnt “SACD” of “CD” in het uitleesvenster. Kies het type CD dat u wilt afspelen. PLAY MODE CONTINUE SHUFFLE PROGRAM SACD/CD TIME/TEXT MULTI/2CH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >10 ENTER 10/0 REPEAT A B AMS INDEX DISPLAY/ MODE CHECK CLEAR LEVEL ADJ 11 NL