Views
8 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Ceco

Výstupní audio

Výstupní audio signály a nastavení přehrávače Výstupní audio signály se liší v závislosti na používaném zdroji, výstupním konektoru a AV zesilovači (receiveru). Pro poslech požadovaného zvuku zkontrolujte zvukový formát podporovaný AV zesilovačem (receiverem), připojení k AV zesilovači (receiveru) a způsob nastavení nabídky „Audio Settings“ (Nastavení zvuku) podle níže uvedené tabulky. Poslech Disk/zdroj Výstupní audio signál Připojení a nastavení Zvukový formát podporovaný AV zesilovačem (receiverem) Audio konektor na přehrávači *1 Způsob nastavení nabídky „Audio Settings“ (Nastavení zvuku) BD DVD HD Audio *3 HD Audio *2 Až 7.1ch LPCM *3 Vícekanálový LPCM HDMI OUT A HD Audio *2 Dolby Digital/DTS *4 Dolby Digital/DTS DIGITAL OUT C Dolby Digital/DTS Dolby Digital/DTS Tabulka nastavení nabídky „Audio Settings“ (Nastavení zvuku) Způsob nastavení nabídky Dolby Digital/ DTS 7.1ch LPCM/ 5.1ch LPCM Dolby Digital/ DTS 7.1ch — Dolby Digital/DTS Dolby Digital/DTS MULTI CHANNEL OUTPUT HDMI OUT DIGITAL OUT Až 7.1ch LPCM Vícekanálový LPCM HDMI OUT A 5.1ch — 7.1ch LPCM/ 5.1ch LPCM MULTI CHANNEL OUTPUT Vícekanálový LPCM HDMI OUT B 2ch LPCM 2ch LPCM DIGITAL OUT C 7.1ch/5.1ch — Dolby Digital/DTS Audio Output Priority (Priorita audio výstupu) *5 (strana 56) Dolby Digital/DTS 5.1ch — Audio (HDMI) (Audio signál z HDMI) *6 (strana 59) AB HDMI Auto BD Audio Setting (strana 60) A Direct (Přímý výstup) B Mix (Sloučení) nebo Direct (Přímý výstup) MULTI CHANNEL OUTPUT HDMI OUT DIGITAL OUT MULTI CHANNEL OUTPUT DTS *6 (strana 60) D A C D D B C D Dolby Digital *6 (strana 60) — — C Coaxial/Optical — — DTS Dolby Digital D Multi Channel Analogue — — — — 82 *1 Při připojení do konektorů LINE OUT (R- AUDIO-L) (Linkový výstup - audio) budou na výstupu dvoukanálové signály. *2 HD Audio zahrnuje formáty Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio aDTS-HDHighResolutionAudio.

*3 Pro formáty Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio nastavte parametr „HDMI Resolution“ (Rozlišení HDMI signálu) v položce „Output Video Format“ (Výstupní video signál) na jinou možnost než „480i/576i“ nebo „480p/576p“ (nabídka „Video Settings“ (Nastavení obrazu) (strana 53)). *4 Dvoukanálové nebo jednokanálové audio signály primárního/sekundárního zvuku budou na výstupu jako dvoukanálové signály LPCM. *5 Dvoukanálové signály LPCM budou vystupovat z jiných než prioritních konektorů. *6 Dvoukanálové signály LPCM budou vystupovat v následujících případech: – pokud je položka „Audio (HDMI)“ (Audio signál z HDMI) nastavena na „2ch PCM“ (Dvoukanálový zvuk PCM) v nabídce „Audio Settings“ (Nastavení zvuku), – pokud je položka „Dolby Digital“/„DTS“ nastavena na „Downmix PCM“ (Sloučení PCM) v nabídce „Audio Settings“ (Nastavení zvuku), – pokud přehráváte disk DVD, který obsahuje MPEG audio. Zabezpečení bezdrátové sítě LAN Jelikož komunikace přes bezdrátovou síť probíhá prostřednictvím rádiových vln, může být bezdrátový signál poměrně snadno zachytitelný. Kvůli ochraně bezdrátové komunikace podporuje přehrávač různé bezpečnostní funkce. Dbejte na to, abyste provedli správnou konfiguraci bezpečnostních nastavení podle vašeho síťového prostředí. Žádné zabezpečení Ačkoliv provedení nastavení je v tomto případě snadné, může kdokoliv zachytit bezdrátovou komunikaci nebo se připojit k vaší bezdrátové síti, aniž by k tomu potřeboval jakékoliv důmyslné nástroje. Uvědomte si, že hrozí nebezpečí neoprávněného přístupu nebo příjmu dat. WEP WEP představuje zabezpečení komunikace, které zabraňuje cizím osobám narušit komunikaci nebo se připojit k vaší bezdrátové síti. WEP je původní technologie zabezpečení, která umožňuje připojení starším zařízením, jež nepodporují TKIP/ AES. WPA-PSK (TKIP) TKIP je technologie zabezpečení vyvinutá za účelem odstranění nedostatků technologie WEP. TKIP zajišťuje vyšší úroveň zabezpečení než WEP. WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES) AES je technologie zabezpečení, která používá pokročilý způsob zabezpečení odlišný od technologií WEP a TKIP. AES zajišťuje vyšší úroveň zabezpečení než WEP nebo TKIP. Doplňující informace 83