Views
7 months ago

Sony SCD-XB770 - SCD-XB770 Istruzioni per l'uso Italiano

Sony SCD-XB770 - SCD-XB770 Istruzioni per l'uso Italiano

Wyszukiwanie

Wyszukiwanie określonych utworów W trybie zatrzymania lub odtwarzania istnieje możliwość wyszukania dowolnego utworu, który ma być odtwarzany. Wyszukiwanie określonego miejsca w utworze Podczas odtwarzania lub w trybie pauzy w odtwarzaniu można wyszukać określone miejsce w utworze. l AMS L l AMS L Przyciski numeryczne >10 m/M ./> m/M INDEX >/. Odtwarzanie płyt kompaktowych Aby odnaleźć Następny lub kolejne utwory Bieżący lub poprzednie utwory Bezpośrednio określony utwór Należy ./> Bezpośrednie wyszukiwanie utworu przez wprowadzenie jego numeru Z Za pomocą odpowiedniego przycisku (lub przycisków) numerycznego wprowadź numer utworu. z Aby wprowadzić numer utworu większy niż 11 Z 1 Naciśnij przycisk >10. Obracać pokrętło l AMS L w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do odnalezienia żądanego utworu. Korzystając z pilota, należy naciskać przycisk >, aż do odnalezienia żądanego utworu. Obracać pokrętło l AMS L w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do odnalezienia żądanego utworu. Korzystając z pilota, należy naciskać przycisk ., aż do odnalezienia żądanego utworu. Obracać pokrętło l AMS L, aż do odnalezienia żądanego numeru utworu. Korzystając z pilota, należy naciskać przycisk . lub >, aż do odnalezienia żądanego utworu. Wyszukiwanie miejsca w utworze podczas monitorowania dźwięku (funkcja przeszukiwania) Naciśnij i przytrzymaj przycisk m/M podczas odtwarzania. Podczas przewijania utworu do przodu lub do tyłu będzie słychać przerywane dźwięki. Po odnalezieniu żądanego miejsca zwolnij przycisk. Wyszukiwanie miejsca w utworze przez obserwację wskazań czasu (funkcja szybkiego przeszukiwania) Naciśnij i przytrzymaj przycisk m/M w trybie pauzy w odtwarzaniu. Nie będzie słychać dźwięku odtwarzanego utworu. z Jeśli na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik “Over!!” Płyta osiągnęła koniec. Naciśnij przycisk . lub m, aby cofnąć. Uwaga Nagrania o długości zaledwie kilku sekund mogą być zbyt krótkie, aby można było je monitorować. W takim wypadku funkcja przeszukiwania może nie działać prawidłowo. Wyszukiwanie miejsca w utworze przy użyciu funkcji indeksowania (przeszukiwanie według indeksów) Z W trybie odtwarzania lub w trybie pauzy w odtwarzaniu naciśnij kilkakrotnie przycisk INDEX.. lub INDEX>. 2 Wprowadź odpowiednie cyfry. Aby wprowadzić 0, naciśnij przycisk 10/0. Przykłady: • Aby odtworzyć utwór nr 30, należy najpierw nacisnąć przycisk >10, a następnie przyciski 3 i 10/0. • Aby odtworzyć utwór nr 100, należy najpierw dwukrotnie nacisnąć przycisk >10, a następnie przycisk 1 i dwukrotnie przycisk 10/0. z Co to jest INDEX? Niektóre płyty SACD lub CD są wyposażone w system znakowania za pomocą indeksów, który dzieli utwory lub płytę na mniejsze segmenty. Jest to szczególnie przydatne w sytuacji, gdy chcemy wyszukać określone miejsce w długim utworze (na przykład podczas odtwarzania muzyki klasycznej). Funkcja przeszukiwania według indeksów działa wyłącznie w przypadku korzystania z dostępnych w sprzedaży płyt z oznakowaniem indeksowym (zazwyczaj informacje na ten temat znajdują się na etykiecie płyty). 18 PL

Wyszukiwanie miejsca na płycie przez ustawienie czasu rozpoczęcia (funkcja przeszukiwania według czasu) 1 W trybie zatrzymania naciśnij przycisk ./> (lub obracać pokrętło l AMS L), aby wybrać żądany utwór. 2 Obserwując wyświetlacz, naciśnij przycisk m/M, aby ustawić czas rozpoczęcia odtwarzania. Naciśnięcie najpierw przycisku M powoduje ustawienie czasu od początku żądanego utworu, natomiast naciśnięcie najpierw przycisku m pozwala ustawić czas od końca żądanego utworu. 5 2.57 MULTI 5.1CH SACD TRACK MIN SEC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 Naciśnij przycisk H. Odtwarzanie rozpocznie się od miejsca ustawionego za pomocą funkcji przeszukiwania według czasu. Wielokrotne odtwarzanie utworów Z Odtwarzacz umożliwia wielokrotne odtwarzanie całej płyty lub jej fragmentów. Funkcji tej można używać razem z funkcją odtwarzania w kolejności losowej w celu powtórnego odtwarzania wszystkich utworów w kolejności losowej (strona 20) lub razem z funkcją odtwarzania w kolejności zaprogramowanej w celu powtórzenia wszystkich utworów w kolejności zgodnej z ustalonym wcześniej programem (strona 21). Można również powtórnie odtworzyć określony utwór lub jego część. REPEAT AyB H Uwaga W przypadku wyłączenia odtwarzacza lub odłączenia przewodu zasilającego odtwarzacz zachowa w pamięci ostatnie ustawienia dotyczące wielokrotnego odtwarzania utworów (“Repeat All” lub “Repeat 1”) i przywróci te ustawienia po następnym włączeniu urządzenia. Nie dotyczy to jednak funkcji powtórnego odtwarzania fragmentu A-B, która zostanie anulowana w przypadku wyłączenia odtwarzacza lub odłączenia jego przewodu zasilającego. x Odtwarzanie płyt kompaktowych Powtórne odtwarzanie wszystkich utworów na płycie (funkcja wielokrotnego odtwarzania utworów) Naciśnij raz przycisk REPEAT, a następnie naciśnij przycisk H. Zostanie wyświetlony wskaźnik “REPEAT” i rozpocznie się powtórne odtwarzanie wszystkich utworów na płycie. Funkcja wielokrotnego odtwarzania utworów zmienia się w zależności od wybranego trybu odtwarzania. Jeśli wybrany tryb odtwarzania to Normalne odtwarzanie (strona 14) Odtwarzanie w kolejności losowej (strona 20) Odtwarzacz powtarza Kolejno wszystkie utwory Wszystkie utwory w kolejności losowej Odtwarzanie zaprogramowane (strona 21) Wszystkie utwory w kolejności zaprogramowanej Aby zatrzymać odtwarzanie w trybie wielokrotnego odtwarzania Naciśnij przycisk x. Aby wznowić normalne odtwarzanie Naciśnij kilkakrotnie przycisk REPEAT, aż do zniknięcia wskaźnika “REPEAT”. 19 PL