Views
8 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Ceco

Přímé připojení k

Přímé připojení k širokopásmovému routeru 1 Propojte konektor LAN (100) na přehrávači s konektorem na širokopásmovém routeru. Blu-ray/DVD přehrávač z Doporučujeme použít stíněný síťový kabel (kabel LAN, přímýnebokřížený). Aktualizace softwaru přehrávače přes síť Viz části „Network Update (Síťová aktualizace)“ (strana 51) a „Software Update Notification (Upozornění na aktualizaci softwaru)“ (strana 66). b Do konektoru LAN (100) nepřipojujte telefonní linku, protože by mohlo dojít k poruše funkce. Kabel LAN (není součástí příslušenství) Širokopásmový router Použití funkce BD-LIVE (Online obsah BD) Viz „Používání funkce BONUSVIEW/BD- LIVE“nastraně 39. b V závislosti na vašem síťovém prostředí doporučujeme pro použití funkce BD-LIVE (Online obsah BD) internetové připojení s efektivní rychlostí větší než 1 Mb/s. Do PC Kabel LAN (není součástí příslušenství) ADSL modem/ kabelový modem Internet 2 Proveďte příslušná nastavení v položce „Internet Settings“ (Nastavení internetu) nabídky „Network Settings“ (Síťová nastavení) (strana 66). b • Podle modemu nebo routeru se liší typ požadovaného kabelu LAN (přímý nebo křížený). Podrobné informace o kabelu LAN - viz příručka k modemu nebo routeru. •Nepřipojujte konektor LAN na přehrávači ke konektoru LAN na počítači. 28

Krok 5: Připojení napájecího kabelu Krok 6: Příprava dálkového ovladače Po dokončení všech zapojení připojte dodaný napájecí kabel do konektoru AC IN (Napájení) na přehrávači. Potom připojte napájecí kabel přehrávače a televizoru do síťové zásuvky. Přehrávač je možno ovládat prostřednictvím dodaného dálkového ovladače. Vložte dvě baterie typu R6 (velikosti AA) tak, aby kontakty 3 a # na bateriích odpovídaly značkám uvnitř prostoru pro baterie. Při používání nasměrujte dálkový ovladač na senzor dálkového ovládání na přehrávači (strana 12). Připojení a nastavení 1 Do konektoru AC IN (Napájení) 2 Do síťové zásuvky b • Abyste zabránili možnému úniku elektrolytu z baterií a korozi, používejte baterie správným způsobem. V případě úniku elektrolytu se nedotýkejte tekutiny holýma rukama. Dodržujte následující pokyny: – nepoužívejte současně starou a novou baterii nebo baterie různých výrobců, – nepokoušejte se baterie nabíjet, – pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte baterie, –vpřípadě úniku elektrolytu utřete tekutinu v prostoru pro baterie a vložte nové baterie. • Nevystavujte senzor dálkového ovládání (označený symbolem na předním panelu) silnému světlu, jako je například přímé sluneční světlonebojinýzdrojsvětla. Přehrávač by nemusel reagovat na příkazy dálkového ovladače. ,pokračování 29