Views
8 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Ceco

PODMÍNKY VYLOUČENÍ

PODMÍNKY VYLOUČENÍ ZÁRUKY NEOVLIVŇUJÍ VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA JAKO SPOTŘEBITELE A ROVNĚŽ NEOMEZUJÍ ANI NEVYLUČUJÍ ODPOVĚDNOST ZA SMRT NEBO ZRANĚNÍ OSOBY ZPŮSOBENÉ NEDBALOSTÍ SPOLEČNOSTI SONY NEBO JINOU ODPOVĚDNOST V RÁMCI ZÁKONNÉHO ROZSAHU, POKUD PLATNÉ ZÁKONY NEDOVOLUJÍ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ TÉTO ODPOVĚDNOSTI. 11. Všeobecná ustanovení Tato Smlouva, omezená záruka přiložená k Výrobku a jakékoliv další dodatečné podmínky uvedené na Stránkách nebo u Služby tvoří ucelenou dohodu mezi společností Sony a vámi s ohledem na vaše používání Výrobku, Služby, Stránek, Obsahu a Softwaru. Jakékoliv oznámení od společnosti Sony může být učiněno formou dopisu, emailu nebo uvedením na Stránkách nebo u Služby. Jakákoliv žaloba s ohledem na používání těchto Stránek musí být podána během jednoho (1) roku po vzniku nároku nebo sporného bodu. Pokud z jakéhokoliv důvodu shledá soud kompetentní jurisdikce jakoukoliv část této Smlouvy jako nevynutitelnou, bude tato část vynucena do maximálního možného povoleného rozsahu tak, aby byl zachován účel této Smlouvy a ostatní podmínky Smlouvy budou platné v plném rozsahu. Tato Smlouva se řídí a její výklad je prováděn podle zákonů Japonska. Slovník AACS „Advanced Access Content System“ (Systém pokročilého přístupu k obsahu) je specifikace pro správu obsahu digitální zábavy uloženého na další generaci lisovaných a zaznamenaných optických médií. Tato specifikace poskytuje uživatelům možnost užívat si obsahu digitální zábavy, včetně obsahu ve vysokém rozlišení. AVCHD (strana 81) Formát AVCHD je digitální obrazový formát pro videokamery s vysokým rozlišením používaný pro záznam signálu SD (standardní rozlišení) nebo HD (vysoké rozlišení) v rozlišení 1 080i* 1 nebo 720p* 2 na disky DVD pomocí účinné kódovací technologie pro kompresi dat. Pro kompresi obrazových dat se používá formát MPEG-4 AVC/H.264 a pro kompresi zvukových dat se používá formát Dolby Digital nebo lineární PCM. Formát MPEG-4 AVC/H.264 umožňuje kompresi obrazu s větší efektivitou než běžný kompresní formát obrazu. Formát MPEG-4 AVC/H.264 umožňuje zaznamenat video signál ve vysokém rozlišení (HD) pořízený digitální videokamerou na disky DVD stejným způsobem, jako by šlo o televizní signál ve standardním rozlišení (SD). *1 Signál s vysokým rozlišením, který využívá 1 080 efektivních řádků a prokládaný formát. *2 Signál s vysokým rozlišením, který využívá 720 efektivních řádků a progresivní formát. Aplikace BD-J Formát BD-ROM podporuje prostředí Java pro interaktivní funkce. „BD-J“ nabízí poskytovatelům obsahu téměř neomezenou funkčnost při vytváření interaktivních BD-ROM titulů. BD-R (strana 79) BD-R (Blu-ray Disc Recordable) je jednou zapisovatelný Blu-ray disk, který je dostupný ve stejných kapacitách jako disk BD uvedený níže. Jelikož lze obsah zaznamenat, avšak nikoliv přepisovat, mohou být disky BD-R používány pro archivaci cenných dat nebo ukládání a distribuci video materiálů. 88

