Views
8 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Croato

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Croato

10 Pregled dijelova i

10 Pregled dijelova i kontrola Za više informacija, pogledajte stranice navedene u zagradama. Daljinski upravljač Brojčana tipka 5 i tipke AUDIO, N i TV + imaju ispupčenje. Ispupčenje služi kao referentna točka tijekom uporabe uređaja. b Dostupne funkcije daljinskog upravljača ovise o disku i situaciji. A (otvaranje/zatvaranje) (str. 36) Otvaranje ili zatvaranje uložnice diska. THEATRE (str. 18) Automatski odabire optimalni video mod za gledanje filmova. Kad je AV pojačalo (prijemnik) spojeno pomoću HDMI kabela, izlaz zvučnika također se automatski mijenja. Kad je pomoću HDMI kabela spojen TV prijemnik koji podržava značajku Theatre Mode, video mod TV prijemnika automatski se prebacuje na Theatre Mode. b Tipka THEATRE djelotvorna je samo kad je uređaj spojen na AV pojačalo (ili prijemnik) ili TV prijemnik koji podržava značajku Theatre Mode. TV ?/1 (uključeno/pripravno stanje) (str. 30) Uključenje TV prijemnika, ili isključenje u pripravno stanje. ?/1 (uključeno/pripravno stanje) (str. 31) Uključenje uređaja, ili isključenje u pripravno stanje. B Brojčane tipke (str. 40, 65) Unos brojeva naslova/poglavlja i sl. CLEAR Brisanje znakova u polju za unos. C TIME (str. 13) Prikaz proteklog/preostalog vremena reprodukcije na pokazivaču uređaja. Svakim pritiskom tipke, na pokazivaču se izmjenjuje prikaz proteklog i prikaz preostalog vremena reprodukcije. AUDIO (str. 59) Odabir jezika zapisa kad su na BD-ROM/ DVD VIDEO disk snimljeni zapisi na više jezika. Odabir zvučnog zapisa na CD disku. SUBTITLE (str. 59) Odabir jezika titla kad su na BD-ROM/ DVD VIDEO disk snimljeni titlovi na više jezika. ANGLE Odabir drugog kuta gledanja kad su na BD-ROM/DVD VIDEO disk snimljene scene iz različitih kutova.

DISPLAY (str. 40) Prikaz informacija o reprodukciji na zaslonu. D Tipke u boji (crvena/zelena/žuta/ plava) Ove tipke služe kao prečice za odabir stavki na izbornicima nekih BD diskova (mogu se koristiti i za Java interaktivne postupke BD diskova). E TOP MENU (str. 38) Pokretanje ili zatvaranje glavnog izbornika BD ili DVD diska. POP UP/MENU (str. 38) Pokretanje ili zatvaranje skočnog izbornika BD-ROM diska ili izbornika DVD diska. OPTIONS (str. 38, 45) Pokretanje izbornika s dostupnim opcijama, na zaslonu. HOME (str. 36, 48) Pokretanje izbornika uređaja. Zatvaranje izbornika uređaja kad je uložen CD disk. RETURN Povratak na prethodni prikaz. /// Pomicanje kursora radi odabira prikazane stavke. Središnja tipka (ENTER) Ulaz u odabranu stavku. F ./> (prethodno/sljedeće) Prijelaz na prethodno/sljedeće poglavlje, zapis ili datoteku. Za prijelaz na početak prethodnog zapisa, pritisnite . dvaput. / (ponavljanje scene/ubrzana reprodukcija prema naprijed) Ponavljanje reprodukcije scene/ubrzana reprodukcija scene prema naprijed. Svakim pritiskom tipke trenutna scena se pomiče prema naprijed za 15 sekundi. Svakim pritiskom tipke trenutna scena se ponavlja u trajanju 10 sekundi. m/M (pretraživanje prema natrag/naprijed) Brzo pretraživanje diska prema natrag/ naprijed, kad se pritisne tijekom reprodukcije. Svakim pritiskom tipke, brzina pretraživanja mijenja se na sljedeći način*: Smjer reprodukcije M1 (T10) t M2 (T30) t M3 (T120) Obrnuti smjer n (T1) t m1 (T10) t m2 (T30) t m3 (T120) Kad pritisnete i zadržite tipku, pretraživanje prema natrag/naprijed se nastavlja pri odabranoj brzini, sve dok ne otpustite tipku. * Brzina pretraživanja ne mijenja se tijekom reprodukcije CD diskova i MP3 audiozapisa. Vrijednosti brzina su približne. ––Za nastavak normalne reprodukcije, pritisnite N. Usporena reprodukcija, zaustavljanje slike (samo u smjeru reprodukcije) Kad pritisnete tipku M duže od jedne sekunde u pauzi, BD/DVD diskovi se reproduciraju usporeno. Kad kratko pritisnete tipku M u pauzi, reproducira se slika po slika. ––Za nastavak normalne reprodukcije, pritisnite N. N (reprodukcija) (str. 36) Pokretanje ili ponovno pokretanje reprodukcije. Nastavljanje reprodukcije od mjesta na kojem ste pritisnuli x (nastavljanje reprodukcije). Pokretanje slideshow reprodukcije kad je uložen disk koji sadrži JPEG slikovne datoteke. SCENE SEARCH (str. 39) Odabir moda pretraživanja scena koji omogućuje bržu izmjenu scena unutar naslova koji se trenutno reproducira. X (pauza) Pauza ili ponovno pokretanje reprodukcije. x (zaustavljanje) Zaustavljanje reprodukcije i pohrana mjesta zaustavljanja (mjesto nastavljanja) (str. 37, 44). Mjesto nastavljanja za naslov/zapis je posljednje reproducirano mjesto na disku ili posljednja fotografija za mapu s fotografijama. nastavlja se 11