Views
8 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Ceco

Prehrávanie diskov so

Prehrávanie diskov so záznamom vo formáte AVCHD Prehrávač dokáže prehrávať disky vo formáte AVCHD. TM Formát AVCHD Formát AVCHD je formát pre digitálne kamkordéry s vysokým rozlíšením používaný na snímanie SD (štandardné rozlíšenie) alebo HD (vysoké rozlíšenie) signálu podľa špecifikácií 1080i *1 alebo 720p *2 na DVD disky pomocou kódovacej technológie na účinnú kompresiu dát. Formát MPEG-4 AVC/H.264 sa využíva na kompresiu video dát a systém Dolby Digital alebo Linear PCM sa používa na kompresiu audio dát. Formát MPEG-4 AVC/H.264 dokáže komprimovať záznam účinnejšie než bežný kompresný obrazový formát. Formát MPEG-4 AVC/H.264 umožňuje snímať HD video signál pomocou digitálneho kamkordéra na DVD disky rovnakým spôsobom, ako keby to bol SD TV signál. *1 Špecifikácie vysokého rozlíšenia, ktoré využívajú riadkovanie s 1080 efektívnymi riadkami a prekladaný formát. *2 Špecifikácie vysokého rozlíšenia, ktoré využívajú riadkovanie so 720 efektívnymi riadkami a progresívny formát. b • V závislosti od podmienok záznamu sa niektoré disky vo formáte AVCHD nemusia dať prehrať. • Disk vo formáte AVCHD sa neprehrá, ak nebol správne uzatvorený. Rozlíšenie výstupného video signálu Rozlíšenie výstupného video signálu sa líši podľa nastavenia “Output Video Format” (Formát výstupného video signálu) v ponuke “Video Settings” (Video nastavenia) (str. 51). Nastavenie rozlíšenia Ak je “Output Video Format” nastavené na “HDMI” Konektor LINE OUT VIDEO/ S VIDEO Konektory COMPONENT VIDEO Konektor HDMI OUT Ak je “Output Video Format” nastavené na “Component Video” Konektor LINE OUT VIDEO/ S VIDEO Konektory COMPO- NENT VIDEO Konektor HDMI OUT 480i/576i 480i/576i 480i/576i 480i/576i 480i/576i 480i/576i 480i/576i 480p/576p 480i/576i 480i/576i 480p/576p 480i/576i 480p/576p 480p/576p 720p 480i/576i 480i/576i 720p 480i/576i 720p* 720p* 1080i 480i/576i 480i/576i 1080i 480i/576i 1080i* 1080i* 1080p Žiadny obraz Žiadny obraz 1080p Nemožné zvoliť Nemožné zvoliť Nemožné zvoliť 76 * Chránený obsah na DVD diskoch je vyvedený na výstup v rozlíšení 480p/576p. Chránený obsah na BD diskoch je vyvedený na výstup v rozlíšení 576p. Ak je “Output Video Format” (Formát výstupného video signálu) nastavené na “Video or S Video” Na výstup z konektora LINE OUT VIDEO/ S VIDEO alebo COMPONENT VIDEO je vyvedený výstupný video signál s rozlíšením 480i/576i a na výstup z konektora HDMI OUT je vyvedený výstupný video signál s rozlíšením 480p/576p.

Výstupné audio signály a nastavenia prehrávača Výstupné audio signály nasledovne závisia od zdroja signálu, výstupného konektora a používaného AV zosilňovača (receivera). Ak chcete počúvať želaný zvuk, overte podporu audio formátu AV zosilňovača (receivera), pripojenie k AV zosilňovaču (receiveru) a šablónu nastavenia “Audio Settings” (Audio nastavenia) podľa ďalej uvedených tabuliek. Želaný zvuk Disk/Zdroj Výstupný audio signál Pripojenia a nastavenia Audio formát podporovaný AV zosilňovačom (receiverom) Audio konektory na prehrávači *1 Šablóna nastavenia “Audio Settings” BD DVD HD Audio *3 HD Audio *2 Až 7.1-kanálový LPCM *3 Multikanálový LPCM HDMI OUT A HD Audio *2 Dolby Digital/DTS Dolby Digital/DTS Dolby Digital/DTS *4 Dolby Digital/DTS DIGITAL OUT C Dolby Digital/ DTS 7.1-kanálový LPCM/ 5.1-kanálový LPCM Dolby Digital/ DTS 7.1-kanálový — Dolby Digital/DTS Až 7.1-kanálový LPCM Dolby Digital/DTS Multikanálový LPCM 5.1-kanálový — 7.1-kanálový LPCM/ 5.1-kanálový LPCM MULTI CHANNEL OUTPUT HDMI OUT DIGITAL OUT HDMI OUT MULTI CHANNEL OUTPUT Multikanálový LPCM HDMI OUT B 2-kanálový LPCM 2-kanálový LPCM DIGITAL OUT C 7.1-/5.1-kanálový — Dolby Digital/DTS Dolby Digital/DTS 5.1-kanálový — MULTI CHANNEL OUTPUT HDMI OUT DIGITAL OUT MULTI CHANNEL OUTPUT D A C A D D B C D Ďalšie informácie Tabuľka nastavenia “Audio Settings” Šablóna nastavenia Audio Output Priority *5 (str. 54) Audio (HDMI) *6 (str. 57) BD Audio Setting (str. 57) DTS *6 (str. 57) Dolby Digital *6 (str. 57) AB HDMI Auto A Direct B Mix alebo Direct — — C Coaxial/Optical — — DTS Dolby Digital Multi Channel D Analogue — — — — *1 Pri pripojení do konektorov LINE OUT (R-AUDIO-L) je na výstup vyvedený 2-kanálový signál. *2 Signál HD Audio sú formáty Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio a DTS-HD High Resolution Audio. *3 Pri formátoch Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio nastavte “HDMI Resolution” (HDMI rozlíšenie) vo voľbe “Output Video Format” (Formát výstupného video signálu) v ponuke “Video Settings” (Video nastavenia) na iné nastavenie než “480i/576i” alebo “480p/576p” (str. 51). ,Pokračovanie 77