Views
8 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Slovacco

Nastavení obrazu a

Nastavení obrazu a zvuku pro přehrávání videa BD DVD Nastavení obrazu 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko OPTIONS (Možnosti). Zobrazí se nabídka možností. 2 Pomocí tlačítek M/m vyberte „Video Settings“ (Nastavení obrazu) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Zobrazí se obrazovka „Video Settings“ (Nastavení obrazu). Položky HD Reality Enhancer (HDMI) NR (Redukce šumu) Podrobnosti Toto nastavení je k dispozici, pouze pokud video signály vystupují z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) (viz část „Položky funkce „HD Reality Enhancer (HDMI)““nastraně 43). Redukce šumu v obraze (viz část „Položky funkce „NR“ (Redukce šumu)“ na straně 43). 4 Pomocí tlačítek

Položky Podrobnosti Položky Podrobnosti Chroma (Sytost barev) ((nízká) –3 ~ 0 ~ 3 (vysoká)) Hue (Barevný odstín) ((červená) –3 ~ 0 ~ 3 (zelená)) Gamma Změna celkové úrovně barev. Změna celkového vyvážení barev. Položky funkce „HD Reality Enhancer (HDMI)“ 1 Vyberte „HD Reality Enhancer (HDMI)“ ve výše uvedeném kroku 3 a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). 2 Vyberte požadovanou položku astiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Položky Enhance (Vylepšení kontur) (–3 ~ 0 ~3) Smoothing (Vyhlazení) (Off (Vypnuto)/ Standard (Standardní)/ High (Vysoké)) FGR (Redukce filmového zrna) (0 ~3) Nastavení vyvážení obrazu mezi světlými a tmavými oblastmi. Podrobnosti Vylepšení kontur obrazu po jednotlivých pixelech. Hladší gradace v „plochých“ oblastech obrazu. Potlačení efektu „filmového zrna“. Položky funkce „NR“ (Redukce šumu) 1 Vyberte „NR“ (Redukce šumu) ve výše uvedeném kroku 3 a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). 2 Vyberte požadovanou položku astiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). FNR (Off (Vypnuto)/ Auto (Automaticky)) BNR (Off (Vypnuto)/ Auto (Automaticky)) MNR (Off (Vypnuto)/ Auto (Automaticky)) Potlačení náhodně se vyskytujícího šumu v obrazu. Nastavení zvukových charakteristik 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko OPTIONS (Možnosti). Zobrazí se nabídka možností. 2 Pomocí tlačítek M/m vyberte „Audio Settings“ (Nastavení zvuku) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Zobrazí se obrazovka „Audio Settings“ (Nastavení zvuku). 3 Pomocí tlačítek M/m vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Výchozí nastavení jsou podtržena. Položky AV SYNC (krátká) 0 ~ 120 msec (dlouhá) Audio Filter (pouze pro analogové audio signály) Potlačení mozaikového blokového šumu v obrazu. Potlačení šumu u kontur obrazu („komáří“ šum). Podrobnosti Nastavení prodlevy mezi obrazem a zvukem zpožděním výstupu zvuku vzhledem k výstupu obrazu (0 až 120 milisekund). • Sharp (Ostrý): Poskytuje široký frekvenční rozsah a navozuje pocit prostoru. Za normálních okolností vyberte tuto možnost. •Slow(Pomalý): Poskytuje jemný a teplý zvuk. Přehrávání ,pokračování 43