Views
8 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Slovacco

Krok 1: Pripojenie k TVP

Krok 1: Pripojenie k TVP Konektory Video/HDMI OUT Prehrávač disponuje nasledovnými video konektormi. Pripojte prehrávač k TVP podľa vstupných konektorov na TVP. Pri pripojení prehrávača k TVP pomocou HDMI kábla získate vysokokvalitný digitálny obrazový a zvukový signál cez konektor HDMI OUT. Typ konektora Vysoká kvalita Digitálne Analógové Rozlíšenie video signálu Vysoké rozlíšenie: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p Štandardné rozlíšenie: 576p/ 480p, 576i/480i Vysoké rozlíšenie: 1080i, 720p Štandardné rozlíšenie: 576p/ 480p, 576i/480i Zapojenie Pozri “Pripojenie do HDMI konektora” na str. 17. Pozri “Pripojenie do zložkových video konektorov (Y, Pb/Cb, Pr/Cr)” na str. 19. Štandardná kvalita Štandardné rozlíšenie: 576i/480i Štandardné rozlíšenie: 576i/480i Pozri “Pripojenie do audio/video alebo S VIDEO konektorov” na str. 20. Pozri “Pripojenie do audio/video alebo S VIDEO konektorov” na str. 20. b • Pevným a správnym zapojením káblov sa vyhnete nežiaducemu šumu. • Podrobnosti o pripájaných zariadeniach pozri v ich návodoch na použitie. • Prehrávač nie je možné pripojiť k TVP, ktorý nie je vybavený vstupným video konektorom. • Na prepojovacie káble príliš netlačte. Pri ich pritlačení k stene, skrinke a pod. sa môžu káble alebo konektory poškodiť. Pripojenie k TVP vybavenému vstupným konektorom DVI Použite redukčný kábel HDMI-DVI (nedodávaný). DVI konektor nedokáže spracovať žiadne audio signály, takže s týmto prepojením je nutné použiť iné audio prepojenie (str. 21). Konektor HDMI OUT nie je navyše možné prepojiť s konektormi DVI, ktoré nezodpovedajú štandardu HDCP (napr. DVI konektor na PC monitoroch). 16

Pripojenie do HDMI konektora Prehrávač s TVP prepojte pomocou HDMI kábla. Získate vysokokvalitný digitálny obrazový a zvukový signál cez konektor HDMI OUT. Ak pripojíte TVP Sony kompatibilný s funkciou “Control for HDMI” (str. 18), pozri návod na použitie daného TVP. Ak pripojíte 1080/24palebo 1080p-kompatibilný TVP, použite vysokorýchlostný HDMI kábel. Blu-ray Disc/DVD prehrávač Zapojenia a nastavenia HDMI kábel (nedodávaný) TVP Poznámky k pripojeniu do konektora HDMI OUT Dodržujte nasledovné, aby nesprávnou manipuláciou nedošlo k poškodeniu konektorov HDMI OUT. • Pozorne zarovnajte konektor HDMI OUT na zadnej strane prehrávača s HDMI konektorom kábla presne podľa ich tvaru. Konektor nesmie byť naopak ani nakrivo. • Ak je prehrávač umiestnený na polici a je pripojený HDMI kábel, nepritláčajte prehrávač k stene police. Môže to zapríčiniť poškodenie konektora HDMI OUT a HDMI kábla. • HDMI konektor pri pripájaní/odpájaní neskrúcajte. Indikátory pre HDMI prepojenie Ak sa zistí pripojené HDMI-kompatibilné zariadenie, na displeji svieti indikátor HDMI. • Pred premiestňovaním prehrávača odpojte HDMI kábel. ,Pokračovanie 17