Views
8 months ago

Sony SCD-XB770 - SCD-XB770 Istruzioni per l'uso Italiano

Sony SCD-XB770 - SCD-XB770 Istruzioni per l'uso Italiano

Odtwarzanie płyt

Odtwarzanie płyt kompaktowych Poniżej opisano czynności dotyczące normalnego odtwarzania oraz podstawowe czynności możliwe do wykonania podczas odtwarzania. Podstawowe czynności, które można wykonać w trakcie odtwarzania Aby Naciśnij przycisk POWER SACD/CD A OPEN/CLOSE H X x Zatrzymać odtwarzanie Wstrzymać odtwarzanie Wznowić odtwarzanie po wstrzymaniu Znaleźć następny utwór x X X lub H Obróć pokrętło lAMSL w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara Odtwarzanie płyt kompaktowych l AMS L 1 Włącz wzmacniacz. Ustaw najniższy poziom głośności. 2 Ustaw selektor źródła sygnału wejściowego we wzmacniaczu w położeniu odpowiadającym sygnałowi z odtwarzacza. 3 Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć odtwarzacz. 4 Naciśnij przycisk A OPEN/CLOSE, aby otworzyć szufladę i umieść płytę w szufladzie. Znaleźć początek bieżącego lub poprzedniego utworu Wyjąć płytę CD Obróć pokrętło lAMSL w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara A OPEN/CLOSE z Jeśli włączysz odtwarzacz, w którym znajduje się już płyta Odtwarzanie rozpoczyna się automatycznie. Po podłączeniu dostępnego w handlu programatora czasowego możesz ustawić odtwarzanie płyty kompaktowej o dowolnie wybranej godzinie. z Aby wybrać warstwę, której chcesz słuchać podczas odtwarzania płyty hybrydowej (strona 13) Po zatrzymaniu odtwarzania za pomocą przycisku x naciśnij kilkakrotnie przycisk SACD/CD, aby wyświetlić wskaźnik “SACD” lub “CD.” Stroną z nadrukiem do góry 5 Naciśnij przycisk SACD/CD, aby wybrać płytę SACD lub CD. Naciskanie tego przycisku powoduje naprzemienne wyświetlanie wskaźnika “SACD” lub “CD”. Wybierz rodzaj płyty, która znajduje się w szufladzie. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 12. 6 Naciśnij przycisk H. Odtwarzanie rozpoczyna się od pierwszego utworu. Jeśli chcesz rozpocząć odtwarzanie płyty od określonego utworu, przed naciśnięciem przycisku H obróć pokrętło lAMSL, aby wybrać numer tego utworu. 7 Ustaw poziom głośności we wzmacniaczu. z Aby wybrać obszar odtwarzania, którego chcesz słuchać podczas odtwarzania dwukanałowej + wielokanałowej płyty SACD (strona 13) Po zatrzymaniu odtwarzania za pomocą przycisku x naciśnij kilkakrotnie przycisk MULTI/2CH, aby wyświetlić wskaźnik “MULTI CH” lub “2 CH”. Uwaga Podczas odtwarzania siłę głosu należy zwiększać stopniowo, zaczynając od najniższego poziomu. Sygnał wyjściowy z tego urządzenia może zawierać częstotliwości leżące poza zwykłą granicą słyszalności. Może to spowodować uszkodzenie głośników lub słuchu. 14 PL

Korzystanie z wyświetlacza W oknie wyświetlacza pokazywane są różne informacje dotyczące odtwarzanej płyty lub utworu. W tej sekcji opisano informacje dotyczące odtwarzanej płyty kompaktowej oraz informacje wyświetlane dla każdego stanu odtwarzania. Informacje dotyczące płyty wyświetlane po jej włożeniu W zależności od aktualnie włożonej płyty na wyświetlaczu mogą pojawić się następujące informacje: MENU l AMS L Dwukanałowa płyta SACD 2 CH SACD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wielokanałowa płyta SACD DISPLAY MODE TIME/TEXT MULTI 5.1CH SACD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Podczas odtwarzania 5.1- kanałowej płyty Super Audio CD Konwencjonalna płyta CD CD lub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MULTI 5 CH SACD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Podczas odtwarzania 5- kanałowej płyty Super Audio CD lub MULTI CH SACD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Podczas odtwarzania innych płyt Super Audio CD lub w trybie zatrzymania Odtwarzanie płyt kompaktowych Wyświetlanie informacji przy zatrzymanym odtwarzaczu Z Naciśnij przycisk TIME/TEXT. Zostanie wyświetlona całkowita liczba utworów oraz całkowity czas odtwarzania. Całkowita liczba utworów Całkowity czas odtwarzania 1 0 45.28 MULTI CH SACD TRACK MIN SEC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 PL