Views
7 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Ceco

7 Proveďte

7 Proveďte příslušná nastavení podle kabelů použitých pro připojení k televizoru. Pokud v kroku 6 vyberete možnost „HDMI“ 1Vyberte možnost „Start“ (Spustit) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Asi na 30 sekund se zobrazí testovací obrazovka. Příklad: při nastavení rozlišení výstupního video signálu na 1 080i Aktuálně nastavené rozlišení výstupního video signálu b Pokud se nezobrazí žádný obraz, stiskněte tlačítko RETURN (Zpět) pro návrat ke kroku 6 a vyberte možnost „Component Video“ (Komponentní video). B Vyberte možnost „Finish“ (Dokončit) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Zobrazí se zpráva vyžadující potvrzení. C Vyberte možnost „OK“ nebo „Cancel“ (Zrušit) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Pokud v kroku 6 vyberete možnost „Component Video“ (Komponentní video) 1Vyberte rozlišení výstupního video signálu pro připojený televizor a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Podrobné informace o rozlišení výstupního video signálu - viz strana 54. Asi na 30 sekund se zobrazí testovací obrazovka. Testovací obrazovka - viz část „Pokud v kroku 6 vyberete možnost „HDMI““ (výše). b Pokud se nezobrazí žádný obraz, stiskněte tlačítko RETURN (Zpět) pro návrat do předchozí obrazovky a změňte rozlišení. B Vyberte možnost „Finish“ (Dokončit) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Zobrazí se zpráva vyžadující potvrzení. C Vyberte možnost „OK“ nebo „Cancel“ (Zrušit) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Pokud v kroku 6 vyberete možnost „Video or S Video“ (Video nebo S-video) Vyberte poměr stran obrazu, který odpovídá vašemu televizoru a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Při připojení k širokoúhlému televizoru nebo televizoru s funkcí širokoúhlého režimu vyberte možnost „16:9“. Připřipojení k televizoru 4:3 bez funkce širokoúhlého režimu vyberte možnost „4:3“. 8 Vyberte „Allow“ (Povolit), jestliže chcete povolit internetové připojení k obsahu BD a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). 32 Vyberte „Do not allow“ (Nepovolit), jestliže nemá být povoleno internetové připojení k obsahu BD.

9 Nastavte položku „Quick Start Mode“ (Režim rychlého spuštění) na „On“ (Zapnuto) nebo „Off“ (Vypnuto) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Podrobné informace o položce „Quick Start Mode“ (Režim rychlého spuštění) - viz strana 65. 10 Vyberte možnost „Finish“ (Dokončit) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). z • Nastavení můžete obnovit na výchozí hodnoty (strana 72). • Funkci „Easy Setup“ (Snadné nastavení) můžete znovu spustit výběrem položky „Easy Setup“ (Snadné nastavení) v nabídce „Setup“ (Nastavení) (strana 71). Krok 8: Nastavení bezdrátové sítě LAN Síťovánastaveníselišívzávislostina použitém způsobu připojení nebo WLAN routeru (přístupový bod). Kontrola odpovídajících nastavení - viz část „Krok 4: Připojení k síti LAN“ na straně 27. Nastavení bezdrátové sítě LAN (Automatic registration (WPS)) (Automatická registrace - WPS) Připřipojení přehrávače kWLANrouteru (přístupový bod) kompatibilnímu s Wi-Fi Protected Setup s nastavením zabezpečení proveďte níže uvedený postup. b Pokud použijete funkci Wi-Fi Protected Setup před nastavením WLAN routeru (přístupový bod), mohou se bezdrátová nastavení WLAN routeru (přístupový bod) automaticky změnit. V takovém případě může být nutné provést odpovídající bezdrátová nastavení na vašem počítači. Podrobné informace - viz příručkakWLANrouteru (přístupový bod). 1 Proveďte kroky 1 a 2 v části „Krok 4: Připojení k síti LAN“ na straně 27. 2 Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí nabídka). 3 Pomocí tlačítek