Views
8 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Slovacco

Index Výrazy v

Index Výrazy v úvodzovkách sa zobrazujú v OSD zobrazeniach na obrazovke. Číslice 24p True Cinema 85 A AACS 83 Aktualizácia 28, 49 Aktualizácia softvéru 28, 49, 62 ANGLE 10 AUDIO 10 “Audio Output Priority” 54 “Audio Settings” 42, 54 Audio súbory MP3 43, 74 “Auto Power Off” 62 AVCHD 76, 83 B Batérie 29 “BD Data” 39 “BD/DVD Viewing Settings” 59 BD-LIVE 26, 38 BD-R 74, 83 BD-RE 74, 84 Blu-ray Disc 74, 84 BONUSVIEW 38 BRAVIA Sync 18, 71 C CD 74 “Control for HDMI” 18, 37, 61, 71 D Dátový tok 70 Deep Colour 53, 84 “Dimmer” 61 Diaľkové ovládanie 10, 29, 30 Disc Lock 37 Disky, ktoré je možné prehrávať 74 DISPLAY 11 Displej 13 DLNA 47, 66, 84 Dolby Digital 23, 57 Dolby Digital Plus 77, 84 Dolby TrueHD 77, 84 DTS 23, 57 DTS-HD 77, 84 DVD 74 E Easy Setup 31, 67 Externá pamäť 26, 38, 72 F Farebné tlačidlá 11 Freeze frame 11 H HD Audio 77 “HD Reality Enhancer (HDMI)” 41, 45, 84 HDMI 17, 22, 31, 51, 52, 53, 54, 57, 71, 84 “Headphones Type” 42 HOME 11, 36, 48 CH “Chapter Search” 40 Child Lock 12, 72 I Informácie o prehrávaní 40 L Language Follow 18 Lokálna pamäť 26, 38, 72 LTH 84 M MAC adresa 62 Menu Home (Hlavné Menu) 48 MULTI CHANNEL OUTPUT 24, 54 “Music” 43 N “Network Settings” 63 “Network Update” 28, 49 O Obnovenie prehrávania 11, 37, 44 One-Touch Play 18, 37 OPTIONS 11, 38, 43, 45 “OSD” 61 P Parental Control 37, 59 “Photo” 44 “Photo Settings” 61 PhotoTV HD 46, 85 POP UP/MENU 11, 38 Pripojenie AV zosilňovač (receiver) 21 TVP 16 Q “Quick Start Mode” 61 R Regionálny kód 75 “Resetting” 68 Resetovanie prehrávača 68 Riešenie problémov 69 Rozlíšenie výstupného video signálu 76 86

S SCENE SEARCH 11, 39 Samodiagnostická funkcia 73 “Setup” 48 Slideshow 44, 46, 47 Spomalené prehrávanie 11 “Speaker Settings” 54 SUBTITLE 10 Super Bit Mapping 53, 85 SURROUND 42 System Power-Off 18 “System Settings” 61 T THEATRE 10, 18 “Title Search” 40 Tlačidlo WPS 27, 33 TOP MENU 11, 38 “TV Type” 50 U USB 46 V “Video” 36 “Video Settings” 41, 50 Výstupné audio signály 77 W WEP 34, 63, 78 WEP heslo 34, 63 Wi-Fi Protected Setup 27, 33, 63, 85 WPA heslo 34, 63 WPA2-PSK (AES) 78 WPA-PSK (AES) 78 WPA-PSK (TKIP) 78 X x.v.Colour 53, 85 Z Zadávanie znakov 65 87

 • Page 1:

  4-145-650-11(1) Software tohoto př

 • Page 5 and 6:

  4-145-653-11(1) HDMI OUT HDMI OUT D

 • Page 7 and 8:

  Pro zákazníky v Evropě Výrobcem

 • Page 9 and 10:

  • Tento výrobek je vybaven techn

 • Page 11 and 12:

  Nastavení a úpravy Použití nab

 • Page 13 and 14:

  DISPLAY (Zobrazení) (strana 41) Zo

 • Page 15 and 16:

  Displej na předním panelu A N, X

 • Page 17 and 18:

  Připojení přehrávače Zkontrolu

 • Page 19 and 20:

  Připojení do konektoru HDMI Pomoc

 • Page 21 and 22:

  Připojení do komponentních video

 • Page 23 and 24:

  Krok 2: Připojení k AV zesilovač

 • Page 25 and 26:

  z Zkontrolujte následující nasta

 • Page 27 and 28:

  1 Propojte konektory 7.1kanálovéh

 • Page 29 and 30:

  Krok 4: Připojení k síti LAN Př

 • Page 31 and 32:

  Krok 5: Připojení napájecího ka

 • Page 33 and 34:

  Krok 7: Easy Setup (Snadné nastave

 • Page 35 and 36:

  9 Nastavte položku „Quick Start

 • Page 37 and 38:

  http://support.sony-europe.com/ - t

 • Page 39 and 40:

  Přehrávání disků BD/DVD BD DVD

 • Page 41 and 42:

  One-Touch Play (Přehrávání jedn

 • Page 43 and 44:

  Zrušení režimu Scene Search (Vyh

 • Page 45 and 46:

  Položky Podrobnosti Položky Podro

 • Page 47 and 48:

