Views
8 months ago

Sony SCD-XB770 - SCD-XB770 Istruzioni per l'uso Italiano

Sony SCD-XB770 - SCD-XB770 Istruzioni per l'uso Italiano

VARNING Välkommen! För

VARNING Välkommen! För att undvika brand eller elskador ska du aldrig utsätta enheten för regn eller fukt. Öppna inte enhetens chassi. Låt endast kvalificerad personal utföra service. Denna produkt är klassad som en CLASS 1 LASER-produkt. Markeringen CLASS 1 LASER PRODUCT MARKING finns på enhetens baksida. Denna varningsetikett finns på insidan av enheten. Z z Kasta aldrig batterier, utan ta hand om dem enligt gällande bestämmelser för miljöfarligt avfall. 2 SE Tack för att du visade oss förtroendet att välja Sony Super Audio CD-spelare. Innan du använder enheten bör du läsa igenom bruksanvisningen och sedan spara den för framtida bruk. Angående bruksanvisningen Instruktionerna i den här bruksanvisningen gäller modell SCD-XB770. Konventioner • Instruktionerna i den här bruksanvisningen beskriver kontrollerna på spelaren. Du kan även använda kontrollerna på fjärrkontrollen om de har samma eller liknande namn som de på spelaren. • Följande ikoner används i den här bruksanvisningen: Indikerar att du kan utföra operationen med fjärrkontrollen. Indikerar tips om hur du kan utföra vissa operationer på ett enklare sätt.

Funktioner INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om Super Audio CD-spelaren • Super Audio CD är en ny högkvalitativ standard för ljudskivor där musiken har spelats in med formatet DSD (Direct Stream Digital, vanliga CD-skivor spelas in med formatet PCM). Formatet DSD använder en samplingsfrekvens som är 64 gånger högre än den på en vanlig CD-skiva, och 1-bitskvantifiering ger både ökat frekvensomfång och större dynamiskt omfång inom det hörbara frekvensområdet. Med den här metoden kan musiken återges på ett sätt som ligger mycket nära originalljudet. • Det finns två typer av Super Audio CD-skivor; 2- kanalers stereoskiva och flerkanalsskivor, som kan innehålla upp till 6 oberoende ljudspår. Det flerkanaliga systemet för Super Audio CD passar ett system för högtalarplacering, som liknar det för 5.1-kanaler som används för AV-system. Spelarens funktioner Den här spelaren är utvecklad för att spela upp såväl 2- kanaliga som flerkanaliga Super Audio CD-skivor, men kan även spela upp vanliga CD-skivor. Dessutom erbjuder den följande funktioner: • Spelaren har en optisk dubbel-pickup (Discrete Dual Laser Optical Pickup), som har möjlighet att läsa Super Audio CD-skivor och vanliga CD-skivor med olika våglängder. • Snabbare spåråtkomst genom en avancerad servomekanism. • Funktion för hantering av flerkanaliga uppspelningar, vilket gör att du kan justera hur ljudet återges beroende på hur stora högtalare du har och var de är placerade. • Super Audio D/A-konverter och Direct Digital Sync System vilket ger bättre kvalitet och ljudåtergivning. Övrigt • En Super Audio CD kan markera upp till 255 spår/ indexnummer. Den här funktionen finns hos SCD-XB770. • Den medföljande fjärrkontrollen kan styra både SCD-XB770 och en konventionell Sony CD-spelare. Komma igång 4 Innan du gör några anslutningar 4 Ansluta ljudkomponenter 5 Delarnas och funktionernas placering 8 Beskrivning av frontpanelen 8 Beskrivning av den bakre panelen 10 Beskrivning av fjärrkontrollen 11 Spela skivor 12 Kompatibla skivtyper 12 Spela upp en skiva 14 Använda teckenfönstret 15 Hitta ett visst spår 18 Hitta en viss punkt i ett spår 18 Spela upp spår upprepade gånger 19 Spela upp spår i slumpvis ordning (Slumpvis uppspelning) 20 Skapa ett eget program (Programmerad uppspelning) 21 Spela upp flerkanalig Super Audio CD-skiva (funktion för hantering av flerkanaliga uppspelningar) 22 Ytterligare information 25 Försiktighetsåtgärder 25 Angående skivor 26 Felsökning 27 Specifikationer 27 Index 28 3 SE SE