Views
8 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Ceco

• Ak pri pripojení k

• Ak pri pripojení k TVP alebo AV zosilňovaču (receiveru) bez podpory vzorkovania 96 kHz zvolíte “96kHz/24bit”, bude reprodukovať silný hluk alebo žiadny zvuk. • Nastavenie “48kHz/96kHz PCM” nie je účinné, ak je “Audio Output Priority” (Priorita výstupného audio signálu) nastavené na “HDMI”, “Multi Channel Analogue” (Multikanálový analógový) alebo “Stereo Analogue” (Stereo analógový). Audio DRC Nastavenie dynamického rozsahu (kompresia úrovne zvuku) pri prehrávaní BD alebo DVD diskov, ktoré podporujú funkciu “Audio DRC”. Auto (Automaticky) Standard (Štandard) TV Mode (TV režim) Wide Range (Široký rozsah) Prehrávanie s dynamickým rozsahom špecifikovaným podľa disku (len BD-ROM). Iné disky sa prehrajú s úrovňou “Standard”. Prehrávanie s kompresiou úrovne v rozmedzí nastavení “TV Mode” (TV režim) a “Wide Range” (Široký rozsah). Výrazná kompresia. Hlboké zvuky sú lepšie počuteľné. Bez kompresie. Reprodukcia dynamickejšieho zvuku. Downmix (Zmixovanie) Nastavenie spôsobu zmixovania multikanálového zvuku do dvojkanálového. Dolby Surround Normal (Bežne) Reprodukcia signálov Dolby Surround (Pro Logic) cez 2 kanály. Zvoľte pri pripojení audio zariadenia s podporou Dolby Surround (Pro Logic). Reprodukcia audio signálov bez efektu Dolby Surround (Pro Logic). Zvoľte pri pripojení audio zariadenia bez podpory Dolby Surround (Pro Logic). b Nastavenie “Downmix” nemá vplyv na tok výstupného audio signálu z konektora DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/ HDMI OUT. b • Nastavenie “Audio DRC” je účinné len pri prehrávaní audio signálov Dolby Digital, Dolby Digital Plus a Dolby TrueHD. • Ak je “Dolby Digital” nastavené na “Dolby Digital” v ponuke “Audio Settings” (Audio nastavenia) (str. 57), nastavenie “Audio DRC” nemá vplyv na výstupný audio signál z konektora DIGITAL OUT (OPTICAL/ COAXIAL). Výnimkou sú nasledovné prípady. – Pri prehrávaní BD disku je “BD Audio Setting” (BD Audio nastavenie) nastavené na “Mix”. – Ak je “Audio Output Priority” (Priorita výstupného audio signálu) nastavené na “HDMI”, “Multi Channel Analogue” (Multikanálový analógový), “Stereo Analogue” (Stereo analógový) alebo “Headphones” (Slúchadlá). 58

BD/DVD Viewing Settings (Nastavenia pre prehrávanie DB/DVD diskov) Výrobné nastavenia sú podčiarknuté. BD/DVD Menu 3 Zvoľte “OK” a stlačte ENTER. 4 Zvoľte vekové obmedzenie a stlačte ENTER. Čím nižšia je hodnota, tým prísnejšie je obmedzenie. Ak zvolíte “Select Age Restriction” (Zvoliť vekové obmedzenie), môžete pomocou