Views
8 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Ceco

– složky fotografií

– složky fotografií v nižší než 5. úrovni stromové struktury a soubory/složky fotografií v nižší než 6. úrovni stromové struktury, – soubory fotografií uložené ve složce, která je složkou s pořadovým číslem 501 nebo více, pokud celkový počet složek a souborů v jedné stromové úrovni překračuje 500. •Rovněž nemusí být možné přehrát soubory fotografií upravené na počítači. • Náhledy některých souborů fotografií se nemusí zobrazit. • Zobrazení nebo spuštění prezentace velkých souborů fotografií může trvat delší dobu. Prohlížení fotografií v nejlepší kvalitě Pokud máte televizor Sony kompatibilní s režimem „PhotoTV HD“, můžete si při provedení následujícího připojení a nastavení prohlížet fotografie v nejlepší kvalitě. 1 Připojte přehrávač k televizoru pomocí kabelu HDMI (není součástí příslušenství). 2 Nastavte na televizoru video režim [VIDEO-A]. Podrobné informace o režimu [VIDEO- A] - viz návod k obsluze televizoru. b Režim „PhotoTV HD“ můžete používat, pouze pokud je možnost „HDMI Resolution“ (Rozlišení HDMIsignálu)napřehrávači nastavena na „Auto“ (Automaticky), „1080i“ nebo „1080p“ v položce „Output Video Format“ (Výstupní video signál) nabídky „Video Settings“ (Nastavení obrazu) (strana 54). Přehrávání z USB zařízení Můžete přehrávat fotografie uložené na připojeném USB zařízení. 1 Připojte USB zařízení do USB konektoru na přehrávači. Před připojením si přečtěte návod k obsluze USB zařízení. Blu-ray/DVD přehrávač b •Některá USB zařízení nemusí být s tímto přehrávačem kompatibilní. •Přehrávač rozpozná: –zařízení MSC (Mass Storage Class), která používají souborový systém FAT a obsahují pouze jeden oddíl, –zařízení typu SICD (Still Image Capture Device). Pokud jsou zařízení MSC rozdělena na více oddílů, nemusí přehrávač tato zařízení rozpoznat. 2 Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí nabídka). 3 Pomocí tlačítek

Přehrávání fotografií přes síť Při připojení přehrávače ksíťovému serveru můžete přehrávat fotografie uložené na vašem domácím serveru, jako je například počítač s certifikací DLNA. b • Následující soubory nebo složky fotografií nelze zobrazit v seznamu souborů nebo složek: – složky fotografií v nižší než 10. úrovni stromové struktury a soubory/složky fotografií v nižší než 11. úrovni stromové struktury, –složkyfotografiísčíslem 1 000 nebo více, pokud celkový počet složek a souborů v jedné stromové úrovni překračuje 999. •Některé názvy serverů nemusí být zobrazeny. Příprava pro server/přehrávač Viz „Connection Server Settings (Nastavení serveru pro připojení)“ na straně 70. Přehrávání Přehrávání fotografií na DLNA serveru 1 Proveďte kroky 1 až 8 v části „Connection Server Settings (Nastavení serveru pro připojení)“ na straně 70. 2 Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí nabídka). 3 Pomocí tlačítek