Views
8 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Slovacco

WEPneboWPAklíč se

WEPneboWPAklíč se zobrazí v podobě 8 hvězdiček bez ohledu na počet zadaných znaků. 10 Vyberte způsob nastavení IP adresy astiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Auto Acquisition Manual (Ručně) •Při výběru možnosti „Manual“ (Ručně) nastavte následující položky: –IPAddress – Subnet Mask – Default Gateway Po nastavení položek se zobrazí obrazovka pro nastavení DNS serveru. Ručně zadejte adresu DNS serveru apřejděte ke kroku 12. 11 Vyberte způsob nastavení DNS serveru a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Auto (Automaticky) Manual (Ručně) Tuto možnost vyberte, pokud váš poskytovatel internetu nabízí službu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) serveru. Síťová nastavení potřebná pro přehrávač budou získána automaticky. Ruční nastavení IP adresy podle vašeho síťového prostředí. Automatické získání adresy DNS serveru. Ruční zadání adresy DNS serveru. •Při výběru možnosti „Manual“ (Ručně) zadejte adresu do řádku „Primary DNS“ (Primární DNS server). 12 Vyberte možnost „Do not use“ (Nepoužívat) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Pokud váš poskytovatel internetu používá specifické nastavení proxy serveru, vyberte možnost „Use“ (Použít) a vyplňte řádky „Proxy Server“ (Proxy server) a „Port Number“ (Číslo portu). Zadávání znaků - viz strana 68. 13 Pomocí tlačítek M/m vyberte možnost „Perform“ (Provést) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Spustí se diagnostika sítě. Po dokončení diagnostiky se zobrazí výsledky. Pokud se zobrazí chybová zpráva, postupujte podle uvedených pokynů. Další podrobné informace najdete na následujících webových stránkách v části FAQ: http://support.sony-europe.com/ 14 Vyberte možnost „Finish“ (Dokončit) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). 15 Zkontrolujte nastavení, vyberte možnost „Finish“ (Dokončit) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Zobrazí se zpráva „Settings are complete.“ (Nastavení jsou dokončena.). Pokud se ve výsledcích diagnostiky sítě zobrazí chybová zpráva, přečtěte si ji a potom znovu proveďte síťová nastavení. Zadávání znaků Následující postup použijte pro zadání názvu sítě (SSID), WEP/WPA klíče nebo nastavení položky „Proxy Server“ (Proxy server). Pole pro zadávání znaků 1 Opakovaným stisknutím numerického tlačítka vyberte znak. Příklad: Jedním stisknutím tlačítka 3 zadejte znak „D“. Trojím stisknutím tlačítka 3 zadejte znak „F“. 68

2 Stiskněte tlačítko , a zadejte další znak. Pokud uděláte chybu, proveďte následující kroky: 1Pomocí tlačítek M/m přesuňte kurzor do pole pro zadávání znaků. Barva kurzoru se změní na žlutou. BPomocí tlačítek