Views
7 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Ceco

x.v.Colour Output

x.v.Colour Output (Výstup x.v.Colour) Nastavte, zda mají být do připojeného televizoru odesílány informace xvYCC. Kombinací video signálu kompatibilního s xvYCC a televizoru podporujícího technologii x.v.Colour lze dosáhnout věrnější apřesnější reprodukce barev. Auto (Automaticky) Off (Vypnuto) Za normálních okolností vyberte tuto možnost. Tuto možnost vyberte, pokud je obraz nestabilní nebo barvy nejsou přirozené. Pause Mode (Režim pauzy) Nastavení režimu obrazu při pozastavení přehrávání disku DVD. U disků BD-ROM nebo disků obsahujících soubory AVCHD se položka „Pause Mode“ (Režim pauzy) automaticky nastaví na „Auto“ (Automaticky). Auto (Automaticky) Frame (Snímek) Za normálních okolností vyberte tuto možnost. Dynamický pohyblivý obraz je zobrazen ostře. Zobrazení statického obrazu s vysokým rozlišením. Audio Settings (Nastavení zvuku) Výchozí nastavení jsou podtržena. Audio Output Priority (Priorita audio výstupu) Výběr typu konektoru pro výstup audio signálů. Dvoukanálové lineární PCM signály vystupující z jiných než prioritních konektorů mají vzorkovací frekvenci maximálně 48 kHz. HDMI Coaxial/ Optical (Koaxiální/ optický) Multi Channel Analogue (Vícekanálový analogový) Stereo Analogue (Stereo analogový) Headphones Výstup audio signálů z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI). Výstup audio signálů z konektoru DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL) (Digitální výstup - optický/ koaxiální). Tuto možnost vyberte, pokud připojujete AV zesilovač (receiver) prostřednictvím konektorů MULTI CHANNEL OUTPUT (Vícekanálový výstup). Výstup audio signálů z konektorů LINE OUT (R- AUDIO-L) (Linkový výstup -audio). Výstup audio signálů z konektoru pro sluchátka (strana 44). Speaker Settings (Nastavení reprosoustav) 56 Abyste získali co nejlepší prostorový zvuk, nastavte připojené reprosoustavy a jejich vzdálenost od poslechového místa. Pak použijte testovací signál pro nastavení hlasitosti a vyvážení reprosoustav na stejnou úroveň. Toto nastavení lze vybrat, pokud je položka „Audio Output Priority“ (Priorita audio výstupu) nastavena na „Multi Channel Analogue“ (Vícekanálový analogový).

Nastavení reprosoustav 1 Vyberte položku „Speaker Settings“ (Nastavení reprosoustav) v nabídce „Audio Settings“ (Nastavení zvuku) astiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). • Surround (Prostorové reprosoustavy) Large (Velké) Small (Malé) Za normálních okolností vyberte tuto možnost. Tuto možnost vyberte vpřípadě,žereprosoustavy nemohou reprodukovat odpovídající nízké frekvence. None (Žádný) Tuto možnost vyberte vpřípadě, ženepřipojujete prostorové reprosoustavy. 2 Vyberte možnost „Size“ (Velikost) nebo „Distance“ (Vzdálenost) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). 3 Pomocí tlačítek M/m vyberte položku nastavení a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). 4 Pomocí tlačítek M/m vyberte nebo upravte nastavení a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Size (Velikost) Výběr velikosti reprosoustav. •Front(Přední reprosoustavy) Large (Velké) Small (Malé) Za normálních okolností vyberte tuto možnost. Tuto možnost vyberte vpřípadě, že reprosoustavy nemohou reprodukovat odpovídající nízké frekvence. •Centre(Středová reprosoustava) • Surround Back (Zadní prostorové reprosoustavy) Large (Velké) Small (Malé) None (Žádný) • Subwoofer Yes (Ano) None (Žádný) Za normálních okolností vyberte tuto možnost. Tuto možnost vyberte vpřípadě,žereprosoustavy nemohou reprodukovat odpovídající nízké frekvence. Tuto možnost vyberte vpřípadě, ženepřipojujete zadní prostorové reprosoustavy. Tuto možnost vyberte vpřípadě, žepřipojujete subwoofer pro výstup signálů LFE (nízkofrekvenční efekt) ze subwooferu. Tuto možnost vyberte vpřípadě, ženepřipojujete subwoofer. Nastavení a úpravy Large (Velké) Small (Malé) None (Žádný) Za normálních okolností vyberte tuto možnost. Tuto možnost vyberte vpřípadě, že reprosoustava nemůže reprodukovat odpovídající nízké frekvence. Tuto možnost vyberte vpřípadě, ženepřipojujete středovou reprosoustavu. b • Pokud přehráváte disk BD nebo DVD se záznamem, který neobsahuje kanál subwooferu, nevystupuje ze subwooferu žádný zvuk, a to ani tehdy, když je položka „Subwoofer“ nastavena na „Yes“ (Ano). • Protože se u výchozího nastavení přehrávače předpokládá použití subwooferu, nelze položku „Subwoofer“ nastavit na „None“ (Žádný), když je položka „Front“ (Přední reprosoustavy) nastavena na „Small“ (Malé). • Pokud připojujete přední reprosoustavy, které nedokážou reprodukovat odpovídající nízké frekvence a subwoofer není připojen, nastavte položku „Front“ (Přední reprosoustavy) na „Large“ (Velké) a položku „Subwoofer“ na „None“ (Žádný). ,pokračování 57