Views
8 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Ceco

G i SURROUND (str. 42)

G i SURROUND (str. 42) Zapnutie alebo vypnutie režimu surround pre slúchadlá. PHONE LEVEL +/– (str. 42) Nastavenie hlasitosti v slúchadlách, keď sú pripojené slúchadlá a prehráva sa disk. TV 2 (hlasitosť TVP) +/– (str. 30) Nastavenie hlasitosti TVP. t (výber zdroja vstupného signálu) (str. 30) Prepínanie medzi TV signálom a inými zdrojmi vstupného signálu. (podsvietenie) Podsvietenie tlačidiel 5 a 6 (okrem

Displej A N, X Svieti počas prehrávania alebo pozastavenia. B HD (str. 51) Svieti počas výstupu video signálu 720p/1080i/1080p z konektora HDMI OUT alebo video signálu 720p/1080i z konektorov COMPONENT VIDEO OUT. C HDMI (str. 17) Svieti, ak sa zistí pripojené HDMI zariadenie. D EXT (str. 26) Svieti, keď sa sprístupňuje externá pamäť. E Informácie o prehrávaní Môžete zobraziť informácie o čase. Počas prehrávania stláčajte TIME. Zobrazenie sa prepína nasledovne. Pri prehrávaní BD-ROM/DVD VIDEO diskov Uplynutý čas aktuálneho titulu r Zostávajúci čas aktuálneho titulu Pri prehrávaní CD disku Uplynutý čas aktuálnej skladby r Zostávajúci čas aktuálnej skladby r Uplynutý čas aktuálneho disku* r Zostávajúci čas aktuálneho disku* * Okrem audio súborov MP3 F Indikátor sieťového pripojenia Svieti počas sprístupňovania siete a sťahovania softvéru prehrávača. Podrobnosti o sťahovaní softvéru prehrávača pozri str. 49. b Indikátor sieťového pripojenia za nemusí rozsvietiť počas diagnostiky siete alebo počas ďalších operácií aj pri sprístupňovaní siete. z V závislosti od disku sa môže zobraziť “T” (Titul alebo stopa/skladba), “C” (Kapitola) alebo “D” (Disk). ,Pokračovanie 13