Views
8 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Slovacco

Zložky voľby “NR”

Zložky voľby “NR” 1 V kroku 3 v predošlom texte zvoľte “NR” a stlačte ENTER. 2 Zvoľte položku a stlačte ENTER. Položky FNR (Off (Vyp.)/Auto) BNR (Off (Vyp.)/ Auto) MNR (Off (Vyp.)/ Auto) Detaily Redukcia náhodného šumu v obraze. Redukcia “blokového šumu” alebo mozaikovitého vzoru v obraze. Redukcia minoritného šumu okolo obrysov obrazu (moskytový šum). Nastavenie zvukových charakteristík 1 Počas prehrávania stlačte OPTIONS. Zobrazí sa Menu volieb. 2 Stláčaním M/m zvoľte “Audio Settings” (Audio nastavenia) a stlačte ENTER. Zobrazí sa ponuka “Audio Settings” (Audio nastavenia). 3 Stláčaním M/m zvoľte položku, potom stlačte ENTER. Výrobné nastavenia sú podčiarknuté. Položky AV SYNC (kratšie) 0 ~ 120 msec (dlhšie) Audio Filter (len pre analógový audio signál) Detaily Nastavenie oneskorenia medzi obrazom a zvukom oneskorením výstupného audio signálu oproti obrazovému signálu (0 až 120 milisekúnd). • Sharp (Vitálny): Poskytuje širokofrekvenčný rozsah a priestorový pocit. Štandardne nastavte práve toto nastavenie. • Slow (Uhladený): Poskytuje uhladený a svieži zvuk. 4 Stláčaním

Prehrávanie audio CD diskov a audio súborov MP3 DATA BD *1 *2 DATA DVD CD DATA CD *3 *1 BD-RE/BD-R disky obsahujúce audio súbory MP3 *2 DVD-ROM a DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/ DVD-R disky obsahujúce audio súbory MP3 *3 CD-ROM a CD-RW/CD-R disky obsahujúce audio súbory MP3 1 Vložte audio CD disk. Zobrazí sa zobrazenie audio prehrávača (Music Player). 2 Stlačte N. Prehrávanie sa spustí. Dostupné voľby OPTIONS 1 Stlačte OPTIONS. Zobrazí sa Menu volieb. 2 Stláčaním M/m zvoľte položku, potom stlačte ENTER. Dostupné položky sa líšia podľa danej situácie. Položky Detaily Headphones Type (Typ slúchadiel) Play (Prehrávanie) Play from start (Prehrať od začiatku) Stop (Zastavenie) Výber typu slúchadiel (str. 42). Prehrávanie zvolenej skladby. Prehrávanie aktuálnej skladby od začiatku (len audio CD disky). Zastavenie prehrávania skladby. Prehrávanie Výber audio CD skladby 1 Stlačte HOME. 2 Stláčaním