Views
8 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Ceco

40 3 Vložte externí

40 3 Vložte externí paměťové zařízení (není součástí příslušenství) do slotu EXT (Externí zařízení) na zadní straně přehrávače. Externí paměťové zařízení bude použito jako lokální úložiště dat. Ujistěte se, že je externí paměťové zařízení správně vloženo v přehrávači (strana 26). 4 Připojte přehrávač k síti (strana 27). 5 Zapněte přehrávač. 6 Nastavte položku „BD Internet Connection“ (Internetové připojení BD) na „Allow“ (Povolit) v nabídce „BD/DVD Viewing Settings“ (Nastavení přehrávání BD/DVD) (strana 64). 7 Vložte disk BD-ROM obsahující funkce BONUSVIEW (Bonusový materiál)/BD- LIVE (Online obsah BD). Další postup se liší v závislosti na disku. Přečtěte si pokyny uvedené na obalu disku. Vymazání dat z externího paměťového zařízení Nepotřebná data můžete vymazat. 1 Pokud je vložen disk, vyjměte jej zpřehrávače. 2 Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí nabídka). 3 Pomocí tlačítek

Zrušení režimu Scene Search (Vyhledávání scény) Stiskněte tlačítko SCENE SEARCH (Vyhledávání scény), ENTER (Potvrzení), N nebo X. Přehrávání se spustí z místa, kde jste stisknuli tlačítko. b • Funkce Scene Search (Vyhledávání scény) je k dispozici u titulů delších než 100 sekund a kratších než 100 hodin. • V závislosti na disku nemusí být funkce Scene Search (Vyhledávání scény) k dispozici. Zobrazení doby přehrávání a informací o přehrávání BD DVD Můžete zobrazit informace o titulu včetně datového toku videa atd. Stiskněte tlačítko DISPLAY (Zobrazení). Zobrazené informace závisí na typu disku astavupřehrávače. Příklad: při přehrávání disku BD-ROM Přehrávání Vyhledávání titulů/kapitol BD DVD Pokud titul obsahuje značky kapitol, můžete požadovanou kapitolu snadno vyhledat. 1 Během přehrávání nebo pozastavení přehrávání stiskněte tlačítko OPTIONS (Možnosti). Zobrazí se nabídka možností. 2 Pomocí tlačítek M/m vyberte typ vyhledávání a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). „Title Search“ (Vyhledávání titulů)(pro disk BD-ROM/DVD VIDEO) „Chapter Search“ (Vyhledávání kapitol) Zobrazí se obrazovka pro zadání čísla. Příklad: Chapter Search (Vyhledávání kapitol) A Aktuálně vybraný úhel záběru B Číslo nebo název titulu C Aktuálně vybrané nastavení zvukového doprovodu D Dostupné funkce ( úhel záběru/ zvukový doprovod/ titulky) E Informace o přehrávání Zobrazení typu disku/režimu přehrávání/video kodeku/datového toku/lišty se stavem přehrávání/doby přehrávání (zbývající doby*) F Výstupní rozlišení/video frekvence * Zobrazí se při opakovaném stisknutí tlačítka TIME (Čas). 3 Pomocí numerických tlačítek zadejte číslo titulu nebo kapitoly. Pokud uděláte chybu, stiskněte tlačítko CLEAR (Vymazání) a zadejte jiné číslo. 4 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Po chvíli se spustí přehrávání od vybraného čísla. z • Informace o přehrávání můžete zobrazit rovněž na displeji na předním panelu (strana 13). • Stisknutím tlačítka SUBTITLE (Titulky), AUDIO (Zvukový doprovod) nebo ANGLE (Úhel záběru) můžete měnit jednotlivá nastavení. ,pokračování 41