Views
8 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Slovacco

Použití nabídek

Použití nabídek nastavení Pokud chcete změnit nastavení přehrávače, vyberte ve výchozí nabídce ikonu (Setup) (Nastavení). 1 Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí nabídka). 2 Pomocí tlačítek

Seznam nabídek Můžete nastavit následující nabídky: Ikona Popis Network Update (strana 51) Aktualizace softwaru přehrávače. Video Settings (strana 52) Nastavení obrazu podle typu konektorů použitých pro připojení. Audio Settings (strana 56) Nastavení zvuku podle typu konektorů použitých pro připojení. BD/DVD Viewing Settings (strana 62) Podrobná nastavení týkající se přehrávání disků BD/DVD. Photo Settings (strana 64) Nastavení týkající se přehrávání fotografií. System Settings (strana 65) Nastavení týkající se přehrávače. Network Settings (strana 66) Podrobná nastavení připojení k síti a internetu. Easy Setup (strana 71) Opětovné spuštění funkce Easy Setup (Snadné nastavení) pro provedení základního nastavení. Resetting (strana 72) Obnovení výchozích nastavení přehrávače. Network Update (Síťová aktualizace) Můžete aktualizovat a zdokonalit funkce přehrávače. Doporučujeme provádětsíťovou aktualizaci přibližně každé 2 měsíce. Podrobné informace o funkcích aktualizace získáte na následujících webových stránkách: Pro zákazníky v Evropě http://support.sony-europe.com/ 1 Pomocí tlačítek M/m vyberte nabídku „Network Update“ (Síťová aktualizace) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Přehrávač se připojí k síti a zobrazí se zpráva vyžadující potvrzení. 2 Pomocí tlačítek