  Přehrávání hudebních CD a audi

 • Page 49 and 50:

  Dostupné položky nabídky OPTIONS

 • Page 51 and 52:

  Přehrávání fotografií přes s

 • Page 53 and 54:

  Seznam nabídek Můžete nastavit n

 • Page 55 and 56:

  DVD Aspect Ratio (Poměr stran DVD)

 • Page 57 and 58:

  Auto (Automaticky) Výstup video si

 • Page 59 and 60:

  Nastavení reprosoustav 1 Vyberte p

 • Page 61 and 62:

  Testovací signál vystupuje z vybr

 • Page 63 and 64:

  Audio DRC (Komprese dynamického zv

 • Page 65 and 66:

  1 Vyberte položku „DVD Parental

 • Page 67 and 68:

  System Settings (Nastavení systém

 • Page 69 and 70:

  4 Vyberte způsob konfigurace bezdr

 • Page 71 and 72:

  2 Stiskněte tlačítko , a zadejte

 • Page 73 and 74:

  2 Vyberte možnost „Erase“ (Vym

 • Page 75 and 76:

  Odstraňování problémů Pokud se

 • Page 77 and 78:

  Hlasitost zvuku je nízká. , Uněk

 • Page 79 and 80:

  , Zkontrolujte, zda je USB zaříze

 • Page 81 and 82:

  Disky, které lze přehrávat Typ L

 • Page 83 and 84:

  Poznámky k přehrávání disků z

 • Page 85 and 86:

  *3 Pro formáty Dolby TrueHD a DTS-

 • Page 87 and 88:

  Tabulka jazykových kódů Podrobn

 • Page 89 and 90:

  Dostupnost určitých zdrojových k

 • Page 91 and 92:

  BD-RE (strana 79) BD-RE (Blu-ray Di

 • Page 93 and 94:

  Rejstřík Slova v uvozovkách se z

 • Page 95:

  4-145-650-11(1) Návod na použitie

 • Page 100 and 101:

  2 VÝSTRAHA Aby ste predišli rizik

 • Page 102 and 103:

  4 zariadenie nemusí pracovať spr

 • Page 104 and 105:

  Upozornenie pre spotrebiteľov vo F

 • Page 106 and 107:

  Obsah VÝSTRAHA . . . . . . . . . .

 • Page 108 and 109:

  10 Prehľad častí a ovládacích

 • Page 110 and 111:

  G i SURROUND (str. 42) Zapnutie ale

 • Page 112 and 113:

  Zadný panel A COMPONENT VIDEO OUT

 • Page 114 and 115:

  Krok 1: Pripojenie k TVP Konektory

 • Page 116 and 117:

  18 b • Nie všetky TVP sú plne k

 • Page 118 and 119:

  Pripojenie do audio/video alebo S V

 • Page 120 and 121:

  Pripojenie do HDMI konektora Ak je

 • Page 122 and 123:

  *1 Vyrobené v licencii spoločnost

 • Page 124 and 125:

  Krok 3: Vloženie externej pamäte

 • Page 126 and 127:

  Priame pripojenie k širokopásmov

 • Page 128 and 129:

  Ovládanie TVP pomocou diaľkového

 • Page 130 and 131:

  7 Podľa káblov pripojených k TVP

 • Page 132 and 133:

  34 9 Zvoľte “Start” (Štart) a

 • Page 134 and 135: Prehrávanie BD/DVD diskov BD DVD Z
 • Page 136 and 137: 38 Dostupné voľby OPTIONS 1 Stla
 • Page 138 and 139: • Vyhľadávanie Scene Search je
 • Page 140 and 141: Zložky voľby “NR” 1 V kroku 3
 • Page 142 and 143: • Miesto, kde ste prehrávanie za
 • Page 144 and 145: Zobrazenie obrázkov v najvyššej
 • Page 146 and 147: Ponuka nastavení Ak chcete meniť
 • Page 148 and 149: Aktualizácia softvéru pomocou akt
 • Page 150 and 151: 52 2Zvoľte “Finish” (Dokonči
 • Page 152 and 153: Audio Settings (Audio nastavenia) N
 • Page 154 and 155: Surround Back (Surround zadné) (3.
 • Page 156 and 157: • Ak pri pripojení k TVP alebo A
 • Page 158 and 159: 60 z Heslo môžete zmeniť (pozri
 • Page 160 and 161: Auto Power Off (Automatické vypnut
 • Page 162 and 163: 6 Zvoľte spôsob manuálnej regist
 • Page 164 and 165: Tlačidlá CLEAR (Clear/Clear All (
 • Page 166 and 167: Resetting (Resetovanie) Po zvolení
 • Page 168 and 169: 70 , Skontrolujte, či nie sú prep
 • Page 170 and 171: Externá pamäť (lokálna pamäť)
 • Page 172 and 173: Disky, ktoré je možné prehráva
 • Page 174 and 175: Prehrávanie diskov so záznamom vo
 • Page 176 and 177: *4 2- alebo menejkanálový primár
 • Page 178 and 179: Tabuľka kódov jazykov Podrobnosti
 • Page 180 and 181: 5. Zmena Služby Spoločnosť Sony
 • Page 182 and 183: 84 BD-RE (str. 74) BD-RE (Blu-ray D
 • Page 188: Sony Corporation Printed in Czech R