BD-RE (strana 79) BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) je zapisovatelný a přepisovatelný Blu-ray disk, který je dostupný ve stejných kapacitách jako disk BD uvedený níže. Funkce opakovaného zápisu umožňuje použití aplikací pro rozsáhlé úpravy a časový posun. BD-ROM (strana 79) BD-ROM (Blu-ray Disc Read-Only Memory) jsou komerčně vyráběné disky, které jsou dostupné ve stejných kapacitách jako disk BD uvedený níže. Kromě běžného filmového a video obsahu mají tyto disky rozšířené funkce, jako je interaktivní obsah, ovládání nabídek pomocí překryvných nabídek, výběr zobrazení titulků a prezentace. Ačkoliv disk BD-ROM může obsahovat jakoukoliv formu dat, většina disků BD ROM bude obsahovat filmy ve formátu High Definition pro přehrávání v Blu-ray/DVD přehrávačích. Blu-ray disk (BD) (strana 79) Formát disku vyvinutý pro záznam/ přehrávání obrazu ve vysokém rozlišení (HD) (pro HDTV atd.) a pro ukládání velkého množství dat. Jednovrstvý Blu-ray disk má kapacitu 25 GB a dvouvrstvý 50 GB dat. Deep Colour (strana 55) Tato technologie zajišťuje u video signálů procházejících konektorem HDMI vyšší barevnou hloubku. U přehrávačů, které nejsou kompatibilní s technologií Deep Colour, je počet barev, které může nabývat každý bod (pixel), 8 bitů pro každou složku komponentního video signálu (Y, PB/CB,PR/ CR) (24 bitů/16 777 216 barev). Avšak upřehrávačů kompatibilních s technologií Deep Colour může každý bod (pixel) nabývat mnohem více bitů, jako například12bitů pro každou složku komponentního video signálu (Y, PB/CB, PR/CR) (36 bitů). Čím více bitů, tím přesněji lze vyjádřit gradaci barevné hloubky a zobrazit tak přechod barev podstatně plynuleji. DLNA (strana 49, 70) Sdružení „Digital Living Network Alliance“ je nezisková organizace, která vytváří pravidla interoperability (DLNA Interoperability Guidelines) pro sdílení digitálního obsahu přes síť. Podrobné informace - viz následující webové stránky: http://www.dlna.org/ Dolby Digital Plus (strana 82) Technologie kódování zvuku vyvinutá jako rozšíření formátu Dolby Digital. Podporuje 7.1kanálový prostorový zvuk. Dolby TrueHD (strana 82) Dolby TrueHD je technologie bezztrátového kódování, která podporuje až 8 kanálů vícekanálového prostorového zvuku pro další generaci optických disků. Reprodukovaný zvuk přesně (bit po bitu) odpovídá originálnímu zdroji. DTS-HD High Resolution Audio (strana 82) Technologie vyvinutá jako rozšíření formátu DTS Digital Surround. Podporuje maximální vzorkovací frekvenci 96 kHz a 7.1kanálový prostorový zvuk. DTS-HD High Resolution Audio má maximální datový tok 6 Mb/s a používá ztrátovou kompresi. DTS-HD Master Audio (strana 82) DTS-HD Master Audio má maximální datový tok 24,5 Mb/s a používá bezztrátovou kompresi, maximální vzorkovací frekvenci 192 kHz a 7.1 kanálů. HDMI (High-Definition Multimedia Interface) (strana 17) HDMI je rozhraní, které podporuje video i audio v jediném digitálním připojení. Připojení HDMI přenáší standardní video signály nebo video signály s vysokým rozlišením a vícekanálové audio signály do AV zařízení (jako jsou například televizory vybavené konektorem HDMI) v digitální podobě bez zkreslení. Specifikace HDMI podporuje technologii HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection), která zajišťuje ochranu proti kopírování digitálního obsahu přes rozhraní HDMI. Doplňující informace ,pokračování 89