Views
8 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Ceco

Ponuka nastavení Ak

Ponuka nastavení Ak chcete meniť nastavenia prehrávača, v hlavnom Menu zvoľte (Setup). 1 Stlačte HOME. 2 Stláčaním

Prehľad nastavení Môžete nastaviť nasledovné voľby. Ikona Popis Network Update (Aktualizácia cez sieť) (str. 49) Aktualizácia softvéru prehrávača. Video Settings (Video nastavenia) (str. 50) Vykonávanie video nastavení podľa typu prepojovacích konektorov. Audio Settings (Audio nastavenia) (str. 54) Vykonávanie audio nastavení podľa typu prepojovacích konektorov. BD/DVD Viewing Settings (Nastavenia pre prehrávanie DB/DVD diskov) (str. 59) Vykonávanie podrobných nastavení pre prehrávanie BD/ DVD disku. Photo Settings (Nastavenia obrazových súborov) (str. 61) Vykonávanie nastavení pre obrazové súbory. System Settings (Systémové nastavenia) (str. 61) Vykonávanie nastavení pre prehrávač. Network Settings (Sieťové nastavenia) (str. 63) Vykonávanie nastavení pre Internet a sieť. Easy Setup (Jednoduché nastavenie) (str. 67) Opätovné spustenie procesu Easy Setup na vykonanie základných nastavení. Resetting (Resetovanie) (str. 68) Obnovenie výrobných nastavení prehrávača. Network Update (Aktualizácia cez sieť) Môžete aktualizovať a zdokonaliť funkcie prehrávača. Aktualizáciu cez sieť odporúčame vykonávať minimálne každé 2 mesiace. Informácie o aktualizačných funkciách nájdete na nasledovnej web-stránke: Pre spotrebiteľov v Európe http://support.sony-europe.com/ 1 Stláčaním M/m zvoľte “Network Update” (Aktualizácia cez sieť) a stlačte ENTER. Prehrávač sa pripojí do siete a zobrazenie vás vyzve na potvrdenie. 2 Stláčaním