Views
6 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Slovacco

Software Update

Software Update Notification (Upozornění na aktualizaci softwaru) Upozornění v případě, že je dostupná nová verze softwaru. Pro použití této funkce je nutné připojit přehrávač k síti a provést síťová nastavení (strana 66). On (Zapnuto) Off (Vypnuto) Aktivace funkce upozornění na novou verzi softwaru (strana 51). Vypnutí této funkce. System Information (Systémové informace) Zobrazení verze softwaru přehrávačeaMAC adresy. Network Settings (Síťová nastavení) Internet Settings (Nastavení internetu) Tyto položky je třeba nastavit, pokud chcete připojit přehrávač k internetu. Zadejte příslušné (alfanumerické) hodnoty podle vašeho širokopásmového routeru nebo WLAN routeru. Položky, které je třeba nastavit, se mohou lišit v závislosti na poskytovateli internetu nebo routeru. Podrobné informace - viz příručky, které jste obdrželi od vašeho poskytovatele internetu nebo které byly dodány s routerem. 1 Vyberte položku „Internet Settings“ (Nastavení internetu) v nabídce „Network Settings“ (Síťová nastavení) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). 2 Vyberte možnost „Start“ (Spustit) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). 3 Vyberte typ připojeného routeru a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Wireless Wired Tuto možnost vyberte připřipojení přes WLAN router (přístupový bod). Tuto možnost vyberte připřímém připojení k širokopásmovému routeru. Potom přejděte ke kroku 10. 66

4 Vyberte způsob konfigurace bezdrátové sítě a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Automatic registration (WPS) Access point scan Manual registration Připřipojení přehrávače kWLAN routeru (přístupový bod) kompatibilnímu s Wi-Fi Protected Setup s nastavením zabezpečení vyberte tuto možnost a přejděte ke kroku 7 v části „Nastavení bezdrátové sítě LAN (Automatic registration (WPS)) (Automatická registrace - WPS)“ na straně 33. Tuto možnost vyberte připřipojení přehrávače kWLAN routeru (přístupový bod) kompatibilnímu s Wi-Fi Protected Setup bez nastavení zabezpečení nebo nekompatibilnímu s Wi-Fi Protected Setup. Vyberte pro ruční provedení všech nastavení. 5 Zkontrolujte následující nastavení vašeho WLAN routeru (přístupový bod): – SSID (Service Set Identifier), – typ zabezpečení: Podrobné informace o typech zabezpečení, které jsou podporovány tímto přehrávačem - viz část „Zabezpečení bezdrátové sítě LAN“ na straně 83, – bezpečnostní klíč: V závislosti na vybraném typu zabezpečení používá WLAN router (přístupový bod) WEP nebo WPA klíč. •Při výběru možnosti „Access point scan“ (Vyhledání přístupových bodů) vkroku4přejděte ke kroku 9 v části „Nastavení bezdrátové sítě LAN (Access point scan) (Vyhledání přístupových bodů)“ na straně 34. z • V závislosti na WLAN routeru (přístupový bod) může být WEP nebo WPA klíč zobrazen jako „heslo“ nebo „síťový klíč“. • Název sítě (SSID) vašeho WLAN routeru (přístupový bod) je zobrazen v seznamu bezdrátových sítí na vašem počítači. Zkontrolujte název připojené sítě (SSID) - viz strana 27. 6 Vyberte ruční způsob registrace astiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Manual registration (WPS) PIN method Pro ruční provedení všech nastavení vyberte tuto možnost a zadejte název sítě (SSID). Zadávání znaků -vizstrana68. Tuto možnost vyberte připřipojení přehrávačekWLAN routeru (přístupový bod) kompatibilnímu s Wi-Fi Protected Setup a potom použijte PIN kód. •Při výběru možnosti „(WPS) PIN method“ (WPS - registrace PIN kódu) se zobrazí PIN kód tohoto přehrávače. Proveďte registraci kódu na WLAN routeru (přístupový bod) během 2 minut od stisknutí tlačítka „Start“ (Spustit) a přejděte ke kroku 12. Podrobné informace o registraci - viz návod k obsluze WLAN routeru (přístupový bod). 7 Vyberte zabezpečení a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Zobrazí se obrazovka pro zadání WEP nebo WPA klíče. • Pokud vyberete možnost „None“ (Žádný), přejděte ke kroku 10. 8 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) a zadejte WEP nebo WPA klíč. Zadávání znaků - viz strana 68. b Před provedením kroku 9 se ujistěte, že je WEPneboWPAklíč zadán správně.Po stisknutí tlačítka , v kroku 9 nebude možné zkontrolovat znaky na obrazovce. 9 Stiskněte tlačítko ,. ,pokračování Nastavení a úpravy 67