Views
8 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Ceco

Krok 3: Vloženie

Krok 3: Vloženie externej pamäte Ak chcete sledovať doplnkové obsahy (napr. bonusové obsahy BONUSVIEW/BD-LIVE) pri určitých Blu-ray Disc tituloch, je nutné použiť externú pamäťovú jednotku (nedodávaná). Externú pamäťovú jednotku (USB pamäťová jednotka Flash s kapacitou 1 GB alebo viac, napr. Sony USM2GL, USM4GL alebo USM1GH) zasuňte do slotu EXT ako lokálnu pamäť. b Funkcia BD-LIVE nebude dostupná ani po pripojení externej pamäte do USB konektora na prednom paneli. Externú pamäťovú jednotku zasuňte do slotu EXT na doraz. Po zapnutí prehrávača overte, či na displeji svieti indikátor EXT. Zadná strana prehrávača Sony USM2GL (nedodávaná) b • Externú pamäť zasúvajte rovno. Ak externú pamäť zasúvate do slotu nasilu, poškodíte externú pamäť aj prehrávač. • Externú pamäť držte mimo dosahu detí, aby ju náhodne neprehltli. • Na externú pamäť v slote príliš netlačte. Môže sa poškodiť. • Odporúčame používať Sony USM2GH (v predaji od apríla 2009). • Túto funkciu môžu podporovať aj iné USB pamäťové jednotky Flash. Nezaručujeme však kompatibilitu so všetkými USB pamäťovými jednotkami Flash. • Pri zasúvaní inej USB pamäťovej jednotky Flash si pred zasunutím overte smer zasúvania. • V závislosti od USB pamäťovej jednotky Flash môže pamäť zo slotu EXT vyčnievať. Nevtláčajte ju do slotu nasilu, ani netlačte na vyčnievajúcu časť USB pamäťovej jednotky Flash. • Do slotu EXT pripájajte výhradne USB pamäťovú jednotku Flash. • Aby nedošlo k poškodeniu dát alebo externej pamäte, pred vyberaním alebo vkladaním externej pamäte vypnite prehrávač. • Ak indikátor EXT nesvieti, vypnite prehrávač, vyberte a znova zasuňte externú pamäť a znova zapnite prehrávač. • Nepoužívajte externú pamäť obsahujúcu množstvo obrazových alebo audio súborov, aby nedošlo k poškodeniu dát na externej pamäti. • Ak nanovo formátujete USB pamäťovú jednotku Flash, používajte formát FAT16 alebo FAT32. Logom smerom nahor Vybratie externej pamäte 1 Stlačením [/1 vypnite prehrávač. 2 Vyberte externú pamäť zo slotu EXT. 26

Krok 4: Pripojenie k sieti Zariadenie pripojte na Internet. Zvoľte spôsob pripojenia cez bezdrôtový LAN router (prístupový bod) (uvedené ďalej) alebo priamo cez širokopásmový router (str. 28). Môžete využívať funkciu BD-LIVE (str. 38), prehrávať obrazové súbory prostredníctvom siete (str. 47) alebo aktualizovať softvér prehrávača (str. 49). 1 Pripojte prehrávač na Internet prostredníctvom LAN routera. Blu-ray Disc/DVD prehrávač PC Bezdrôtový LAN router (prístupový bod) ADSL modem/ Káblový modem Zapojenia a nastavenia LAN kábel (nedodávaný) Internet Podrobnosti o bezdrôtovom LAN routeri pozri v tiež v jeho návode na použitie. 2 Skontrolujte spôsob pripojenia na vašom PC a vykonajte príslušné nastavenia. Bezdrôtový LAN router (prístupový bod) Nastavenie zabezpečenia Zabezpečenie je nastavené. Skontrolujte nastavenie zabezpečenia prepojenej siete vo vašom PC. Príklad: Windows XP *1 Hlásenie s ikonou uzamknutia indikuje, že zabezpečenie je aktívne. Zabezpečenie nie je nastavené. *3 Skontrolujte nastavenie zabezpečenia prepojenej siete vo vašom PC. Príklad: Windows XP *1 Typ Kompatibilné so zabezpečením Wi-Fi Protected Setup *2 Nekompatibilné so zabezpečením Wi-Fi Protected Setup Akýkoľvek typ Nastavenia Pozri “Nastavenie bezdrôtového rozhrania LAN (Automatická registrácia (WPS))” na str. 34. Pozri “Nastavenie bezdrôtového rozhrania LAN (Vyhľadávanie prístupového bodu)” na str. 34. Pozri “Nastavenie bezdrôtového rozhrania LAN (Vyhľadávanie prístupového bodu)” na str. 34. Hlásenie indikuje, že zabezpečenie nie je nastavené. *1 Ak používate iné operačné systémy, pozri pomocníka (Help) vo vašom PC. *2 Sieť môžete jednoducho nastaviť stlačením tlačidla WPS na bezdrôtovom LAN routeri (prístupový bod). Bezdrôtové LAN routere (prístupové body) kompatibilné so zabezpečením Wi-Fi Protected Setup môžu byť označené logom (“ ”). *3 Podrobnosti pozri v časti “Bez zabezpečenia” na str. 78. ,Pokračovanie 27