Views
8 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Slovacco

Pripojenie do

Pripojenie do audio/video alebo S VIDEO konektorov TVP pripojte do konektorov LINE OUT (VIDEO, R-AUDIO-L) na prehrávači pomocou audio/ video kábla. Prepojenie poskytuje štandardnú kvalitu obrazu a zvuku. Blu-ray Disc/DVD prehrávač alebo (žltý) (červený) (biely) S-video kábel (nedodávaný) Audio/video kábel* (žltý) (červený) (biely) Dodržte farebné rozlíšenie koncoviek a konektorov. * Pozri “Zapojenie prehrávača” na str. 15. b Ak prepojíte prehrávač s TVP pomocou S-video kábla, odpojte video koncovku (žltá) audio/ video kábla. TVP : Smer toku signálu 20

Krok 2: Pripojenie k AV zosilňovaču (receiveru) Konektory Audio/HDMI OUT Prehrávač disponuje nasledovnými audio konektormi. Prehrávač pripojte k AV zosilňovaču (receiveru) podľa vstupných konektorov na AV zosilňovači (receiveri). Typ konektora Zapojenie Digitálne Pozri “Pripojenie do HDMI konektora” na str. 22. Pozri “Pripojenie k digitálnym konektorom (OPTICAL/COAXIAL)” na str. 23. Zapojenia a nastavenia Analógové Pozri “Pripojenie k 7.1-kanálovým konektorom” na str. 24. Pozri “Pripojenie k audio konektorom L/R” na str. 26. z Správne rozmiestnenie reproduktorov pozri v návode na použitie pripojených zariadení. ,Pokračovanie 21