Views
7 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Slovacco

Ovládanie TVP pomocou

Ovládanie TVP pomocou diaľkového ovládania Dodávaným diaľkovým ovládaním môžete ovládať hlasitosť, prepínať zdroj vstupného signálu na vašom TVP Sony a zapínať/ vypínať TVP. b Ak v diaľkovom ovládaní vymeníte batérie, môže sa obnoviť predvolené nastavenie číselného kódu. Zadajte príslušný číselný kód nanovo. Číselné tlačidlá Funkčné tlačidlá V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí byť možné ovládať TVP niektorými alebo vôbec žiadnymi tlačidlami (TV [/1, t, alebo TV 2 +/–). Tlačidlá TV [/1 t (výber zdroja vstupného signálu) TV 2 (hlasitosť TVP) +/– Operácie Zapnutie alebo vypnutie TVP. TV [/1 t TV 2 +/– Prepínanie vstupného signálu TVP medzi TV signálom a inými zdrojmi vstupného signálu. Nastavenie hlasitosti vášho TVP. Ovládanie TVP iných výrobcov dodávaným diaľkovým ovládaním Dodávaným diaľkovým ovládaním môžete ovládať hlasitosť, prepínať zdroj vstupného signálu a vypnúť/zapnúť TVP iného výrobcu než Sony. Ak je váš TVP uvedený v tabuľke nižšie, zadajte príslušný kód výrobcu. b Ak zadáte nový číselný kód, predtým nastavený číselný kód sa zruší. 1 Pri zatlačení [/1 zadajte číselnými tlačidlami kód výrobcu TVP. Napríklad pre zadanie “09” stlačte “0” a potom “9”. Číselné kódy TVP, ktoré je možné ovládať Ak je uvedených viac kódov než jeden, skúšajte postupne zadávať všetky, kým nenájdete kód prislúchajúci vášmu TVP. Výrobca Sony Grundig 11 Hitachi 24 2 Uvoľnite tlačidlo TV [/1. Číselný kód 01 (výrobné nastavenie) ITT 15, 16 JVC 33 LG/Goldstar 76 Loewe 45 Nokia 15, 16, 69, 73 Panasonic 17, 49 Philips 06, 07, 08, 72 Saba 12, 13, 74 Samsung 22, 23, 71 Sanyo 25 Sharp 29 Telefunken 36 Thomson 43, 75 Toshiba 38 30

Krok 7: Easy Setup (Jednoduché nastavenie) 4 Stláčaním M/m zvoľte jazyk pre OSD zobrazenia a stlačte ENTER. Vykonaním nižšie uvedených krokov pripravíte prehrávač na prevádzku minimálnym počtom základných nastavení. Ak nedokončíte postup Easy Setup, ponuka sa zobrazí pri každom zapnutí prehrávača. Uvedené nastavenia vykonajte v nasledovnom poradí. Pri prvom zapnutí Chvíľu vyčkajte, kým sa prehrávač zapne a spustí nastavenie Easy Setup. Zobrazí sa hlásenie pre počiatočné nastavenia. 5 Zvoľte “Start” (Štart) a stlačte ENTER. Zapojenia a nastavenia [/1 TV [/1 6 Zvoľte typ kábla používaného pre pripojenie prehrávača k TVP a stlačte ENTER.