Views
7 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Slovacco

Tlačidlá CLEAR

Tlačidlá CLEAR (Clear/Clear All (Zrušiť/Zrušiť všetko)) RETURN (Cancel (Zrušiť))

Zobrazenie/nezobrazovanie servera 1 Počas zobrazenia zoznamu serverov zvoľte stláčaním M/m server a stlačte ENTER. 2 Stláčaním M/m zvoľte “Shown” (Zobraziť) alebo “Hidden” (Skryť) a stlačte ENTER. Ak zvolíte “Hidden” (Skryť), server sa nebude zobrazovať v kategórii obrázkov. z Server tiež môžete skryť v kategórii obrázkov. Stláčaním M/m zvoľte server, stlačením OPTIONS zvoľte “Hidden” (Skryť) a potom stlačte ENTER. Vymazanie servera zo zoznamu serverov 1 Počas zobrazenia zoznamu serverov zvoľte stláčaním M/m server a stlačte OPTIONS. 2 Zvoľte “Erase” (Vymazať) a stlačte ENTER. Pre vymazanie všetkých serverov zvoľte “Erase All” (Vymazať všetky). Zobrazí sa hlásenie s výzvou na potvrdenie. 3 Zvoľte “OK” a stlačte ENTER. Zvolený server sa vymaže. Easy Setup (Jednoduché nastavenie) Opätovné spustenie procesu Easy Setup na vykonanie základných nastavení. 1 Zvoľte “Easy Setup” (Jednoduché nastavenie) a stlačte ENTER. 2 Stláčaním