Views
7 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Ceco

Pokud se zobrazí

Pokud se zobrazí chybová zpráva, postupujte podle uvedených pokynů a proveďte funkci „Network Connection Diagnostics“ (Diagnostika připojení k síti) znovu. 3 Vyberte možnost „Finish“ (Dokončit) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Connection Server Settings (Nastavení serveru pro připojení) 1 Připojte zařízení s certifikací DLNA k síti nastavené v části „Krok 4: Připojení k síti LAN“ na straně 27 a nastavte zařízení s certifikací DLNA jako domácí server. Podrobné informace - viz návod k obsluze zařízení s certifikací DLNA. b Pokud je na zařízení s certifikací DLNA nastaven firewall, vypněte jej. Podrobné informace - viz návod k obsluze zařízení s certifikací DLNA. 2 Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí nabídka). 3 Pomocí tlačítek

2 Vyberte možnost „Erase“ (Vymazat) astiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Pro vymazání všech serverů vyberte možnost„EraseAll“(Vymazatvše). Zobrazí se zpráva vyžadující potvrzení. 3 Vyberte možnost „OK“ a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Vybraný server bude vymazán. Easy Setup (Snadné nastavení) Opětovné spuštění funkce Easy Setup (Snadné nastavení) pro provedení základního nastavení. 1 Vyberte nabídku „Easy Setup“ (Snadné nastavení) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). 2 Pomocí tlačítek