Views
8 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Slovacco

POP UP/MENU (Překryvná

POP UP/MENU (Překryvná nabídka/ nabídka) 11, 39 Prezentace 46, 48, 49 Q „Quick Start Mode“ (Režim rychlého spuštění) 65 R Regionální kód 80 Reset přehrávače 72 „Resetting“ (Reset) 72 Resume Play (Obnovení přehrávání) 11, 38, 46 Rozlišení výstupního video signálu 81 S SCENE SEARCH (Vyhledávání scény) 11, 40 „Setup“ (Nastavení) 50 „Speaker Settings“ (Nastavení reprosoustav) 56 SUBTITLE (Titulky) 10 Super Bit Mapping 55, 90 SURROUND (Prostorový zvuk) 44 System Power-Off (Vypnutí celého systému) 18 „System Settings“ (Systémová nastavení) 65 U USB 48 V Výchozí nabídka 50 Výstupní audio signály 82 „Video“ 37 „Video Settings“ (Nastavení obrazu) 42, 52 W WEP 34, 66, 83 WEP klíč 34, 66 Wi-Fi Protected Setup 27, 33, 66, 90 WPA klíč 34, 66 WPA2-PSK (AES) 83 WPA-PSK (AES) 83 WPA-PSK (TKIP) 83 X x.v.Colour 56, 90 Z Zadávání znaků 68 Zmrazení obrazu 11 Zpomalené přehrávání 11 T THEATRE (Kino) 10, 18 „Title Search“ (Vyhledávání titulů) 41 Tlačítko WPS 27, 33 TOP MENU (Hlavní nabídka) 11, 39 „TV Type“ (Typ televizoru) 52 92

4-145-650-11(1) Návod na použitie Blu-ray Disc / DVD prehrávač BDP-S760 © 2009 Sony Corporation