Views
3 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Slovacco

• Miesto, kde ste

• Miesto, kde ste prehrávanie zastavili (miesto obnovenia prehrávania), sa neuchová v prípade, že: – Otvoríte nosič disku. – Vypnete prehrávač. • Prehrávač dokáže prehrávať nasledovné audio súbory MP3. – Formát: MPEG-1 Audio Layer 3 – Vzorkovacia frekvencia: 32 kHz/44,1 kHz/ 48 kHz – Počet kanálov: 2 kanály – Dátový tok: 64 kb/s až 320 kb/s – Veľkosť súboru: Maximálne 1 GB – Prehrávací čas: 1 až 9 000 sekúnd – Prípona: .mp3/.MP3 – Počet skladieb: Až 500 skladieb (vrátane albumov, ak sú nejaké dostupné) • Prehrávač nerozpozná nasledovné albumy/ skladby MP3. – Albumy/skladby MP3 s extrémne dlhými názvami – Albumy MP3 obsahujúce audio súbory MP3 s extrémne dlhými názvami – MP3 albumy v 5. vetve a MP3 albumy/skladby v 6. alebo ďalšej vetve. • Prehrávač nedokáže prehrávať nasledovné albumy/skladby MP3. – Monofonické audio súbory MP3 – Albumy/skladby MP3 na BD-R diskoch v iných formátoch než UDF (Universal Disk Format) 2.6 – Albumy/skladby MP3 na BD-RE diskoch v iných formátoch než UDF (Universal Disk Format) 2.5 • Uplynutý prehrávací čas niektorých audio súborov MP3 nemusí byť zobrazený správne. Prehrávanie obrazových súborov DATA BD *1 *2 DATA DVD DATA CD *3 *1 BD-RE/BD-R disky obsahujúce obrazové súbory JPEG *2 DVD-ROM a DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/ DVD-R disky obsahujúce obrazové súbory JPEG *3 CD-ROM a CD-RW/CD-R disky obsahujúce obrazové súbory JPEG Z disku môžete prehrávať obrazové súbory. Pre prehrávanie obrazových súborov na pripojenom USB zariadení pozri str. 46. Pre prehrávanie obrazových súborov na DLNA serveri pozri str. 47. 1 Stlačte HOME. 2 Stláčaním

Dostupné voľby OPTIONS počas prehrávania 1 Počas prehrávania stlačte OPTIONS. Zobrazí sa Menu volieb. 2 Stláčaním M/m zvoľte položku, potom stlačte ENTER. Dostupné položky sa líšia podľa danej situácie. Položky HD Reality Enhancer (Vylepšovač HD obrazu) Slideshow Speed (Rýchlosť prezentácie) Stop (Zastavenie) Rotate Left (Otočiť vľavo) Rotate Right (Otočiť vpravo) Detaily Toto nastavenie je dostupné, len ak je video signál vyvedený na konektor HDMI OUT (pozri “Zložky voľby “HD Reality Enhancer (HDMI)” (Vylepšovač HD obrazu (HDMI))” na str. 45). Zmena rýchlosti prezentácie. • Fast (Rýchlo) • Normal (Bežne) • Slow (Pomaly) Zložky voľby “HD Reality Enhancer (HDMI)” (Vylepšovač HD obrazu (HDMI)) 1 V kroku 2 v predošlom texte zvoľte “HD Reality Enhancer (HDMI)” (Vylepšovač HD obrazu (HDMI)) a stlačte ENTER. 2 Zvoľte položku a stlačte ENTER. Položky Enhance (Zlepšenie) (–3 ~ 0 ~3) Smoothing (Vyhladenie) (Off (Vyp.)/ Standard (Štandard)/ High (Vysoké)) FGR (0 ~3) Zastavenie prezentácie Slideshow. Otáčanie obrázka o 90 stupňov doľava. Otáčanie obrázka o 90 stupňov doprava. Detaily Zlepšenie obrysov obrazu v scéne po jednotlivých pixloch. Vyhladenie gradácie v nevýrazných častiach obrazu. Redukcia filmového zrna. z Nastavenia “HD Reality Enhancer (HDMI)” (Vylepšovač HD obrazu (HDMI)) sa nastavujú individuálne počas prehrávania video záznamu a obrazových súborov. Rôzne operácie pri prehrávaní obrazových súborov Tlačidlá x RETURN X ./>