Views
8 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Slovacco

G i SURROUND

G i SURROUND (Prostorový zvuk) (strana 44) Zapnutí nebo vypnutí režimu prostorového zvuku pro sluchátka. PHONE LEVEL +/– (Úroveň sluchátek) (strana 44) Nastavení hlasitosti sluchátek, pokud jsou připojena sluchátka a probíhá přehrávání disku. TV 2 (TV volume) +/– (strana 30) Nastavení hlasitosti televizoru. t (input select) (strana 30) Přepínání mezi televizorem a dalšími vstupními zdroji. (osvětlení) Podsvícení tlačítek 5 a 6 (kromě tlačítek

Displej na předním panelu A N, X Rozsvítí se připřehrávání nebo pozastavení přehrávání. B HD (strana 53) Rozsvítí se při výstupu video signálů 720p/1 080i/1 080p z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) nebo video signálů 720p/1 080i z konektorů COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video výstup). C HDMI (strana 17) Rozsvítí se při rozpoznání HDMI zařízení. D EXT (strana 26) Rozsvítí se při rozpoznání externího paměťového zařízení. E Informace o přehrávání Můžete zobrazit časové informace. Během přehrávání opakovaně stiskněte tlačítko TIME (Čas). Zobrazení na displeji se bude měnit následovně: Při přehrávání disku BD-ROM/DVD VIDEO Uplynulá doba přehrávání aktuálního titulu r Zbývající doba přehrávání aktuálního titulu Při přehrávání disku CD Uplynulá doba přehrávání aktuální skladby r Zbývající doba přehrávání aktuální skladby r Uplynulá doba přehrávání aktuálního disku* r Zbývající doba přehrávání aktuálního disku* *Kromě audio skladeb MP3 z V závislosti na disku mohou být zobrazeny indikátory „T“ (titul nebo skladba), „C“ (kapitola) nebo „D“ (disk). F Indikátor síťového připojení Rozsvítí se připřístupu přehrávačeksíti a stahování softwaru přehrávače. Podrobné informace o stahování softwaru přehrávače -vizstrana51. b Indikátor síťového připojení se nemusí rozsvítit během provádění diagnostiky sítě nebo jiných operací, přestože probíhá síťová komunikace. ,pokračování 13