Views
8 months ago

Sony SCD-XB770 - SCD-XB770 Istruzioni per l'uso Italiano

Sony SCD-XB770 - SCD-XB770 Istruzioni per l'uso Italiano

WAARSCHUWING Welkom!

WAARSCHUWING Welkom! Stel dit toestel niet bloot aan regen noch vocht om brand of elektrocutie te voorkomen. Open evenmin de behuizing om elektrocutie te voorkomen. Laat dit over aan vaklui. Dit toestel is geklasseerd als een CLASS 1 LASER product. CLASS 1 LASER PRODUCT is aangegeven achteraan op het toestel. Dit waarschuwingslabel bevindt zich binnenin het toestel. Z z Bij dit product zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA. 2 NL Dank u voor uw aankoop van de Sony Super Audio CD-speler. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig alvorens het toestel in gebruik te nemen en bewaar ze zodat u ze achteraf nog kunt raadplegen. Betreffende deze gebruiksaanwijzing De instructies in deze gebruiksaanwijzing gelden voor model SCD-XB770. Afspraken • In deze gebruiksaanwijzing staan de bedieningselementen op de speler beschreven. U kunt ook de bedieningselementen op de afstandsbediening gebruiken wanneer die dezelfde of een vergelijkbare naam hebben als die op de speler. • De volgende pictogrammen worden gebruikt: Betekent dat u de taak kan uitvoeren met de afstandsbediening. Staat voor tips die de taak vergemakkelijken.

Kenmerken INHOUD Betreffende Super Audio CD • Super Audio CD is een nieuwe, superieure audiodiscnorm waarbij muziek wordt opgenomen in DSD (Direct Stream Digital) formaat (conventionele CD's worden opgenomen in PCM-formaat). Het DSD-formaat werkt met een bemonsteringsfrequentie die 64 keer hoger ligt dan bij een conventionele CD - en 1-bit kwantisering, wat resulteert in een ruim frequentiebereik en een ruime dynamiek over het hoorbare frequentiebereik voor een bijzonder natuurgetrouwe weergave. • Er zijn twee soorten Super Audio CD's: een 2-kanaals stereo disc en een multikanaalsdisc met maximum 6 aparte kanalen. De multikanaalskarakteristiek van de Super Audio CD werkt met een luidsprekersysteem dat vergelijkbaar is met het 5.1-kanaalssysteem. Kenmerken van de speler Deze speler is ontworpen voor de weergave van 2-kanaals en multikanaals Super Audio CD’s, alsook conventionele CD’s, en vertoont de volgende kenmerken: • Uitgerust met een Discrete Dual Laser Optical Pickup, die zowel Super Audio CD’s als conventionele CD’s kan lezen met een aparte golflengte. • Snellere toegang tot tracks dankzij een geavanceerd servomechanisme. • Multikanaalsbeheerfunctie waarmee de multikanaalsweergave kan worden geregeld volgens positie en grootte van de luidsprekers. • Super Audio D/A-omzetter en Direct Digital Sync System, voor geluidsweergave van superieure kwaliteit. Overige • Een Super Audio CD kan tot 255 muziekstuk-/ indexnummers bevatten. Dit geldt alleen voor de SCD-XB770. • Met de meegeleverde afstandsbediening kan zowel de SCD-XB770 als een conventionele Sony CD-speler worden bediend. Aan de slag 4 Voor het aansluiten 4 Audiocomponenten aansluiten 5 Plaats en functie onderdelen 8 Beschrijving onderdelen voorpaneel 8 Beschrijving onderdelen achterpaneel 10 Beschrijving onderdelen afstandsbediening 11 CD’s afspelen 12 Compatibele disc-types 12 Een CD afspelen 14 Gebruik van het uitleesvenster 15 Een bepaald muziekstuk zoeken 18 Een bepaald punt in een muziekstuk zoeken 18 Muziekstukken herhaaldelijk afspelen 19 Muziekstukken afspelen in willekeurige volgorde (Shuffle Play) 20 Uw eigen programma samenstellen (Programme Play) 21 Een multikanaals Super Audio CD beluisteren (multikanaalsbeheerfunctie) 22 Aanvullende informatie 25 Voorzorgsmaatregelen 25 Opmerkingen betreffende CD’s 26 Verhelpen van storingen 27 Technische gegevens 27 Index 28 3 NL NL