Views
8 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Ceco

Pripojenie do HDMI

Pripojenie do HDMI konektora Ak je váš AV zosilňovač (receiver) vybavený vstupným HDMI konektorom, použite toto zapojenie. Z pripojeného AV zosilňovača (receivera) tak získate reprodukciu zvuku vo vyššej kvalite. Ak chcete reprodukovať 7.1-kanálový zvuk, používajte vysokorýchlostný HDMI kábel. Ak pripojíte AV zosilňovač (receiver) Sony kompatibilný s funkciou “Control for HDMI” (str. 18), pozri návod na použitie AV zosilňovača (receivera). Blu-ray Disc/DVD prehrávač HDMI kábel (nedodávaný) AV zosilňovač (receiver) HDMI kábel (nedodávaný) TVP 1 Prepojte konektor HDMI OUT na prehrávači a príslušný konektor na AV zosilňovači (receiveri). 2 Nastavte “BD Audio Setting” (BD audio nastavenie) na “Direct” (Priamy) v ponuke “Audio Settings” (Audio nastavenia) (str. 57). Ak chcete reprodukovať doplnkový (sekundárny) zvuk (komentár), nastavte “BD Audio Setting” (BD audio nastavenie) na “Mix”. 22

z Skontrolujte nasledovné nastavenia: – Nastavenie “Audio Output Priority” (Priorita výstupného audio signálu) na “HDMI” v ponuke “Audio Settings” (Audio nastavenia) (str. 54). – Nastavenie “Audio (HDMI)” na “Auto” v ponuke “Audio Settings” (Audio nastavenia) (str. 57). b Nie všetky HDMI-kompatibilné AV zosilňovače (receivery) akceptujú 8-kanálový signál Linear PCM. Pozri tiež návod na použitie pripojeného AV zosilňovača (receivera). Pripojenie k digitálnym konektorom (OPTICAL/COAXIAL) Ak AV zosilňovač (receiver) disponuje dekodérom Dolby *1 Digital, Dolby Pro Logic alebo DTS *2 a vstupným digitálnym konektorom, môžete reprodukovať surround zvuk vo formáte Dolby Digital (5.1-kanálový), Dolby Pro Logic (4.0-kanálový) alebo DTS (5.1-kanálový). Blu-ray Disc/DVD prehrávač Zapojenia a nastavenia alebo Optický digitálny kábel (nedodávaný) Koaxiálny digitálny kábel (nedodávaný) AV zosilňovač (receiver) : Smer toku signálu 1 Prepojte digitálny konektor na prehrávači a na AV zosilňovači (receiveri). 2 Nastavte “Audio Output Priority” (Priorita výstupného audio signálu) na “Coaxial/Optical” (Koaxiálny/ Optický) v ponuke “Audio Settings” (Audio nastavenia) (str. 54). 3 Vykonajte vhodné nastavenia v položke “Dolby Digital” a “DTS” v ponuke “Audio Settings” (Audio nastavenia) (str. 57). V opačnom prípade nebude z reproduktorov počuť žiadny zvuk. ,Pokračovanie 23