Views
8 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Ceco

Krok 3: Vložení

Krok 3: Vložení externího paměťového zařízení Pro využití přídavného obsahu (jako například BONUSVIEW (Bonusový materiál)/BD-LIVE (Online obsah BD)) uněkterých titulů na disku Blu-ray je vyžadováno použití externího paměťového zařízení (není součástí příslušenství). Vložte externí paměťové zařízení (USB flash disk s kapacitou nejméně 1GB,jako například Sony USM2GL, USM4GL nebo USM1GH) do slotu EXT (Externí zařízení) pro použití zařízení jako lokálního úložiště dat. b Pokud vložíte externí paměťové zařízení do USB konektoru na předním panelu, nebude funkce BD- LIVE (Online obsah BD) k dispozici. Zcela zasuňte externí paměťové zařízení do slotu EXT (Externí zařízení). Při zapnutí přehrávače zkontrolujte, zda se na displeji na předním panelu zobrazil indikátor EXT (Externí zařízení). Zadní strana přehrávače Sony USM2GL (není součástí příslušenství) b • Externí paměťové zařízení zasunujte v přímém směru. Pokud se pokusíte zasunout externí paměťové zařízení do slotu násilím, může dojít k poškození externího paměťového zařízení ipřehrávače. •Chraňte externí paměťové zařízení před malými dětmi, protože by jej mohly spolknout. • Pokud je externí paměťové zařízení vloženo ve slotu, netlačte na něj, protože by mohlo dojít k jeho poškození. • Doporučujeme používat externí paměťové zařízení USM2GL Sony (dostupné od dubna 2009). •Přehrávač může být kompatibilní i s jinými USB flash disky. Nemůžeme však zaručit kompatibilitu se všemi typy USB flash disků. •Při vkládání USB flash disku se ujistěte, že je otočen správným směrem. •Některé USB flash disky mohou ze slotu EXT (Externí zařízení) vyčnívat. Nepokoušejte se vyčnívající část USB flash disku zasunout do slotu násilím ani na ni netlačte. • Do slotu EXT (Externí zařízení) nevkládejte žádné jiné zařízení než USB flash disk. • Abyste zabránili poškození dat nebo externího paměťového zařízení, vypněte přehrávač před vložením nebo vyjmutím externího paměťového zařízení. • Pokud se indikátor EXT (Externí zařízení) nerozsvítí, vypněte přehrávač, vyjměte a znovu vložte externí paměťové zařízení a potom přehrávač opět zapněte. • Abyste zabránili poškození dat na externím paměťovém zařízení, nevkládejte externí paměťové zařízení, které obsahuje fotografie nebo hudební soubory. •Při formátování USB flash disku použijte souborový systém FAT16 nebo FAT32. Stranou s logem směrem Vyjmutí externího paměťového zařízení 1 Stisknutím tlačítka [/1 vypněte přehrávač. 2 Vytáhněte externí paměťové zařízení ze slotu EXT (Externí zařízení). 26

Krok 4: Připojení k síti LAN Připojte přehrávač k internetu. Vyberte způsob připojení buď pomocí WLAN routeru (přístupový bod) (níže), nebo přímého připojení k širokopásmovému routeru (strana 28). Budete moci používat funkci BD-LIVE (Online obsah BD) (strana 39), přehrávat fotografie přes síť (strana 49) nebo aktualizovat software přehrávače (strana 51). 1 Připojte přehrávač k internetu pomocí WLAN routeru. Blu-ray/DVD přehrávač PC WLAN router (přístupový bod) ADSL modem/ kabelový modem Připojení a nastavení Kabel LAN (není součástí příslušenství) Internet Viz rovněž příručka k WLAN routeru. 2 Zkontrolujte připojení na vašem počítači a proveďte odpovídající nastavení. WLAN router (přístupový bod) Nastavení zabezpečení Zabezpečení je nastaveno. Zkontrolujte nastavení zabezpečení sítě na obrazovce vašeho počítače. Příklad: Windows XP *1 Tato zpráva s ikonou zámku znamená, že je zabezpečení aktivováno. Zabezpečení není nastaveno. *3 Zkontrolujte nastavení zabezpečení sítě na obrazovce vašeho počítače. Příklad: Windows XP *1 Typ Kompatibilní s Wi- Fi Protected Setup *2 Není kompatibilní s Wi-Fi Protected Setup Jakýkoli Nastavení Viz „Nastavení bezdrátové sítě LAN (Automatic registration (WPS)) (Automatická registrace - WPS)“ na straně 33. Viz „Nastavení bezdrátové sítě LAN (Access point scan) (Vyhledání přístupových bodů)“ na straně 34. Viz „Nastavení bezdrátové sítě LAN (Access point scan) (Vyhledání přístupových bodů)“ na straně 34. Tato zpráva znamená, že není nastaveno žádné zabezpečení. *1 Při použití jiných operačních systémů - viz nápověda na vašem počítači. *2 Síťová nastavení lze snadno provést jedním stisknutím tlačítka WPS na WLAN routeru (přístupový bod). WLAN routery (přístupové body) kompatibilní s Wi-Fi Protected Setup mohou být označeny logem („ “). *3 Podrobné informace - viz odstavec „Žádné zabezpečení“ na straně 83. ,pokračování 27