Views
8 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso

4-145-650-11(1) Software tohoto přehrávače může být v budoucnu aktualizován. Podrobné informace o dostupných aktualizacích jsou uvedeny na následujících webových stránkách: Pro zákazníky v Evropě http://support.sony-europe.com/ z Užitečné rady, doporučení a informace o výrobcích a službách Sony najdete na webových stránkách: www.sony-europe.com/myproduct/ Softvér tohto prehrávača môže byť v budúcnosti aktualizovaný. Ak chcete získať podrobné informácie o všetkých dostupných aktualizáciách, navštívte: http://support.sony-europe.com/ z Ak vás zaujímajú užitočné rady, tipy a informácie o produktoch a službách spoločnosti Sony, navštívte: www.sony-europe.com/myproduct © 2009 Sony Corporation Návod k obsluze Návod na použitie Blu-ray/DVD přehrávač/prehrávač BDP-S760

 • Page 3: 4-145-650-11(1) Software tohoto př
 • Page 6 and 7: VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezp
 • Page 8 and 9: • Nepoužívejte přehrávač ve
 • Page 10 and 11: Obsah VAROVÁNÍ . . . . . . . . .
 • Page 12 and 13: Popis součástí a ovládacích pr
 • Page 14 and 15: G i SURROUND (Prostorový zvuk) (st
 • Page 16 and 17: Zadní panel A Konektory COMPONENT
 • Page 18 and 19: Krok 1: Připojení k televizoru Po
 • Page 20 and 21: •Mějte prosím na paměti, že n
 • Page 22 and 23: Připojení do konektorů audio/vid
 • Page 24 and 25: Připojení do konektoru HDMI Pokud
 • Page 26 and 27: 3 Proveďte příslušná nastaven
 • Page 28 and 29: Krok 3: Vložení externího pamě
 • Page 30 and 31: Přímé připojení k širokopásm
 • Page 32 and 33: Ovládání televizoru pomocí dál
 • Page 34 and 35: 7 Proveďte příslušná nastaven
 • Page 36 and 37: 34 7 Vyberte možnost „Automatic
 • Page 38 and 39: 36 16 Pomocí tlačítek M/m vybert
 • Page 40 and 41: 38 4 Stiskněte tlačítko HOME (V
 • Page 42 and 43: 40 3 Vložte externí paměťové z
 • Page 44 and 45: Nastavení obrazu a zvuku pro přeh
 • Page 46 and 47: 4 Pomocí tlačítek
 • Page 48 and 49: Tlačítka m/M TIME AUDIO SURROUND
 • Page 50 and 51: - složky fotografií v nižší ne
 • Page 52 and 53:

  Použití nabídek nastavení Pokud

 • Page 54 and 55:

  •Během aktualizace nelze provád

 • Page 56 and 57:

  1Pomocí tlačítek M/m vyberte typ

 • Page 58 and 59:

  x.v.Colour Output (Výstup x.v.Colo

 • Page 60 and 61:

  58 Distance (Vzdálenost) Nastaven

 • Page 62 and 63:

  60 BD Audio Setting (Nastavení zvu

 • Page 64 and 65:

  BD/DVD Viewing Settings (Nastavení

 • Page 66 and 67:

  3 Vyberte možnost „OK“ a stisk

 • Page 68 and 69:

  Software Update Notification (Upozo

 • Page 70 and 71:

  WEPneboWPAklíč se zobrazí v podo

 • Page 72 and 73:

  Pokud se zobrazí chybová zpráva,

 • Page 74 and 75:

  Resetting Můžete vybrat skupinu n

 • Page 76 and 77:

  Obraz Připřipojení zařízení p

 • Page 78 and 79:

  , Zkontrolujte, zda je připojené

 • Page 80 and 81:

  , V závislosti na okolním prostř

 • Page 82 and 83:

  Disky, které nelze přehrávat •

 • Page 84 and 85:

  Výstupní audio signály a nastave

 • Page 86 and 87:

