Views
8 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Slovacco

Resetting Můžete

Resetting Můžete vybrat skupinu nastavení a obnovit nastavení přehrávače na výchozí hodnoty. Všechna nastavení v dané skupině budou obnovena na výchozí hodnoty. 1 Vyberte nabídku „Resetting“ (Reset) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). 2 Vyberte položku „Reset to Factory Default Settings“ (Obnovení výchozích nastavení) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). 3 Vyberte skupinu nastavení, kterou chcete obnovit na výchozí hodnoty astiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Zobrazí se zpráva vyžadující potvrzení. Můžete obnovit výchozí hodnoty následujících skupin nastavení: – Video Settings (Nastavení obrazu) – Audio Settings (Nastavení systému) – BD/DVD Viewing Settings (Nastavení přehrávání BD/DVD) – Photo Settings (Nastavení fotografií) – System Settings (Nastavení systému) – Network Settings (Síťová nastavení) – All Settings (Všechna nastavení) 4 Pomocí tlačítek

Odstraňování problémů Pokud se během používání přehrávače setkáte s některým z následujících problémů, pokuste se jej pomocí tohoto průvodce vyřešit ještě předtím, než požádáte o opravu. Jestliže problém přetrvává, obraťte se na vašeho nejbližšího prodejce Sony. Napájení Doplňující informace Přehrávač se nezapne. , Zkontrolujte, zda je pevně připojen napájecí kabel. , Zapnutí přehrávače chvíli trvá. Při zapnutí přehrávače se na obrazovce zobrazí zpráva „A new software version has been found on the network. Perform update under "Network Update."“ (Byla zjištěna nová verze softwaru. Proveďte aktualizaci pomocí funkce síťové aktualizace.). , Přečtěte si část „Network Update (Síťová aktualizace)“ (strana 51) a proveďte aktualizaci softwaru přehrávačenanovější verzi. Doplňující informace Disk Disk se nepřehrává. , Disk je znečištěný. , Disk je vložen obráceně. Vložte disk tak, aby strana pro přehrávání směřovala dolů. , Disk je vzpříčený. , Pokoušíte se přehrát disk ve formátu, který tento přehrávač nepodporuje (strana 80). , Regionální kód disku BD nebo DVD neodpovídá regionálnímu kódu přehrávače. , Přehrávač není schopen přehrát disk, který nebyl správně uzavřen (strana 80). ,pokračování 73