  Technické údaje Systém Laser: po

 • Page 88 and 89:

  Podmínky použití a licenční sm

 • Page 90 and 91:

  PODMÍNKY VYLOUČENÍ ZÁRUKY NEOVL

 • Page 92 and 93:

  HD Reality Enhancer (HDMI) (strana

 • Page 94 and 95:

  POP UP/MENU (Překryvná nabídka/

 • Page 97:

  4-145-653-11(1) Slovensky DÔLEŽIT

 • Page 101 and 102:

  Upozornenie pre zákazníkov Výrob

 • Page 103 and 104:

  • “PhotoTV HD” a logo “Phot

 • Page 105 and 106:

  Upozornenie pre spotrebiteľov v Ta

 • Page 107 and 108:

  Nastavenia a úpravy Ponuka nastave

 • Page 109 and 110:

  DISPLAY (str. 40) Zobrazenie inform

 • Page 111 and 112:

  Displej A N, X Svieti počas prehr

 • Page 113 and 114:

  Zapojenie prehrávača Skontrolujte

 • Page 115 and 116:

  Pripojenie do HDMI konektora Prehr

 • Page 117 and 118:

  Pripojenie do zložkových video ko

 • Page 119 and 120:

  Krok 2: Pripojenie k AV zosilňova

 • Page 121 and 122:

  z Skontrolujte nasledovné nastaven

 • Page 123 and 124:

  1 Prepojte 7.1-kanálové konektory

 • Page 125 and 126:

  Krok 4: Pripojenie k sieti Zariaden

 • Page 127 and 128:

  Krok 5: Pripojenie sieťovej šnúr

 • Page 129 and 130:

  Krok 7: Easy Setup (Jednoduché nas

 • Page 131 and 132:

  10 Zvoľte “Finish” (Dokončiť

 • Page 133 and 134:

  7 Zvoľte “Wireless” (Bezdrôto

 • Page 135 and 136:

  4 Stlačte HOME. 5 Stláčaním

 • Page 137 and 138:

  7 Vložte BD-ROM disk s obsahom BON

 • Page 139 and 140:

  Nastavenie obrazu a zvuku pri obraz

 • Page 141 and 142:

  Prehrávanie audio CD diskov a audi

 • Page 143 and 144:

  Dostupné voľby OPTIONS počas pre

 • Page 145 and 146:

  Prehrávanie obrazových súborov p

 • Page 147 and 148:

  Prehľad nastavení Môžete nastav

 • Page 149 and 150:

  DVD Aspect Ratio (Pomer strán DVD)

 • Page 151 and 152:

  HDMI Deep Colour Output (Farebná h

 • Page 153 and 154:

  • Surround Back (Surround zadné)

 • Page 155 and 156:

  Audio (HDMI) Dolby Digital Výber t

 • Page 157 and 158:

  BD/DVD Viewing Settings (Nastavenia

 • Page 159 and 160:

  Photo Settings (Nastavenia obrazov

 • Page 161 and 162:

  Network Settings (Sieťové nastave

 • Page 163 and 164:

  13 Stláčaním M/m zvoľte “Perf

 • Page 165 and 166:

  Zobrazenie/nezobrazovanie servera 1

 • Page 167 and 168:

  Riešenie problémov Ak sa počas p

 • Page 169 and 170:

  HDMI Pri prepojení do konektora HD

 • Page 171 and 172:

  Nosič disku nie je možné otvori

 • Page 173 and 174:

  Nevhodné disky na prehrávanie •

 • Page 175 and 176:

  Výstupné audio signály a nastave

 • Page 177 and 178:

  Technické údaje Systém Laser: Po

 • Page 179 and 180:

  Podmienky používania a licenčná

 • Page 181 and 182:

  11. Všeobecné ustanovenia Táto Z

 • Page 183 and 184:

  “HD Reality Enhancer (HDMI)” (V

 • Page 185:

  S SCENE SEARCH 11, 39 Samodiagnosti